Ondersteuning voor mantelzorgers

De gemeente heeft een Steunpunt Mantelzorg. U kunt daar terecht voor vragen over mantelzorg, mantelzorgondersteuning of vervangende zorg, wat ook wel respijtzorg wordt genoemd. De mantelzorgconsulent denkt met u mee over een passende oplossing voor uw vraag op het gebied van mantelzorg en uw werk, financiën, wonen etc. Steunpunt Mantelzorg biedt ook inhoudelijke begeleiding en themacursussen.

Mantelzorgwaardering

De gemeente vindt het belangrijk om mantelzorgers te waarderen voor en te erkennen in de zorg die zij bieden aan hun naaste. Elk jaar biedt de gemeente in november rond de Dag van de Mantelzorg een mantelzorgwaardering aan.

Zorgladder voor mantelzorgers

Stap 1: Mantelzorg en het eigen netwerk

Ga na of familie, buren of naasten bij kunnen springen als sommige taken voor u niet meer goed te combineren zijn. Steunpunt Mantelzorg (zie gegevens hierboven) denkt hierover graag met u mee. Het is namelijk belangrijk om als mantelzorger ook de ruimte te hebben om goed voor uzelf te kunnen zorgen (eten, slapen, een beetje bewegen en ontspannen). De mantelzorg is voor u dan ook langer vol te houden.

Stap 2: Informele ondersteuning

U kunt hulp van vrijwilligers krijgen om u waar mogelijk te ondersteunen, bijvoorbeeld door te koken, boodschappen te doen, op te passen op uw naaste, etc. Neem contact op met Steunpunt Mantelzorg (zie gegevens hierboven) of Servicepunt Vrijwilligers Nunspeet (via (0341) 27 43 69 of info@welzijnnunspeet.nl) om ondersteuning van een vrijwilliger te organiseren. Schroom niet om hulp te vragen van een vrijwilliger. Vele mensen staan klaar om te helpen.

Stap 3: Wmo-hulp/Jeugdhulp

Als u door een verandering in uw thuissituatie het niet meer redt en u geen of minder hulp als mantelzorger kunt bieden, kan aanvullende of vervangende professionele ondersteuning en/of begeleiding van uw naaste worden georganiseerd. Neem dan contact op met de gemeente of het Centrum voor Jeugd en Gezin (0341) 79 99 02, zodat zij met u kunnen nagaan wat de mogelijkheden zijn.

Stap 4: Verpleging en verzorging

Als aanvulling op de mantelzorg die u biedt, kunt u, als dat noodzakelijk is, extra beroep doen op professionele ondersteuning in de zorg en verpleging via uw huisarts of wijkverpleegkundige. Het kan ook zijn dat de cliënt méér medische en verpleegkundige zorg nodig heeft die u als mantelzorger niet kunt leveren. In dat geval beziet de wijkverpleegkundige of huisarts wat nodig is.

Stap 5: Crisisopvang/tijdelijk verblijf elders

Als de situatie thuis, na alle mogelijke opschaling van hulp en zorg, niet meer houdbaar is, of als er (tijdelijk) minder of geen zorg mogelijk is door u omdat u bijvoorbeeld zelf ziek bent, meld dit dan bij de gemeente of uw huisarts. De mogelijkheden worden dan nagegaan voor kortdurend verblijf voor uw naaste in bijvoorbeeld een zorghotel waar de zorg van u wordt overgenomen.

Als er sprake is van een acute situatie, omdat het thuis ineens niet langer gaat vanwege coronabesmetting van uw naaste (of u als mantelzorger), meld dit dan direct aan uw huisarts of wijkverpleegkundige waarna in overleg afspraken kunnen worden gemaakt.

Voor jonge mantelzorgers gelden dezelfde treden.

Veiligheid

Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) voor mantelzorgers, PGB-gefinancierde zorgverleners en vrijwilligers in palliatieve zorg

Vanaf 2 juni 2020 is het ook mogelijk om mantelzorgers en PGB-houders te voorzien van beschermingsmiddelen (PBM) als zij iemand verzorgen die getest wordt, of positief getest is, op COVID-19.

Voor wie zijn de PBM bedoeld?

Het gaat om:

  • Mantelzorgers, die intensieve mantelzorg verlenen;
  • Vrijwilligers in de palliatieve zorgen; en
  • PGB- gefinancierde (in)formele zorgverleners die niet in dienst zijn van of in opdracht werken voor een zorginstelling of zorgaanbieder.

Op recept gratis verkrijgbaar

Via een elektronisch recept van de huisarts of de infectie-arts van de GGD op naam van de patiënt kan de mantelzorger beschermingsmiddelen gratis verkrijgen bij de apotheek.

Er kunnen recepten worden uitgeschreven voor de volgende twee soorten PBM-pakketten:

  • PBM - Korte termijn pakket (als de patiënt getest wordt)
  • PBM - Lange termijn pakket (als de patiënt positief getest is)

Een pakket bestaat uit handschoenen en chirurgisch mondneusmaskers type IIR, bril, schorten, en een flacon desinfectans.

Gebruik van de PBM

Als de testuitslag van cliënt negatief is: PBM voor de zorgverlener is niet meer nodig. Vanwege het efficiënt gebruik van de schaarse PBM kan het verstandig zijn om de verzorging van een patiënt door een beperkt aantal zorgverleners te laten uitvoeren.

De PBM worden voorzien van een bijsluiter. Daarin staat beschreven hoe om te gaan met de middelen. Vanwege het beperkte aantal middelen dient voorzichtig omgegaan te worden met de PBM en verspilling moet worden voorkomen.

Er zijn ook diverse andere informatiematerialen over het gebruik van PBM. Zie instructiefilms:

Een luisterend oor voor mantelzorgers

Als het mantelzorgen u zwaar valt, kunt u terecht bij:

  • de Mantelzorglijn: (030) 760 60 55 - professionals die een luisterend oor bieden en tips en advies geven;
  • Steunpunt Mantelzorg Nunspeet: (0341) 25 72 42/info@mantelzorg-nunspeet.nl - lokale mantelzorgondersteuning;
  • de Luisterlijn: 0900 - 0767/(055) 541 54 15 - om even stoom af te blazen.

Als telefonische hulplijn voor jonge mantelzorgers biedt De Kindertelefoon hulp en ondersteuning via (0800) 04 32 (gratis) of chat via kindertelefoon.nl.

Meer informatie

Lees meer over mantelzorg (bijvoorbeeld ook mantelzorgwoningen) op socialekaartnunspeet.nl of mantelzorg-nunspeet.nl.

Contact