Uitslagen

  • Op deze pagina staan de uitslagen van de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023.

Definitieve uitslagen

Hieronder staan de documenten die door het gemeentelijk stembureau van Nunspeet zijn vastgesteld. Dit zijn: de processen-verbaal (verslagen) van elke verkiezing per stembureau, het proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau, het controleverslag en het bestand met de verkiezingsuitslag.

Accordion item is ingeklapt

1. Gemeentehuis

2. Chr. Gereformeerde Kerk

3. Noord-Veluws Museum

4. De Veluwse Heuvel

5. Opstandingskerk

6. Wijkgebouw De Rank

7. Het Venster

8. Veluvine

9. Prot. Kerk de Ontmoeting

10. WOC De Binnenhof

11. De Wingerd

12. Boaz-Jachinschool

13. Gymzaal Vierhouterweg

14. Dorpshuis De Wieken

15. Dorpshuis Horsterhoek

16. Manege Wezenland

17. Kulturhus Elspeet

 

Accordion item is ingeklapt

Let op, vanwege privacy-redenen zijn de handtekeningen van de stembureauleden niet gepubliceerd.

1. Gemeentehuis

2. Chr. Gereformeerde Kerk

3. Noord-Veluws Museum

4. De Veluwse Heuvel

5. Opstandingskerk

6. Wijkgebouw De Rank

7. Het Venster

8. Veluvine

9. Prot. Kerk de Ontmoeting

10. WOC De Binnenhof

11. De Wingerd

12. Boaz-Jachinschool

13. Gymzaal Vierhouterweg

14. Dorpshuis De Wieken

15. Dorpshuis Horsterhoek

16. Manege Wezenland

17. Kulturhus Elspeet


Een fout melden

Vermoedt u dat er mogelijk een fout is gemaakt in een proces-verbaal (bij de telling of de vaststelling van de uitslagen) van een stembureau of van het gemeentelijk stembureau?

Verkiezing Provinciale Staten van Gelderland

Dan kunt u dit melden bij het centraal stembureau in Arnhem. Op de website van de gemeente Arnhem vindt u meer informatie.

Verkiezing Waterschap Vallei en Veluwe

Dan kunt u dit melden bij het centraal stembureau. Op de website van het Waterschap Vallei en Veluwe vindt u meer informatie.

Contact