Ondersteuning voor mantelzorgers

De gemeente heeft Mantelzorgcentrum Nunspeet. U kunt daar terecht voor vragen over mantelzorg, mantelzorgondersteuning of vervangende zorg, wat ook wel respijtzorg wordt genoemd. De mantelzorgconsulent denkt met u mee over een passende oplossing voor uw vraag op het gebied van mantelzorg en uw werk, financiën, wonen etc. Mantelzorgcentrum Nunspeet biedt ook inhoudelijke begeleiding en themacursussen.

Zorgladder voor mantelzorgers

Stap 1: Mantelzorg en het eigen netwerk

Ga na of familie, buren of naasten bij kunnen springen als sommige taken voor u niet meer goed te combineren zijn. Mantelzorgcentrum Nunspeet denkt hierover graag met u mee. Het is namelijk belangrijk om als mantelzorger ook de ruimte te hebben om goed voor uzelf te kunnen zorgen (eten, slapen, een beetje bewegen en ontspannen). De mantelzorg is voor u dan ook langer vol te houden.

Stap 2: Informele ondersteuning

U kunt hulp van vrijwilligers krijgen om u waar mogelijk te ondersteunen, bijvoorbeeld door te koken, boodschappen te doen, op te passen op uw naaste, etc. Neem contact op met Mantelzorgcentrum Nunspeet of Servicepunt Vrijwilligers Nunspeet (via (0341) 27 43 69 of info@welzijnnunspeet.nl) om ondersteuning van een vrijwilliger te organiseren. Schroom niet om hulp te vragen van een vrijwilliger. Vele mensen staan klaar om te helpen.

Stap 3: Wmo-hulp/Jeugdhulp

Als u door een verandering in uw thuissituatie het niet meer redt en u geen of minder hulp als mantelzorger kunt bieden, kan aanvullende of vervangende professionele ondersteuning en/of begeleiding van uw naaste worden georganiseerd. Neem dan contact op met de gemeente of het Centrum voor Jeugd en Gezin (0341) 79 99 02, zodat zij met u kunnen nagaan wat de mogelijkheden zijn.

Stap 4: Verpleging en verzorging

Als aanvulling op de mantelzorg die u biedt, kunt u, als dat noodzakelijk is, extra beroep doen op professionele ondersteuning in de zorg en verpleging via uw huisarts of wijkverpleegkundige. Het kan ook zijn dat de cliënt méér medische en verpleegkundige zorg nodig heeft die u als mantelzorger niet kunt leveren. In dat geval beziet de wijkverpleegkundige of huisarts wat nodig is.

Stap 5: Crisisopvang/tijdelijk verblijf elders

Als de situatie thuis, na alle mogelijke opschaling van hulp en zorg, niet meer houdbaar is, of als er (tijdelijk) minder of geen zorg mogelijk is door u omdat u bijvoorbeeld zelf ziek bent, meld dit dan bij de gemeente of uw huisarts. De mogelijkheden worden dan nagegaan voor kortdurend verblijf voor uw naaste in bijvoorbeeld een zorghotel waar de zorg van u wordt overgenomen.

Als er sprake is van een acute situatie, omdat het thuis ineens niet langer gaat vanwege coronabesmetting van uw naaste (of u als mantelzorger), meld dit dan direct aan uw huisarts of wijkverpleegkundige waarna in overleg afspraken kunnen worden gemaakt.

Voor jonge mantelzorgers gelden dezelfde treden.

Een luisterend oor voor mantelzorgers

Als het mantelzorgen u zwaar valt, kunt u terecht bij:

  • de Mantelzorglijn: (030) 760 60 55 - professionals die een luisterend oor bieden en tips en advies geven;
  • Mantelzorgcentrum Nunspeet: (0341) 25 72 42/info@mantelzorg-nunspeet.nl - lokale mantelzorgondersteuning;
  • de Luisterlijn: 0900 - 0767/(055) 541 54 15 - om even stoom af te blazen.

Als telefonische hulplijn voor jonge mantelzorgers biedt De Kindertelefoon hulp en ondersteuning via (0800) 04 32 (gratis) of chat via kindertelefoon.nl.

Meer informatie

Lees meer over mantelzorg (bijvoorbeeld ook mantelzorgwoningen) op socialekaartnunspeet.nl of mantelzorg-nunspeet.nl.

Meer informatie over het sociaal domein binnen de gemeente Nunspeet is te vinden in het lntegraal beleidsplan sociaal domein (te vinden op overheid.nl).

Wat vindt u van onze website?

Groene smiley (positief)Oranje smiley (neutraal)Rode smiley (negatief)

Contact