Evenementenvergunning aanvragen

Let op: alle evenementen zijn in verband met het coronavirus verboden.

Een evenement is een gebeurtenis die voor het publiek toegankelijk is. Meestal met als doel vermaak. Wilt u een evenement organiseren, zoals een braderie, optocht, buurtfeest of een herdenking? Afhankelijk van de aard en de omvang van het evenement moet een evenement bij de gemeente worden gemeld of moet daarvoor bij de gemeente een vergunning worden aangevraagd.

Wat u moet weten

Aanvragen

Een vergunning kunt u aanvragen door het formulier evenementenvergunning (pdf, 186.29 KB) in te vullen. Het formulier moet u minstens 12 weken van tevoren in dienen. U stuurt uw volledig ingevulde en ondertekende aanvraag per post naar:

Gemeente Nunspeet
Postbus 79
8070 AB Nunspeet

Let op: bij het te laat indienen van een aanvraag loopt u het risico dat het evenement wordt geweigerd.

Let op: u moet een coronaplan (pdf, 81.50 KB) bijvoegen bij uw aanvraag

Vergunningcheck

Weet u niet zeker of het evenement dat u wilt organiseren, vergunning- of meldingsplicht is, doe dan de vergunningcheck. Mogelijk kan uw evenement volstaan met een melding. Meer informatie over de klein evenementenmelding.

Beoordeling aanvraag

De gemeente beoordeelt de vergunningsaanvraag onder meer op veiligheid, bereikbaarheid, de aanwezigheid van toiletten, medische voorzieningen, brandveiligheid, het schenken van alcohol en mogelijke overlast door muziek. Hierbij zijn diverse in- en externe adviespartijen betrokken.

Een aanvraag is pas ingediend op het moment dat alle documenten volledig zijn ingevuld en alle benodigde informatie is ingeleverd. Denk hierbij aan een plattegrond/inrichtingstekening en calamiteitenplan. Afhankelijk van verschillende factoren (bijv. locatie, aantal bezoekers) kunnen ook aanvullende documenten gevraagd worden als een verkeersplan of draaiboek.

Kosten

  • In geval van minder dan 1000 verwachte bezoekers / deelnemers: € 26,25
  • In geval van 1000 verwachte bezoekers/ deelnemers of meer: € 159,75

Bijkomende vergunningen/ontheffingen

Het kan zijn dat u naast de evenementenvergunning, nog bijkomende vergunningen of ontheffingen moet aanvragen. Hier zijn wel kosten aan verbonden. Denk hierbij aan:

Meer informatie

U kunt voor meer informatie terecht in het Klantencontactcentrum of u kunt bellen naar telefoonnummer (0341) 25 99 11.

Contact