Vrijdag 14 juni 2024 is het gemeentehuis gesloten. De gemeentewerf is open.

Adviesraad Sociaal Domein

​De Adviesraad Sociaal Domein Nunspeet adviseert het college gevraagd en ongevraagd over de voorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie van het sociale beleid en verordeningen. Dit betreft onderwerpen als zorg, jeugd, wonen, welzijn, ouderenbeleid, werk en inkomen.

Wat u moet weten​

De adviesraad Sociaal Domein Nunspeet vergadert 1 keer per maand op een maandagavond van 19.00 uur tot 21.00 uur in het gemeentehuis van Nunspeet. Het eerste deel van de vergaderingen zijn openbaar.

Volgende vergadering: 17 juni 2024

Op maandag 17 juni  is de eerstvolgende vergadering van de Adviesraad.
Bekijk de volledige agenda. 

Leden

De adviesraad bestaat uit maximaal twaalf leden. Daarnaast heeft de adviesraad een onafhankelijk voorzitter en een ambtelijk secretaris.

Onafhankelijk voorzitter

Marnix (A.M.) Wiersma

Leden                                                                                                                                  

  • Jacqueline (J.) Mensink
  • Stef (S.) Smits
  • Renske (R.) van Veen
  • Paul (P.) Baks
  • Corry (C.) van den Hoed
  • Simone (S.) Scheringa
  • Yvette (Y.) Borsboom
  • Theo (Th.) Kruisinga (aspirant-lid)
  • Dirk (D.) Tippe (aspirant-lid)
  • Henk (H) Stoel (aspirant-lid)

Ambtelijk secretaris

Daniëlle (D.) Bouw
Telefoon: (0341) 25 99 11
E-mail: adviesraadmo@nunspeet.nl

Jaarplanning vergaderingen 2024

Datum Tijd Locatie
Maandag 15 januari 2024 19.00 – 21.00 uur Gemeentehuis Nunspeet, vergaderzaal 2
Maandag 19 februari 2024 19.00 – 21.00 uur Gemeentehuis Nunspeet, vergaderzaal 2
Maandag 11 maart 2024 19.00 – 21.00 uur Gemeentehuis Nunspeet, vergaderzaal 2
Maandag 15 april 2024 19.00 – 21.00 uur Gemeentehuis Nunspeet, vergaderzaal 2
Maandag 13 mei 2024 19.00 – 21.00 uur Gemeentehuis Nunspeet, vergaderzaal 2
Maandag 17 juni 2024 19.00 – 21.00 uur Gemeentehuis Nunspeet, vergaderzaal 2
Maandag 16 september 2024 19.00 – 21.00 uur Gemeentehuis Nunspeet, vergaderzaal 2
Maandag 14 oktober 2024 19.00 – 21.00 uur Gemeentehuis Nunspeet, vergaderzaal 2
Maandag 11 november 2024 19.00 – 21.00 uur Gemeentehuis Nunspeet, vergaderzaal 2
Maandag 9 december 2024 19.00 – 21.00 uur Gemeentehuis Nunspeet, vergaderzaal 2

Wat vindt u van onze website?

Groene smiley (positief)Oranje smiley (neutraal)Rode smiley (negatief)