Forensenbelasting

De gemeente stuurt u een aanslag forensenbelasting als u meer dan negentig dagen per jaar, zonder in de gemeente hoofdverblijf te hebben, een gemeubileerde woning voor u of uw gezin ter beschikking houdt. Onder gemeubileerde woningen vallen ook zomerhuisjes, chalets en caravans.

Betalen forensenbelasting

Als u een aanslagbiljet heeft gekregen van de gemeente Nunspeet, kunt u die betalen via automatische incasso of via een eigen betalingsopdracht. Ook kunt u via het formulier wijzigingen doorgeven. Meer informatie over automatische incasso.

Wat u moet weten

Wat u moet weten over de forensenbelasting:

  • Het is niet noodzakelijk dat u daadwerkelijk meer dan negentig dagen per jaar in de woning/caravan aanwezig bent. Het gaat erom dat u er meer dan negentig dagen per jaar zou kunnen verblijven.
  • Ook is het niet vereist dat u in een aaneengesloten periode over de woning/caravan kan beschikken.
  • U moet zelf de verkoop van uw woning/caravan doorgeven aan de gemeente via het formulier onderaan deze pagina of per post.
  • Het tarief wordt geheven per woning/caravan. Dit vereenvoudigt de heffing en houdt de kosten voor de aanslagoplegging zo laag mogelijk.
  • Indien u een automatische incasso voor de forensenbelasting heeft afgegeven, wordt het bedrag in vijf maandelijkse termijnen afgeschreven.
  • Aan inwoners van de gemeente Nunspeet mag geen aanslag forensenbelasting worden opgelegd.
  • Ook voor een toercaravan wordt geen forensenbelasting geheven.

Kosten

Het tarief voor de forensenbelasting is voor belastingjaar 2024 € 311,-- per woning (voor belastingjaar 2023: € 275,--).

Verkoop recreatieobject

Heeft u uw recreatieobject verkocht? Geef dit dat door via het formulier verkoop recreatieobject (DigiD). Indien u geen DigiD heeft, dan kunt u dit doorgeven per post. Vermeldt hierin uw naam, adres en woonplaats, de verkoopdatum van het recreatieobject en (indien mogelijk) de naam, adres en woonplaats van nieuwe eigenaar. U kunt dit sturen naar:
Markt 1
Postbus 79
8070 AB Nunspeet

Meer informatie

Lees meer over forensenbelasting in de Verordening op de heffing en de invordering van forensenbelasting (te vinden op overheid.nl).

Wat vindt u van onze website?

Groene smiley (positief)Oranje smiley (neutraal)Rode smiley (negatief)

Contact