Bedrijventerreinen

Zoekt u binnen de gemeente een terrein voor uw bedrijf? Wilt u een bedrijf starten of een vestiging openen in de gemeente Nunspeet? Wij adviseren u graag over de mogelijkheden. Neem contact op met Bep Franken, onze bedrijfscontactfunctionaris via l.franken@nunspeet.nl of (0341) 25 99 11 of 06 36 08 01 03.

Parkmanagement

Stg. Parkmanagement Nunspeet is onderdeel van Bedrijvenkring Nunspeet. Het doel van deze stichting is gezamenlijk met de gevestigde bedrijven en andere belangrijke stakeholders, nu en in de toekomst, de kwaliteit van het bedrijventerrein te verbeteren en te behouden. Parkmanagement is de spil, ‘ontzorger’ en aanjager en regelt namens en met de ondernemers de zaken die het collectieve belang dienen. Voor meer informatie en contact kunt u terecht bij parkmanager Esther Bouwman via  06 59 83 09 10 of de website van de Bedrijvenkring Nunspeet over het parkmanagement.

Bedrijventerrein Lepelingen I en II

Lepelingen I is een bedrijventerrein uit de jaren tachtig dat ongeveer 14 hectare groot is. In 2013 is het bedrijventerrein gerevitaliseerd, zodat het een frissere uitstraling heeft gekregen. Lepelingen is aantrekkelijk; ondernemers kunnen er met plezier werken en bezoekers voelen zich er prettig. Op Lepelingen II vindt u verschillende mkb-bedrijven.

Lepelingen II is eind jaren negentig ontwikkeld en heeft een moderne uitstraling. De meeste bedrijven hier hebben een lokaal en regionaal verzorgingsgebied, zoals veel autobedrijven, een bouwmarkt, bouwgerelateerde bedrijven en kantoorpanden. Lepelingen is goed ontsloten naar de rijksweg A28. Via de N310 is de snelweg binnen 5 minuten te bereiken.

Bedrijventerrein Feithenhof

Bedrijventerrein Feithenhof is in 2009 gerevitaliseerd waarna het een moderne en groene uitstraling heeft gekregen. Het trein- en busstation zijn op loopafstand en de rijksweg A28 ligt op enkele kilometers. Op het bedrijventerrein zijn zeer verschillende bedrijven aanwezig. Niet alleen qua omvang, maar ook wat karakter en branche betreft met overwegend lichte tot middelzware bedrijvigheid. Bedrijventerrein Feithenhof is 27,7 ha groot.

Bedrijventerrein De Kolk

Aan de oostkant van Nunspeet ligt het nieuwste bedrijventerrein, De Kolk. Dit bedrijventerrein is te bereiken via de rondweg die het verkeer van de Eperweg naar de Elburgerweg leidt (en vice versa). De bedrijfskavels op de Kolk zijn voor bedrijven die een band hebben met Nunspeet.

Lees meer op de pagina uitgifte De Kolk.

Ontwikkeling van een bedrijventerrein in Elspeet

In Elspeet is behoefte aan een kleinschalig bedrijventerrein. Het college van B&W ziet mogelijkheden om dit aan de Uddelerweg (ten zuiden van de supermarkt) te realiseren. Het perceel Apeldoornseweg 80 en gronden aan de Uddelerweg in Elspeet zijn voor deze ontwikkeling aangekocht.

Bij de voorbereidingen voor het opstellen van het bestemmingsplan heeft de gemeente onder de Elspeetse ondernemers onderzoek gedaan naar de behoefte aan het bedrijventerrein. Ruim 70 ondernemers verspreid over de sectoren bouw, handel, logistiek, industrie/productie en dienstverlening werkten hier aan mee. Uit het onderzoek bleek dat er behoefte is aan een kleinschalig bedrijventerrein. Ruim 60% van de bedrijven gaf aan te staan voor een verhuisopgave binnen nu en drie jaar. Als verhuisreden is aangegeven ‘een gebrek aan ruimte’ of ‘een toekomstige uitbreiding’.

Het agrarische bedrijf en de agrarische bebouwing op het perceel Apeldoornseweg 80 worden beëindigd en gesaneerd. Om het bedrijventerrein te ontsluiten, wordt een ontsluitingsweg vanaf dit perceel richting de Uddelerweg, ten zuiden van de bestaande supermarkt gerealiseerd. Ten zuiden van de ontsluitingsweg worden tevens enkele bedrijfskavels gerealiseerd. Na realisatie van de ontsluitingsweg wordt de bestaande supermarkt voor gemotoriseerd verkeer hierop ontsloten. Daarnaast voorziet het plan in de herontwikkeling van het perceel Diepeweg 20. Op dit perceel wordt naast een bedrijfspand voor het houtbewerkingsbedrijf ook de mogelijkheid geboden voor de realisatie van een viertal woon-werkkavels. De woningen worden ontsloten via de Diepeweg en de bedrijfspanden via de nieuwe ontsluitingsweg van het bedrijventerrein. Het toekomstige bedrijventerrein is in te zien in het schetsontwerp (pdf, 400.99 KB).

Om de wijziging naar bedrijventerrein mogelijk te maken heeft de raad het bestemmingsplan Bedrijventerrein Elspeet vastgesteld. Tegen het vastgestelde bestemmingsplan is beroep ingesteld.

Op de 15 februari 2023 heeft de Raad van State uitspraak gedaan en uitgesproken dat de ontwikkeling van het bedrijventerrein in combinatie met de aanleg van de natuurstrook door kan gaan!

Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer de uitgifte start. Dat heeft onder andere te maken met de netbeheerder die (nog) geen groen licht geeft om aan te sluiten vanwege de problemen met overbelasting van het stroomnet.

Te zijner tijd zal hierover gecommuniceerd worden.

Wat vindt u van onze website?

Groene smiley (positief)Oranje smiley (neutraal)Rode smiley (negatief)

Contact