Evenementenvergunning aanvragen

Vergunningsaanvraag of melding van uw evenement voldoende?

Hiervoor doet u de Vergunningencheck. Let op! Bij de laatste pagina van de check (einde vergunningencheck) staat onderaan de pagina de mogelijkheid om naar een volgende pagina te gaan. Dit is door technische storingen op dit moment niet mogelijk.


Openingsplan

De volgende stap in het Openingsplan, welke evenementen weer toestaat, is op 30 juni 2021 gezet. In verband met corona worden wel aanvullende voorwaarden gesteld. Deze voorwaarden zijn per 10 juli jl. aangescherpt vanwege de zeer snelle stijging van het aantal besmettingen. De laatste regels met betrekking tot evenementen leest u op Rijksoverheid.nl. Deze regels gelden in ieder geval tot en met 13 augustus 2021.

Mocht u nog vragen hebben of twijfelen of het zinvol is voor uw evenement een vergunningsaanvraag te doen of een evenementenmelding in te dienen, dan adviseren wij u allereerst contact met ons op te nemen.

Een evenement is een gebeurtenis die voor het publiek toegankelijk is. Meestal met als doel vermaak. Wilt u een evenement organiseren, zoals een braderie, optocht, buurtfeest of een herdenking? Afhankelijk van de aard en de omvang van het evenement moet een evenement bij de gemeente worden gemeld of moet daarvoor bij de gemeente een vergunning worden aangevraagd.

Aanvraagformulier evenementenvergunning (pdf, 186.29 KB)

Let op: u moet een coronaplan (pdf, 288.29 KB) bijvoegen bij uw aanvraag. Controleer eerst of uw evenement inpaspaar is, volgens de door Rijksoverheid vastgestelde voorwaarden per 30 juni 2021.

Aanvragen

Een vergunning kunt u aanvragen door het formulier evenementenvergunning in te vullen. Het formulier moet u minstens 12 weken van tevoren in dienen.

Wanneer u de aanvraag indient moet u ook de volgende documenten meesturen:

  • Coronaplan (pdf, 288.29 KB). Controleer eerst of uw evenement inpaspaar is, volgens de door Rijksoverheid vastgestelde voorwaarden per 30 juni 2021
  • Calamiteitenplan
  • Situatietekening
  • De gemeente kan u, na beoordeling van de aanvraag, verplichten een draaiboek, verkeersplan, constructietekening, veiligheidsplan en/of ontruimingsplan in te dienen
  • Situatietekening (bij voorkeur op schaal 1:100). Op deze tekening moeten duidelijk zijn aangegeven de: objecten, locatie van de inrichting ten opzichte van de omliggende bebouwing, ontsluiting van de inrichting, aansluiting op andere inrichtingen, erven en openbare terreinen

Let op: bij het te laat indienen van een aanvraag loopt u het risico dat het evenement wordt geweigerd.

Vergunningcheck

Weet u niet zeker of het evenement dat u wilt organiseren, vergunning- of meldingsplicht is, doe dan de vergunningcheck. Mogelijk kan uw evenement volstaan met een melding. Meer informatie over de klein evenementenmelding.

Beoordeling aanvraag

De gemeente beoordeelt de vergunningsaanvraag onder meer op veiligheid, bereikbaarheid, de aanwezigheid van toiletten, medische voorzieningen, brandveiligheid, het schenken van alcohol en mogelijke overlast door muziek. Hierbij zijn diverse in- en externe adviespartijen betrokken.

Een aanvraag is pas ingediend op het moment dat alle documenten volledig zijn ingevuld en alle benodigde informatie is ingeleverd. Denk hierbij aan een plattegrond/inrichtingstekening en calamiteitenplan. Afhankelijk van verschillende factoren (bijv. locatie, aantal bezoekers) kunnen ook aanvullende documenten gevraagd worden als een verkeersplan of draaiboek.

Kosten

  • In geval van minder dan 1000 verwachte bezoekers / deelnemers: € 27,--
  • In geval van 1000 verwachte bezoekers/ deelnemers of meer: € 162,95

Bijkomende vergunningen/ontheffingen

Het kan zijn dat u naast de evenementenvergunning, nog bijkomende vergunningen of ontheffingen moet aanvragen. Hier zijn wel kosten aan verbonden. Denk hierbij aan:

Meer informatie

U kunt voor meer informatie terecht in het Klantencontactcentrum of u kunt bellen naar telefoonnummer (0341) 25 99 11.

Contact