Leden Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal Domein Nunspeet zoekt versterking!

Wil je op het gebied van zorg, maatschappelijke ondersteuning, werk en inkomen en jeugdhulp een bijdrage leveren aan een goede advisering aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nunspeet? Vind je het van belang dat iedereen in de samenleving mee kan doen? Dan maken wij graag met jou kennis.

Wat doet de Adviesraad Sociaal Domein?

De Adviesraad Sociaal Domein Nunspeet is een onafhankelijk adviesorgaan dat het college van burgemeester en wethouders van gemeente Nunspeet gevraagd en ongevraagd adviseert op het terrein van zorg, maatschappelijke ondersteuning, werk en inkomen en jeugdhulp. De adviesraad stelt zich met haar adviezen tot doel de eigen kracht, zelfredzaamheid en participatie van (kwetsbare) inwoners te vergroten en bij te dragen aan de verbetering van de kwaliteit en uitvoering van gemeentelijk beleid op het terrein van het sociaal domein. De adviesraad bestaat uit maximaal twaalf leden en wordt ondersteund door een onafhankelijk voorzitter en een ambtelijk secretaris. Leden van de adviesraad worden op voordracht van de adviesraad benoemd door het college van burgemeester en wethouders.

Wij zoeken nieuwe leden

Wij zoeken inwoners uit de gemeente Nunspeet die het belangrijk vinden dat voorzieningen goed aansluiten op de vraag én op eigen kracht van inwoners. Het sociaal domein is in beweging en dit geldt ook voor de Adviesraad Sociaal Domein Nunspeet. Op basis van een vertaling van signalen vanuit de inwoners van de gemeente Nunspeet zorg jij namens adviesraad ervoor dat deze richting het college van burgemeester en wethouders worden uitgebracht in gevraagde en ongevraagde adviezen. 

Wat verwachten wij van ons nieuwe collegalid van de Adviesraad Sociaal Domein Nunspeet en wat bieden wij jou?

Je woont in de gemeente Nunspeet (bij voorkeur in de kern Vierhouten, Hulshorst of Elspeet) en je hebt een brede interesse voor beleidsonderwerpen op de terreinen; wonen, welzijn en zorg en inkomen.

  • De leden ontvangen een vrijwilligersvergoeding van € 350,-- per jaar.
  • De mogelijkheid om trainingen te volgen van De Koepel Adviesraden Sociaal Domein en bijeenkomsten bij te wonen in relatie tot zorg, maatschappelijke ondersteuning, werk en inkomen en jeugdhulp.
  • Wil op persoonlijke titel, in afstemming met de achterban en vanuit een brede invalshoek, participeren in de Adviesraad.
  • Actief in gesprek gaan met inwoners en organisaties om te horen wat er leeft en daarnaast een signalerend vermogen bezitten.
  • Heeft een open kritische houding en kan goed samenwerken.
  • Heeft aantoonbare affiniteit voor een of meerdere vormen van maatschappelijke ondersteuning met betrekking tot: werk en inkomen (Participatiewet), WMO (algemene en individuele voorzieningen) en Jeugdzorg.
  •  Zie voor meer informatie artikel 5 van het Huishoudelijk reglement ASDN.

Wil je meer weten?

Wij beantwoorden je vragen graag! Op de pagina van de Adviesraad vind je informatie over onder andere verslagen en adviezen, huishoudelijk reglement en grondslagen Adviesraad.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de ambtelijk secretaris van de adviesraad, mevrouw D.J. Bouw, via e-mail adviesraadmo@nunspeet.nl of via telefoonnummer (0341) 25 99 11.

Sollicitatie

Wij nodigen je van harte uit om de Adviesraad te komen versterken. Je sollicitatie met motivatie en eventueel curriculum vitae kun je sturen naar de ambtelijk secretaris van de Adviesraad Sociaal Domein Nunspeet, mevrouw D.J. Bouw. Per post naar: Postbus 79, 8070 AB  Nunspeet of per e-mail aan: adviesraadmo@nunspeet.nl 

Contact