Hoe worden de stemmen geteld?

Centrale stemopneming

Op woensdag 22 november 2023 worden de verkiezingen voor de leden van de Tweede Kamer gehouden. Voor het tellen van de stemmen is per 1 januari 2023 een Nieuwe Procedure Vaststelling Verkiezingsuitslagen (NPVV) vastgesteld.
De strekking van deze wet is dat de termijn, waarbinnen de eerste samenkomst van het te kiezen orgaan valt, met een week verlengd wordt. Daardoor ontstaat er meer ruimte, transparantie en tijd voor de controle op vaststelling van de verkiezingsuitslag. De NPVV geldt voor alle komende verkiezingen. De Kieswet biedt de mogelijkheid om het tellen van de stemmen centraal uit te voeren.

Voor de verkiezing op 22 november a.s. heeft het college van burgemeester en wethouders besloten tot een centrale stemopneming (CSO) op donderdag 23 november 2023 in het gemeentehuis om 7.30 uur. Bij de CSO tellen de stembureaus op woensdagavond 22 november 2023 na 21.00 uur de stemmen alleen op lijstniveau. Daarna worden alle stembescheiden verpakt, verzegeld en overgedragen aan de burgemeester.

De volgende dag worden alle stemmen opnieuw geteld (ook op kandidaatsniveau). Dit gebeurt door telploegen onder verantwoordelijkheid van het Gemeentelijk Stembureau (GSB).

De openbare zitting van het GSB begint om 7.30 uur in het gemeentehuis en duurt waarschijnlijk de hele dag.

Wat vindt u van onze website?

Groene smiley (positief)Oranje smiley (neutraal)Rode smiley (negatief)

Contact