Ik kan zelf niet stemmen op 22 november

Als u geen mogelijkheid ziet om een stem uit te brengen tijdens de verkiezingen, dan kunt u iemand anders machtigen om dit voor u te doen. Iedereen met kiesrecht kan een stempas laten omzetten in een volmachtsbewijs. De persoon die u machtigt, kan de volmachtsstem (maximaal 2 volmachten) alleen tegelijk met zijn/haar eigen stem uitbrengen.

Volmacht op de stempas (onderhandse volmacht)

  • U kunt een onderhandse volmacht verstrekken aan een andere kiesgerechtigde uit uw gemeente.
  • U kunt deze volmacht zelf regelen zonder tussenkomst van de gemeente. Op de achterzijde van uw stempas vindt u het volmachtbewijs. Zowel u als de gemachtigde moet dit volmachtbewijs invullen en ondertekenen.
  • De persoon die een volmacht heeft gekregen, mag alleen voor u stemmen, gelijktijdig met het uitbrengen van zijn eigen stem.
  • Wilt u toch zelf uw stem uitbrengen? Dan gaat u zelf stemmen met uw stempas, de onderhandse volmacht mag altijd weer worden ingetrokken.
  • Een onderhandse volmacht kunt u tot en met de verkiezingsdag (22 november 2023) geven.

Online aanvragen

U kunt iemand online machtigen. Het verzoek kan tot uiterlijk 17 november 2023 17.00 uur gedaan worden.

Wat vindt u van onze website?

Groene smiley (positief)Oranje smiley (neutraal)Rode smiley (negatief)

Contact