Stemmen per volmacht

Als u geen mogelijkheid ziet om een stem uit te brengen tijdens verkiezingen, dan kunt u iemand anders machtigen om dit voor u te doen. Iedereen met kiesrecht kan een stempas laten omzetten in een volmachtsbewijs. De persoon die u machtigt, kan de volmachtsstem (maximaal 3 volmachten) alleen tegelijkertijd met zijn/haar eigen stem uitbrengen.

Onderhandse volmacht

Om een machtiging te geven, gebruikt een kiezer de hiervoor bestemde achterzijde van de stempas. Dit heet een 'onderhandse volmacht'.

  • U moet op 1 februari 2021 als kiezer staan geregistreerd in deze gemeente
  • Een volmacht geven kan tot en met de dag van de verkiezingen, maar dit mag niet in het stemlokaal
  • Deze volmacht kan door u worden ingetrokken totdat de gemachtigde heeft gestemd. In dat geval moet hij/zij zijn/haar tot volmacht omgezette stempas terugvragen bij de gemachtigde. Met deze stempas kan hij stemmen
  • Noteer de gegevens van de persoon die u wilt machtigen op de achterkant van uw stempas (volmachtbewijs)

Let op: u moet beiden ondertekenen. Geef ook een kopie van uw geldige (of maximaal 5 jaar verlopen) legitimatiebewijs mee.

Schriftelijke volmacht

Een schriftelijke volmacht kunt u via onze website aan vragen door in te loggen met uw DigiD. De gemachtigde ontvangt het volmachtbewijs per post.

Schriftelijke volmacht

U kunt ook een aanvraagformulier (pdf, 66.30 KB) invullen. Deze stuurt u per post naar de burgemeester van de gemeente waar u op de dag van kandidaatstelling (1 februari 2021) woonde. Dit verzoekschrift moet uiterlijk 5 dagen voor de verkiezing door de burgemeester zijn ontvangen. U en degene die u machtigt vullen allebei een deel van dit formulier in. De gemachtigde hoeft, anders dan bij een onderhandse volmacht, niet in dezelfde gemeente te wonen. De gemachtigde ontvangt bij inwilliging van het verzoek een volmachtbewijs waarmee hij/zij namens de andere kiezer kan stemmen.

Adresgegevens:
Gemeente Nunspeet
Postbus 79
8070 AB Nunspeet

U kunt dit ingevulde formulier ook mee nemen bij uw baliebezoek. Hier voor werken wij wel op afspraak.

Het is niet mogelijk om een schriftelijke volmacht in te trekken. Als een volmacht schriftelijk is aangevraagd, verklaren we de stempas van de volmachtgever namelijk ongeldig. Daarnaast wordt deze ook vermeld op de lijst van ongeldige stempassen. De volmachtgever kan daardoor zijn/haar stem niet meer zelf uitbrengen en ook geen vervangende stempas krijgen.

Op de stemdag

Degene die uw stem uitbrengt, moet op het stembureau de volgende documenten tonen:

  • uw stempas met volmachtbewijs en de eigen stempas
  • een kopie van uw geldige (of maximaal 5 jaar verlopen) legitimatiebewijs
  • een eigen legitimatiebewijs (geen kopie)

Let op: zonder kopie van uw legitimatiebewijs kan de gemachtigde uw stem niet uitbrengen. Beide stemmen moeten tegelijk uitgebracht worden. De gemachtigde mag voor maximaal 2 andere kiezers stemmen.

Contact