Wethouder J.M. (Jennifer) Elskamp (ChristenUnie)

Contactgegevens

Portefeuille

 • Sociaal
 • WMO
 • Volksgezondheid
 • Welzijn
 • Participatiewet (sociale aspecten)
 • Jeugd en Gezin
 • Inclusie 
 • Onderwijs en Vervoer
 • Raadswerkgroep Omzien naar elkaar

Programma's en projecten

 Bestuurlijk opdrachtgever:

 • Sociaal Domein
 • Onderwijshuisvesting
 • Jeugdzorg

Nevenfuncties

Bezoldigd:

 • Theoloog/spreker

Onbezoldigd:

 • Theoloog/spreker
 • Vrijwilligerswerk in de Evangelische Gemeente Nunspeet

Wat vindt u van onze website?

Groene smiley (positief)Oranje smiley (neutraal)Rode smiley (negatief)

Contact