Evenementenvergunning aanvragen

Vergunningsaanvraag of melding van uw evenement voldoende?

Een evenement is een gebeurtenis die voor het publiek toegankelijk is. Meestal met als doel vermaak. Wilt u een evenement organiseren, zoals een braderie, optocht, buurtfeest of een herdenking? Afhankelijk van de aard en de omvang van het evenement moet een evenement bij de gemeente worden gemeld of moet daarvoor bij de gemeente een vergunning worden aangevraagd.

Voor evenementen gelden sinds 1 juli 2023 nieuwe regels voor het gebruik van wegwerpbekers en -bakjes die plastic bevatten. Lees meer hierover op minderwegwerpplastic.nl.

Aanvragen

Een vergunning kunt u aanvragen door het formulier evenementenvergunning in te vullen. Het formulier moet u minstens 12 weken van tevoren in dienen.

Wanneer u de aanvraag indient moet u ook de volgende documenten meesturen:

  • calamiteitenplan;
  • situatietekening;
  • de gemeente kan u, na beoordeling van de aanvraag, verplichten een draaiboek, verkeersplan, constructietekening, veiligheidsplan en/of ontruimingsplan in te dienen;
  • situatietekening (bij voorkeur op schaal 1:100). Op deze tekening moeten duidelijk zijn aangegeven de: objecten, locatie van de inrichting ten opzichte van de omliggende bebouwing, ontsluiting van de inrichting, aansluiting op andere inrichtingen, erven en openbare terreinen.

Let op: bij het te laat indienen van een aanvraag loopt u het risico dat het evenement wordt geweigerd.

Vergunningcheck

Weet u niet zeker of het evenement dat u wilt organiseren, vergunning- of meldingsplicht is, doe dan de Vergunningencheck voor wandel-, fiets- of toertochten met motorvoertuigen) of de Vergunningencheck voor overige evenementen. Mogelijk kan uw evenement volstaan met een melding. Meer informatie over de klein evenementenmelding.

Beoordeling aanvraag

De gemeente beoordeelt de vergunningsaanvraag onder meer op veiligheid, bereikbaarheid, de aanwezigheid van toiletten, medische voorzieningen, brandveiligheid, het schenken van alcohol en mogelijke overlast door muziek. Hierbij zijn diverse in- en externe adviespartijen betrokken.

Een aanvraag is pas ingediend op het moment dat alle documenten volledig zijn ingevuld en alle benodigde informatie is ingeleverd. Denk hierbij aan een plattegrond/inrichtingstekening en calamiteitenplan. Afhankelijk van verschillende factoren (bijvoorbeeld locatie, aantal bezoekers) kunnen ook aanvullende documenten gevraagd worden als een verkeersplan of draaiboek.

Bijzonderheden

Voor het organiseren van evenementen gelden de regels volgens het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen.

Kijk voor meer handige informatie op de website brandweer.nl.

Omleiding openbaar vervoer - bussen

Moeten er bussen omgeleid worden tijdens uw evenement? Dan moet u dat op tijd aanvragen. Dat kan bij EBS via e-mail: infrabeheer.ijsselvecht@ebs-ov.nl.

Wet Natuurbescherming: vergunning of ontheffing

Als u een buitenevenement organiseert heeft u mogelijk een vergunning of ontheffing nodig op grond van de Wet natuurbescherming. De wet beschermt Nederlandse natuurgebieden en planten- en diersoorten. Ook de uitstoot van stikstof is van belang. Kijk voor meer informatie de website Gelderland.nl.

Communicatie

De gemeente Nunspeet maakt gebruik van het berichtenplatform jeleefomgeving.nl. Wanneer u een aanvraag heeft ingediend en er nieuws is over de aanvraag krijgt u een mail van jeleefomgeving.nl. Deze mail namens de gemeente Nunspeet is veilig. Open het bericht en log in met de toegezonden code.

Vastgesteld evenementenbeleid

De gemeenteraad van Nunspeet heeft het evenementenbeleid 2022 gemeente Nunspeet vastgesteld. De ingangsdatum van dit evenementenbeleid is 1 juli 2022. Enkele nieuwe elementen in het beleid zijn onder andere aanpak om het aanvraagproces te vereenvoudigen, een faciliterende rol van de  gemeente, instellen van het instrument evenementenkalender, een veranderende rol voor het Marktplein en de gebruikers daarvan. Ook wordt het geluidbeleid met betrekking tot evenementen geïntegreerd in dit evenementenbeleid.

Meer informatie

U kunt voor meer informatie terecht in het Klantencontactcentrum of u kunt bellen naar telefoonnummer (0341) 25 99 11.

Infographic en folders 'Evenementen: gezondheid en veiligheid'

Een evenement organiseren, daar komt best wat bij kijken. Naast een mooi evenement wil je natuurlijk ook een veilig evenement organiseren. Er zijn veel onderwerpen over gezondheid en veiligheid waarvoor je aandacht moet hebben. Daarom hebben GHOR en GGD NOG een infographic ontwikkeld voor vergunningverleners en evenementenorganisatoren.

Op dewebsite van Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) vind je deze handige infographic met informatiefolders over onderwerpen die gaan over veiligheid en gezondheid. Bijvoorbeeld over evenementenzorg, alcohol, drugs en roken, eten en (gratis) drinkwatervoorzieningen, weersomstandigheden en sanitaire voorzieningen.

Wat vindt u van onze website?

Groene smiley (positief)Oranje smiley (neutraal)Rode smiley (negatief)