Bedrijventerrein Elspeet

De gemeente is van plan om op percelen aan de Uddelerweg (ten zuiden van de supermarkt) en Apeldoornseweg 80 in Elspeet een kleinschalig bedrijventerrein te realiseren.

Aanleg nieuwe rotonde Uddelerweg

Start laatste fase rotonde Uddelerweg in Elspeet

De werkzaamheden voor de nieuwe rotonde aan de Uddelerweg in Elspeet verlopen voorspoedig ondanks de tegenvallende weersomstandigheden dit najaar. Op woensdag 29 november 2023 vanaf 06.00 uur starten de werkzaamheden van de laatste fase. Hiervoor is het noodzakelijk om het wegdeel helemaal af te sluiten. Het gemotoriseerd verkeer volgt dan een omleiding.

De verwachting is dat de rotonde op 8 december 2023 in gebruik genomen wordt. Uiteraard spelen de weersomstandigheden een belangrijke rol. De weg wordt in deze fase opnieuw afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De omleiding is gelijk aan de vorige afsluiting in oktober. Fietsers en voetgangers kunnen wel langs het werkvak. Na de werkzaamheden in deze fase is de rotonde klaar en wordt deze in gebruik genomen.

De aanleg van deze rotonde is onderdeel van de eerste fase van de ontwikkeling Bedrijventerrein Elspeet en is ook bedoeld als ontsluiting van de supermarkt en de bakkerij.

Deze rotonde komt tussen de inrit van de Plus supermarkt/Bakker Piet en de kruising met de Heetkamp-Kleine Kolonieweg. Om de verkeersstromen zo min mogelijk te verstoren, is gekozen voor een gefaseerde aanpak.

Behoefteonderzoek

Bij de voorbereidingen voor het opstellen van het bestemmingsplan heeft de gemeente onder de Elspeetse ondernemers onderzoek gedaan naar de behoefte aan het bedrijventerrein. Ruim 70 ondernemers verspreid over de sectoren bouw, handel, logistiek, industrie/productie en dienstverlening werkten hier aan mee. Uit het onderzoek bleek dat er behoefte is aan een kleinschalig bedrijventerrein. Ruim 60% van de bedrijven gaf aan te staan voor een verhuisopgave binnen nu en drie jaar. Als verhuisreden is aangegeven ‘een gebrek aan ruimte’ of ‘een toekomstige uitbreiding’.

De gronden zijn door gemeente aangekocht en het bestemmingsplan voor deze wijziging is onherroepelijk.

Ontsluitingsweg

Om het bedrijventerrein te ontsluiten, wordt een ontsluitingsweg richting de Uddelerweg ten zuiden van de bestaande supermarkt gerealiseerd. Ten zuiden van de ontsluitingsweg worden ook enkele bedrijfskavels gerealiseerd. Na realisatie van de ontsluitingsweg wordt de bestaande supermarkt voor gemotoriseerd verkeer hierop ontsloten.

Diepeweg 20

Daarnaast voorziet het plan in de herontwikkeling van het perceel Diepeweg 20. Op dit perceel wordt naast een bedrijfspand voor het houtbewerkingsbedrijf ook de mogelijkheid geboden voor de realisatie van een viertal woon-werkkavels. De woningen worden ontsloten via de Diepeweg en de bedrijfspanden via de nieuwe ontsluitingsweg van het bedrijventerrein. Een indicatieve conceptverkaveling is in te zien in het schetsontwerp (pdf, 400.99 KB). De daadwerkelijke verkaveling kan hiervan afwijken.

Apeldoornseweg 80

Inmiddels is het agrarische bedrijf op het perceel Apeldoornseweg 80 beëindigd en worden de opstallen (met uitzondering van de bedrijfswoning) gesloopt. Een extern bedrijf heeft namens de gemeente de opdracht om deze opstallen te slopen. Begin juli is gestart met deze werkzaamheden. De afwikkeling van het vervoer van het sloopafval vindt via de Uddelerweg plaats.

Start uitgifte

Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer de uitgifte start. Dat heeft onder andere te maken met de problemen met overbelasting van het stroomnet. Zodra meer bekend is, wordt hierover gecommuniceerd.

Wat vindt u van onze website?

Groene smiley (positief)Oranje smiley (neutraal)Rode smiley (negatief)

Contact