Stempas

Uiterlijk 14 dagen voor de verkiezingen ontvangt u de stempas op uw huisadres. De bezorging start op 20 februari 2023. Als u in de weken voor de verkiezingen verhuist, dan kan het zijn dat u nog in uw vorige woongemeente moet stemmen. Het adres waarop u op de dag van de kandidaatstelling (30 januari 2023) officieel staat ingeschreven, bepaalt waar u kunt stemmen. Wanneer u zelf niet kunt stemmen, zijn er verschillende opties om iemand anders voor u te laten stemmen.

Online aanvragen

Wij adviseren u, in verband met de bezorgingstermijn, te wachten met het digitaal aanvragen van de vervangende stempas tot 1 maart 2023.  Een aanvraag voor een vervangende stempas kan tot uiterlijk 10 maart 2023 17.00 uur gedaan worden

Schriftelijk aanvragen

Verzoek voor een vervangende stempas (pdf, 621.53 KB).

U kunt het ingevulde formulier opsturen naar gemeente@nunspeet.nl.
  
Of per post naar:
Gemeente Nunspeet
Team Publiek
Postbus 79
8070 AB  Nunspeet.

De aanvraag moet uiterlijk op 10 maart 2023 zijn ontvangen door de gemeente.

Aanvragen op het gemeentehuis

Lukt het niet online? Dan kunt u ook naar het gemeentehuis komen om een vervangende stempas aan te vragen. Wij adviseren u, in verband met de bezorgingstermijn, te wachten met het mondeling aanvragen van de vervangende stempas tot 1 maart 2023. Hiervoor  kunt u een afspraak maken tot uiterlijk 14 maart 2023 12:00 uur.

Let op! Vraag alleen een vervangende stempas aan als u zeker weet dat u hem kwijt bent of dat uw stempas zodanig beschadigd is dat u deze niet meer kunt gebruiken! Uw oude stempas wordt namelijk direct ongeldig verklaard en u kunt deze dus niet meer gebruiken.

Contact