Wet verplichte GGZ

Het kan zijn dat mensen zichzelf of anderen iets dreigen aan te doen door een psychiatrische aandoening. Dan is hulp nodig. Als de betrokkene geen hulp wil, kan verplichte geestelijke gezondheidszorg worden ingezet.

Bij acuut gevaar belt u 112.

Melding psychische hulp (Wvggz)

Maakt u zich zorgen over iemand? Denkt u dat deze persoon dringend psychische hulp nodig heeft? Of denkt u dat er verplichte zorg nodig is vanwege een psychiatrische stoornis? U kunt dan een melding doen bij de gemeente in het kader van de Wet verplichte GGZ (Wvggz).

U kunt contact opnemen met het Wmo loket van uw gemeente via wmoloket@nunspeet.nl of telefonisch via (0341) 25 99 11. Zij zullen samen met u bekijken wat u precies signaleert, of een melding passend is en of er andere mogelijkheden zijn om passende ondersteuning in te zetten. Ook als u professional bent kunt u terecht bij het Wmo loket. U kunt ook ter consultatie contact opnemen met de GGD via maatschappelijkezorg@ggdnog.nl. Zij kunnen u ook verder helpen bij een melding en de zorgen die u heeft.

Wat gebeurt er met uw melding?

  • Een psychiatrisch geschoolde medewerker maakt een afweging of de betrokkene zichzelf of anderen ernstig nadeel kan toe brengen en of een psychiatrische stoornis daarbij een rol speelt.
  • De medewerker schat ook in of verplichte zorg noodzakelijk is en overlegt waar nodig met andere hulpverleners.
  • Als de gemeente vindt dat het noodzakelijk is verplichte hulp in te zetten, dan kan de gemeente aan de officier van justitie vragen om een zorgmachtiging (ZM) bij de rechter aan te vragen.
  • De rechter beslist uiteindelijk of verplichte zorg wordt ingezet.

Krijgt u als melder informatie over het verkennend onderzoek?

Naaste familielieden en nauw verbonden personen van de betrokkene vernemen van ons binnen 14 dagen de uitkomst van een eventueel verkennend onderzoek. Als u het niet eens bent met de uitkomst, hebt u het wettelijk recht om te eisen dat de officier van justitie de zaak toch onderzoekt.

Acuut gevaar

  • Als acuut gevaar dreigt kunt u de hulpdiensten inschakelen via 112.
  • In geval van een psychische crisis kan via deze weg onmiddellijk verplichte psychische zorg worden ingezet.
  • De burgemeester moet daarna binnen 18 uur een beslissing over een crisismaatregel nemen wat gebeurt op basis van een medische verklaring van een psychiater.

Wanneer u betrokkene bent

Verplichte zorg wordt ingezet in de situatie dat u zichzelf of anderen ernstig nadeel toebrengt als gevolg van psychische problemen. In deze situatie nemen anderen besluiten over u. U heeft het recht uw wensen te laten horen. U heeft ook recht op hulp van een patiƫntenvertrouwenspersoon (pvp), iemand die in dienst is van de onafhankelijke Stichting PVP. Wilt u steun van een pvp? Geef dan toestemming uw contactgegevens door te geven aan de Stichting PVP. U kunt ook zelf contact opnemen via telefoonnummer (0900) 444 88 88 of door te mailen naar helpdesk@pvp.nl.

Wat vindt u van onze website?

Groene smiley (positief)Oranje smiley (neutraal)Rode smiley (negatief)

Contact