Evenementenvergunning aanvragen

Onder evenement wordt verstaan: elke voor publiek toegankelijke verrichting. Dit hoeft niet persé te betekenen dat activiteiten openbaar zijn, dus voor iedereen toegankelijk.

Een besloten feest kan, afhankelijk van het effect op de openbare orde ook een evenement zijn. Bijvoorbeeld omdat het feest plaatsvindt in de openbare ruimte, vanwege muziekoptredens in een gebouw waar dit normaal gesproken niet gebeurt of vanwege een groot aantal genodigden en de vele auto's die geparkeerd gaan worden.

Wat u moet weten

Aanvragen

Een vergunning kunt u aanvragen door het formulier evenementenvergunning (pdf, 369.84 KB) in te vullen. Het formulier moet u minstens 12 weken van tevoren in dienen. U stuurt uw volledig ingevulde en ondertekende aanvraag per post naar:

Gemeente Nunspeet
Postbus 79
8070 AB Nunspeet

Let op: Bij het te laat indienen van een aanvraag loopt u het risico dat het evenement wordt geweigerd.

Vergunningcheck

Weet u niet zeker of het evenement dat u wilt organiseren, vergunning- of meldingsplicht is, doe dan de vergunningcheck. Mogelijk kan uw evenement volstaan met een melding. Meer informatie over de klein evenementenmelding.

Beoordeling aanvraag

De gemeente beoordeelt de vergunningsaanvraag onder meer op veiligheid, bereikbaarheid, de aanwezigheid van toiletten, medische voorzieningen, brandveiligheid, het schenken van alcohol en mogelijke overlast door muziek. Hierbij zijn diverse in- en externe adviespartijen betrokken.

Een aanvraag is pas ingediend op het moment dat alle documenten volledig zijn ingevuld en alle benodigde informatie is ingeleverd. Denk hierbij aan een plattegrond/inrichtingstekening en calamiteitenplan. Afhankelijk van verschillende factoren (bijv. locatie, aantal bezoekers) kunnen ook aanvullende documenten gevraagd worden als een verkeersplan of draaiboek.

Wat kost het?

  • In geval van minder dan 1000 verwachte bezoekers / deelnemers: € 25,75
  • In geval van 1000 verwachte bezoekers/ deelnemers of meer: € 156,60

Bijkomende vergunningen/ontheffingen

Het kan zijn dat u naast de evenementenvergunning, nog bijkomende vergunningen of ontheffingen moet aanvragen. Hier zijn wel kosten aan verbonden. Denk hierbij aan:

Meer informatie

U kunt voor meer informatie terecht in het Klantencontactcentrum of u kunt bellen met telefoon:
(0341) 25 99 11.

Contact

Vandaag bereikbaar van 08:30 tot 16:30 uur