Bedrijventerreinen

Zoekt u binnen de gemeente een bedrijfsterrein? Wilt u een bedrijf starten of een vestiging openen in Nunspeet? Wij adviseren u graag over de mogelijkheden. Neem contact op met Bep Franken, bedrijfscontactfunctionaris.

Bel de gemeente: (0341) 25 99 11

Bedrijventerrein De Kolk

Aan de oostkant van Nunspeet ligt het nieuwe bedrijventerrein De Kolk. Dit bedrijventerrein is te bereiken door de nieuwe rondweg die het verkeer via de Eperweg naar de Elburgerweg (en vice versa) leidt. De bedrijfskavels op de Kolk zijn voor bedrijven die een band hebben met Nunspeet. Erkende bedrijven die er al zijn gevestigd, zijn Stella Fietsen en Polinder Staalbouw.

De gemeente heeft nog enkele kavels beschikbaar.

Informatie over De Kolk en uitgifte kavels
 

Bedrijventerrein Feithenhof

Bedrijventerrein Feithenhof is in 2009 gerevitaliseerd waarna het een moderne en groene uitstraling heeft gekregen. Het trein- en busstation zijn op loopafstand en de rijksweg A28 ligt op enkele kilometers. Op het bedrijventerrein zijn zeer verschillende bedrijven aanwezig, niet alleen qua omvang maar ook wat karakter en branche betreft met overwegend lichte tot middelzware bedrijvigheid. Shimano, Prominent, B&C Products, Aarding Beheer, Inclusief Groep en Jan Kuipers zijn voorbeelden van deze verschillende internationale, landelijke en regionale bekende bedrijven. Bedrijventerrein Feithenhof is 27,7 ha groot.

Innovatief afkoppelen van regenwater

In het kader van Duurzaam Waterbeheer is gelijktijdig met de revitalisering zo veel mogelijk verhard oppervlakte afgekoppeld om de capaciteit van het bestaande riool en de rioolwaterzuivering te ontlasten. Het afgekoppelde regenwater wordt op een innovatieve wijze geïnfiltreerd door diepte-infiltratie. Het totaal afgekoppeld verhard oppervlak is maar liefst 10 ha. Dit betreft niet alleen de openbare ruimte maar vooral de bedrijfsterreinen en de gebouwen.

Bedrijventerrein Lepelingen I en II

Lepelingen I is een bedrijventerrein uit de jaren tachtig dat ongeveer 14 hectare groot is. In 2013 is het bedrijventerrein gerevitaliseerd, zodat het een frissere uitstraling heeft gekregen en een bedrijventerrein is geworden waar goed kan worden gewerkt. Lepelingen is aantrekkelijk; ondernemers kunnen er met plezier werken en bezoekers voelen zich er prettig.
Lepelingen II is eind jaren negentig ontwikkeld en heeft een moderne uitstraling.

De meeste bedrijven op Lepelingen hebben een lokaal en regionaal verzorgingsgebied zoals veel autobedrijven, een bouwmarkt, bouwgerelateerde bedrijven en kantoorpanden. Een enkel bedrijf, zoals Hellebrekers Technieken, heeft ook een landelijk en internationaal werkgebied. Lepelingen is goed ontsloten naar de rijksweg A28. Via de N310 is de snelweg binnen 5 minuten te bereiken.

Contact