Weblog wethouder Jennifer Elskamp

Welkom! Fijn dat je deze weblog leest.

Met deze weblog wil ik je een inkijkje geven in mijn ervaringen als wethouder.
Maar vooral wil ik mijn hart voor jou als inwoner laten spreken.

Mocht je vragen hebben of dingen onder mijn aandacht willen brengen, dan kun je mij mailen op: j.m.elskamp@nunspeet.nl.

Juli 2024

Wat je aandacht geeft, groeit

11 juli 2024
Voor veel mensen komt de vakantietijd eraan. Een tijd waarin de aandacht verschuift van werken naar samenzijn met anderen en genieten van een andere omgeving. Met dat ik dit opschrijf, realiseer ik me dat dat lang niet voor iedereen zo is. De zomer kan ook een tijd zijn waarin je geconfronteerd wordt met eenzaamheid, met het feit dat je geen werk of geen geld hebt om even te ontsnappen uit de dagelijkse sleur.

De afgelopen tijd heb ik het boek ‘Armoede uitgelegd aan mensen met geld’ gelezen van Tim ’S Jongers. Ik vond het heel confronterend om te lezen hoe we in onze samenleving zijn gaan geloven dat mensen makkelijk uit armoede kunnen komen door verstandige keuzes te maken en een tandje bij te zetten. Opgroeien in armoede heeft heel veel consequenties voor de ontwikkeling van wie je bent. De enige manier om mensen die in armoede leven te begrijpen, is echt naar hen te luisteren, met aandacht en zonder vooroordelen. Samen oplopen op het ingewikkelde pad van het leven.

Waar ga jij de komende weken aandacht aan geven? Of misschien is de mooiere vraag: aan wie ga jij de komende weken aandacht geven?

Een aantal weken geleden was hoogleraar psychiatrie Jim van Os in Nunspeet. Hij liet op basis van vijftig jaar onderzoek zien hoe belangrijk het is voor mensen om echt gezien en gehoord te worden. Om mensen in hun omgeving te hebben die goed naar hen luisteren, doorvragen en oordeelvrije aandacht aan hen geven. Het effect van dat soort mensen in je omgeving is in veel gevallen (bijna) net zo groot als het effect van professionele begeleiding.

Ik schrok daarvan. Wat zegt het over onze samenleving dat zoveel mensen professionele hulpverlening nodig hebben om het leven te kunnen leven? Kan het zo zijn dat we met meer aandacht voor elkaar het leven draaglijker kunnen maken? Zullen we de handschoen oppakken om meer aandacht te hebben voor de mensen die op ons pad komen? Dat kan heel simpel beginnen met elkaar groeten op straat, de telefoon buiten zicht leggen als we met elkaar in gesprek zijn en tijd te maken voor ontmoetingen.

Mocht dit voor jou lastig zijn, dan kun je terecht bij ‘Nunspeet voor Elkaar’. Daar zijn mensen die je willen ondersteunen in het aangaan van verbinding met mensen om je heen. Je kunt op donderdagochtend tussen 10.00 en 11.00 uur binnenlopen bij Stichting Welzijn Nunspeet in Veluvine of je aanmelden via www.signaalpuntnunspeet.nl

De komende weken ga ik op vakantie met ons gezin. Ik zie uit naar een tijd van aandacht voor elkaar, veel spelletjes doen, boeken lezen, samen wandelen en genieten van de zon en de natuur. 
Ik wens jou een mooie zomer, waarin je aandacht kunt besteden aan anderen en dingen die je energie geven en waarin anderen oprechte aandacht hebben voor jou.  
 

Mei 2024

Dementievriendelijk

Grote kans dat u iemand in uw omgeving kent of gekend heeft met dementie. Dementie is een ingewikkelde en ingrijpende hersenziekte. Zowel voor de persoon die dementie heeft als voor de mensen om die persoon heen. 

Onlangs was ik op werkbezoek bij De Bunterhoek. Daar werken ze met een opendeurenbeleid, waardoor mensen met dementie de ruimte krijgen om in en uit te kunnen lopen. Als iemand te ver uit de buurt raakt, gaat een medewerker naar die persoon toe. Die medewerker probeert deze persoon te motiveren om een eindje samen te wandelen en zo via een omweggetje weer in de vertrouwde omgeving terug te komen. Ik las over het opendeurenbeleid in verpleeghuizen het volgende: “Als je alle risico’s voor mensen met dementie uitsluit, neem je ook een levensgroot risico. Namelijk dat hun levensvreugde veel kleiner wordt.” 

Naar schatting wonen er in de gemeente Nunspeet zo’n 550 mensen met dementie. Dit aantal neemt de komende jaren toe. Mensen wonen langer met ondersteuning thuis, dus zullen we meer mensen met dementie tegen gaan komen op straat.
In november 2023 ontvingen wij als gemeente het certificaat ‘dementievriendelijke gemeente’ van Alzheimer Nederland. Een mooie mijlpaal. Dit certificaat betekent niet dat al het werk gedaan is en we achterover kunnen leunen. Het is van groot belang dat we blijvend aandacht hebben voor dementie.

Alzheimer Nederland heeft daarom de ‘dementiescan’ ontwikkeld; zij nemen een toets af die bestaat uit 43 vragen. De vragen gaan over beleid, samenwerking, bewustwording, deskundigheidsbevordering, mantelzorgers, activiteiten en wonen. De uitkomst maakt inzichtelijk hoe dementievriendelijk een gemeente is én wat deze nog kan doen om dementievriendelijker te worden.

Begin dit jaar is de scan afgenomen bij onze gemeente. Daaruit blijkt dat wij op bijna alle onderdelen hoger scoren dan het landelijke gemiddelde. 

We hebben al veel geregeld voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Professionals weten elkaar te vinden en er wordt veel geïnvesteerd in trainingsaanbod. Het Brein- en Alzheimerpunt organiseert maandelijks bijeenkomsten voor inwoners met dementie, hun naasten, hulpverleners en belangstellenden. Er zijn gratis trainingen voor inwoners en vrijwilligers over omgaan met mensen met dementie. 

Uit de scan blijkt dat we nog stappen te zetten hebben als het gaat om dementievriendelijk wonen. Hier zullen we de komende tijd meer aandacht aan besteden.

We kunnen als gemeente ons best doen de samenleving zo goed mogelijk in te richten voor mensen met dementie, maar dementievriendelijkheid gaat over ons allemaal als inwoners. Wat doen we als we iemand tegenkomen met dementie die wel wat hulp kan gebruiken?

Daarvoor kennen we de GOED-methode:
Geruststellen – op kalme toon praten; niet tegenspreken
Oogcontact maken – check of je begrepen wordt; stel één vraag per keer
Even meedenken – vraag of je mag helpen; bedenk samen een oplossing; zeg wat je gaat doen
Dankjewel – sluit positief af; en dankjewel dat jij hebt geholpen!

Wij blijven ons als gemeente inzetten voor onze inwoners met dementie. Mag ik u vragen uw steentje bij te dragen door GOED te doen? 

 

 

Maart 2024

Eenzaamheid

18 maart 2024
En dan staat het leven ineens even stil…Zoals veel mensen wel weten, zijn mijn dochter en ik op 21 oktober 2023 aangereden op de snelweg. Een flink ongeluk, waar we wonderlijk goed uit zijn gekomen. De weg naar herstel was en is een lange weg. Een weg van vallen en opstaan, van vechten en loslaten, van alleen en samen.

De afgelopen maanden heb ik weer gemerkt hoe belangrijk en helpend het is om mensen om me heen te hebben die betrokken zijn, die vragen hoe het gaat, die me vertellen dat ik niet te snel moet willen beginnen met al mijn werkzaamheden. Die weten hoe het is, zelf een ongeluk hebben meegemaakt of zich in kunnen leven in hoe het kan zijn. Of het nou ging om een telefoontje, een appje, een kaart, een bos bloemen of een cadeautje. Ik voelde me gezien, gehoord en geliefd. Zowel in mijn directe omgeving was het medeleven aanwezig, maar vanwege mijn rol als wethouder ontving ik ook medeleven van collega’s, inwoners en maatschappelijke organisaties. Dank daarvoor!

Ik heb me de afgelopen maanden best eens alleen gevoeld. Als er weer een dag voorbij ging waarop iedereen lekker naar school of naar het werk was en ik op de bank zat, naar buiten keek en mijn lichaam rust gaf om te kunnen herstellen. Wetend dat ik weinig kon bijdragen aan de samenleving op dat moment.  Toch realiseerde ik me steeds dat ik een gezegend mens ben, omdat er zoveel mensen om me heen waren die met me meeleefden. Dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Dat weten we als gemeente. We hebben hoge ambities voor onze Nunspeetse samenleving. We willen dat iedereen in onze gemeente mee kan doen, zich kan ontwikkelen en de ondersteuning krijgt die nodig is. Dat meedoen begint heel basaal bij gezien worden, gehoord worden en je geliefd weten. Het is een uitdaging om die mensen te bereiken voor wie dat geen realiteit is. Om hen te zoeken en zich te laten vinden.

We hebben in onze gemeente een signaalpunt voor verbinding ‘Nunspeet voor Elkaar’. Iedere donderdag ben je van 10.00-11.00 uur welkom bij Stichting Welzijn Nunspeet met vragen rondom jouw eigen eenzaamheid of het delen van zorgen over de eenzaamheid van iemand in jouw omgeving. Daarnaast kun je signalen melden via de meldknoppen onderaan de website www.signaalpuntnunspeet.nl. Samen willen we dan zoeken naar een passende manier voor jezelf of die ander om in contact te komen met andere mensen. Lokaal onderzoek uit 2022 laat zien dat 40% van onze inwoners zich matig tot ernstig eenzaam voelt. Dat gaat om heel veel mensen. Ook mensen in jouw omgeving. Meer dan 1 op de 3 mensen die je in onze gemeente ontmoet, voelt een mate van eenzaamheid.

Zullen we daar samen iets aan proberen te doen? Elkaar groeten op straat? Eens wat verder doorvragen als we elkaar tegenkomen? Eens binnenlopen bij een buur die weinig bezoek krijgt? Of misschien is de meest voor de hand liggende manier wel dat we onze mobieltjes bij elke ontmoeting in onze zak houden en elkaar de aandacht geven die we zo vaak aan ons schermpje geven. 
 

Februari 2024

Wij vergeten kinderen niet

26 februari 2024
Van 26 januari tot en met 4 februari was het ‘de week van het vergeten kind’. In die week vraagt Stichting Het vergeten kind speciale aandacht voor kwetsbare kinderen in Nederland.

De droom van deze stichting is: een veilig en liefdevol thuis voor ieder kind in Nederland. Helaas is dat voor duizenden kinderen niet het geval. Het Vergeten Kind strijdt voor kinderen die het moeilijk hebben, omdat er thuis veel problemen zijn. Soms is de situatie zo ernstig dat ze niet meer bij hun ouders wonen. Hun doel is dat al deze kinderen zich gehoord en gezien voelen, zij op een veilige en stabiele plek wonen en zich positief kunnen ontwikkelen. Zodat ze hun eigen plek vinden in de maatschappij.

Ook in Nunspeet hebben we kinderen voor wie een veilig en liefdevol thuis niet vanzelfsprekend is. Ik heb een heel aantal mails ontvangen van betrokken inwoners over deze kwetsbare kinderen. Zij roepen mij op om er zorg voor te dragen dat deze kinderen gezien, gehoord en gesteund worden.

In deze blog schrijf ik hen een brief terug:

Beste betrokken inwoner,

Dank je wel dat je de tijd genomen hebt om op te komen voor de kwetsbare kinderen in onze samenleving. Kinderen voor wie een veilig en liefdevol thuis niet vanzelfsprekend is.
Je vraagt me om er zorg voor te dragen dat deze kinderen gezien, gehoord en gesteund worden. Wat een mooie vraag. Daar wil en kan ik volmondig ‘ja’ op antwoorden.

Ik deel je zorg. Mijn droom is ook dat elk kind in de gemeente Nunspeet opgroeit in een veilig en liefdevol thuis. Bij voorkeur bij zijn of haar eigen ouders, die in staat zijn die veilige, stabiele en stimulerende opvoedomgeving te creëren.

Dat is de reden dat we in Nunspeet werken aan een ‘kansrijke start’ voor alle kinderen. Een baby die de eerste dagen van het leven bloot staat aan stress. Of oudere kinderen, die opgroeien met armoede, slechte voeding, verslavende middelen, mishandeling of andere risicofactoren. Die beginnen met een achterstand aan het leven.  Deze factoren kunnen ervoor zorgen dat kinderen minder kans hebben op een gezonde ontwikkeling  op fysiek, mentaal en/of sociaal gebied. We werken intensief samen met verloskundigen en het consultatiebureau om zo vroeg mogelijk te signaleren welke kinderen een risico lopen. We investeren om ouders zo goed mogelijk voor te bereiden op de zwangerschap en het ouderschap.

Ondanks deze inspanningen zijn er kinderen die meer ondersteuning nodig hebben. We beginnen een traject altijd met een verklarende analyse. Daarbij worden alle leefgebieden van het kind in kaart gebracht. Door dit uitgebreide onderzoek bij een vraag om jeugdhulp, voorkomen we dat jeugdhulp wordt ingezet op symptomen en de daadwerkelijke oorzaak van de problemen niet wordt aangepakt. Mijn persoonlijke missie is dat we kinderen niet het gevoel geven dat er iets ‘mis’ is met hen, maar dat we een omgeving creëren waarin het kind tot bloei kan komen. We focussen niet op de problemen van kinderen, maar op hun behoeften. Hierdoor groeit hun zelf-vertrouwen en hun eigenwaarde.

Ieder kind dat (tijdelijk) niet thuis kan wonen is in beeld en we zorgen dat er actief aan doelen wordt gewerkt gericht op de toekomst. Zodat het kind perspectief heeft. Mogelijk kunnen we ouders ondersteunen, zodat een kind toch weer veilig thuis kan wonen. En is dat niet mogelijk, dan zetten we in op een woonplek zo thuis nabij mogelijk. Gezamenlijk, met alle betrokkenen die willen dat het goed gaat met een kind.

Ik hoop dat ik je hiermee wat gerustgesteld heb over de manier waarop we in Nunspeet omgaan met kwetsbare kinderen. Helaas is de wereld niet maakbaar en kan ik niet garanderen dat er voor elk kind in Nunspeet een ideale basis is, een veilig en liefdevol thuis. Daarom wil ik ook jou als betrokken inwoner een vraag stellen: Wil je meehelpen door de ogen te zijn die deze kinderen zien en door de oren te zijn die deze kinderen horen en door een helpende hand te bieden in situaties waar je je zorgen over maakt?

Zo kunnen we samen zorgdragen voor een samenleving waarin er geen vergeten kinderen zijn.

Oktober 2023

Trots!

10 oktober 2023
Als de gemeente mooie resultaten bereikt, vinden we dat vaak de normaalste zaak van de wereld. Eens. Daar zijn we als gemeente tenslotte ook voor. Als er iets niet goed is gegaan of er zijn twijfels over de gang van zaken, dan wordt dat al snel uitgelicht. Op zondagmorgen bij de koffie, tijdens een verjaardag of in de media. En ook dat is logisch. We voeren taken uit die direct van belang zijn voor onze inwoners.

Toch wil ik enkele mooie resultaten delen. Zo geven wij sinds 1 oktober Wmo-indicaties af voor onbepaalde tijd. Jouw recht op hulp en ondersteuning vanuit de gemeente om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen wonen, hoef je niet steeds te verantwoorden. Helemaal als je weet dat jouw ziekte of beperking niet overgaat. Dat bespaart een hoop onzekerheid en energie.

Een ander prachtig resultaat is dat een van onze medewerkers, Bianca Valk, genomineerd is voor ‘ambtenaar van het jaar’. Zij zet alles op alles om ouders én kinderen van de kinderopvangtoeslagaffaire te helpen bij een nieuwe start. Veel waardering voor haar luisterend oor en creatief vermogen om buiten de gemeentelijke kaders te denken. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) publiceerde een interview met Bianca waarin zij over haar werk vertelt.

Zomaar twee voorbeelden vanuit ons Sociaal Domein waar ik heel trots op ben en die ik graag deel. Meedenken, maatwerk bieden... we helpen graag. Schroom dan ook niet om contact op te nemen. Vragen over ondersteuning? Bel gerust met onze Wmo-consulenten. Of ben je (kind van) een gedupeerde ouder van de kinderopvangtoeslagenaffaire? Stuur een Whatsappje naar Bianca via 06 57 49 81 11.

Augustus 2023

De scholen zijn weer begonnen

28 augustus 2023
Vorige week zijn de scholen weer begonnen. Ik weet nog goed hoe het voelde als na een aantal dagen voorbereidingen treffen in een lege school de leerlingen weer naar binnen liepen. Alsof de school weer tot leven kwam.School hoort een veilige plek te zijn waar kinderen tot ontwikkeling kunnen komen. Een plek waar je als kind graag naar toe gaat om leeftijdsgenoten te ontmoeten, te spelen en te leren.

In juni is het Koersplan Onderwijshuisvesting vastgesteld door de gemeenteraad. Dat Koersplan is door alle schoolbesturen en de gemeente Nunspeet samen  ontwikkeld. De titel van het Koersplan is ‘Ruimte voor talent”. We willen schoolgebouwen bouwen die ruimte geven aan het talent van de leerlingen. Daarmee zeggen we dat kinderen talentvol zijn en dat een kansrijke schoolomgeving hen ondersteunt in de ontwikkeling van wie ze zijn. We vinden het belangrijk dat iedereen in Nunspeet mee kan doen en zich kan ontwikkelen. De gemeente Nunspeet en de schoolbesturen zien het als een gezamenlijke opgave dat alle kinderen in de gemeente in een veilige en kansrijke omgeving opgroeien. We werken vanuit onze gezamenlijke opgave aan het Nunspeetse kind, waarin we aan alle kinderen in Nunspeet beloven dat hun belang voorop staat in de keuzes die we maken. We willen inclusief en passend onderwijs voor alle kinderen en jongeren, zo thuisnabij mogelijk.

Al die ambities delen we, maar soms is de praktijk ingewikkelder. In het Koersplan zijn afspraken gemaakt over de fasering van de vernieuwing van schoolgebouwen. Er staan plannen in voor in totaal ruim 63 miljoen euro. Dat geld kunnen we niet zomaar van de bankrekening halen. De schoolbesturen hebben samen overeenstemming bereikt over prioriteiten en fasering, in het belang van alle kinderen in Nunspeet.

Dat betekent dat er voor sommige kinderen niet op korte termijn een optimale situatie is of een nieuw schoolgebouw. Wel hebben we er als gemeente alle vertrouwen in dat de schoolbesturen de situatie zo optimaal mogelijk maken voor die scholen die wat later in de planning aan de beurt zijn.

Samen zetten we ons in voor goed onderwijs dat recht doet aan de talenten en behoeften van leerlingen in een kansrijke leeromgeving.

Juli 2023

Werken vanuit rust of rusten na het werk

18 juli 2023
De zomervakantie is voor veel mensen al begonnen of staat voor de deur.
Ik behoor tot de laatste categorie. Wat spreek ik veel mensen die aan het doorbikkelen zijn tot aan de vakantie. Alle takenlijstjes worden afgewerkt en de mailbox wordt opgeschoond. We zijn toe aan vakantie. Ik herken dat ook bij mezelf.

We zijn gewend geraakt aan het idee dat wij pas na ons (harde) werken mogen rusten om zo weer op te laden en bij te tanken, waarna we weer vol aan de bak kunnen gaan. Zo leven we vaak van weekend naar weekend en zien we uit naar de volgende vakantie in de hoop dat we dan weer de nodige ontspanning (of ontsnapping) vinden.

We leven in een prestatiemaatschappij, waarin we aangemoedigd worden het beste uit onszelf te halen en maximaal te presteren. Het liefst elke dag.  

Er zijn veel culturen waarin een dergelijk levensdoel ondenkbaar is. Waarin het juist de kunst is om het leven zo in te richten dat je geen vakantie meer nodig hebt. Waarin niet het maximale uit jezelf halen een doel is, maar in balans zijn met jezelf en je omgeving. Weten wat je nodig hebt en leven in verbinding met de ander en met de natuur.

Wat een verademing om mij dan weer te realiseren hoe we als mensen geschapen zijn. Op de zesde dag schiep God de mensen en gaf hen de opdracht om over de dieren te heersen, de aarde te bewerken en te bewaken en zich te vermenigvuldigen. God rustte op de zevende dag, samen met de mensen.

Het werkende leven van de mens begon dus met een rustdag. Om vanuit die rust de energie te ontvangen om aan de slag te gaan. Rust geeft je creativiteit, maakt je effectiever en heeft een positieve invloed op je gezondheid. 

Ik hoop dat de vakantie voor jou een tijd zal zijn om uit te rusten, op te laden en energie op te doen om daarna in balans aan de slag te kunnen. En ik wens ons allen toe dat we ons leven zo in kun richten dat we geen vakantie meer nodig hebben om tot ontspanning (of ontsnapping) te komen.

In het artikel ‘Van reizen wordt je geen beter mens’ in het Noordhollands Dagblad stond de volgende uitspraak: “Liever investeer ik in het zo aangenaam mogelijk maken van mijn dagelijksheid, zodat ik niet het gevoel heb dat ik daaruit moet ontsnappen.”

Laten we investeren in onze eigen en in elkaars dagelijksheid om onze levens in ontspanning te kunnen leven.

Juni 2023

Overbelasting
15 juni 2023

Bent u ook zo toe aan vakantie? Het lijkt soms wel of werk zich opstapelt voor een vakantie en iedereen op zijn laatste restje energie een enorme takenlijst aan het afwerken is. Dat is ook niet zo raar. Straks zijn de collega’s er niet om mee te overleggen of zijn er geen leerlingen in de school.

In onze samenleving kennen we een aantal groepen mensen die vaak overbelast zijn. Eén van die groepen is de groep mantelzorgers. En dat zijn er veel in onze gemeente. Veel Nunspeters zorgen voor iemand in hun omgeving. Dat is iets om dankbaar voor te zijn, maar ook iets om alert op te zijn. Vandaag, 15 juni, is het de Dag tegen Ouderenmishandeling. Dat klinkt heftig en dat is het ook. Ouderenmishandeling komt ook in onze gemeente voor. Vaak gaat dat om financiële uitbuiting of om overbelaste mantelzorg. We zien dat mensen met goede bedoelingen zorgen voor een familielid, maar dat de belasting van de zorg soms zo zwaar is dat het lontje steeds korter wordt. Dat uit zich dan in schelden, straffen of fysiek geweld. In onze gemeente kunnen mantelzorgers ondersteuning krijgen van het Mantelzorgcentrum. Maak daar vooral gebruik van als u merkt dat het zorgen voor uw naaste wel heel zwaar wordt.

Als overheid hebben we de opdracht een samenleving te bevorderen waarin iedereen mee kan doen, zich kan ontwikkelen en de ondersteuning krijgt die nodig is. Vorige week is het Uitvoeringsplan Bestaanszekerheid en Schulden besproken in de Commissie Maatschappij en Middelen. Het is een ambitieus plan. We willen onze inwoners die financiële uitdagingen kennen zoveel mogelijk ontzorgen en de ondersteuning geven die ze nodig hebben om zelfstandig verder te kunnen. Daarmee creëren we een basisrust van waaruit mensen met perspectief naar de toekomst kunnen kijken.

Als gemeente willen we een dienstbare overheid zijn. Een overheid die niet bijdraagt aan overbelasting, maar juist naast de inwoners gaat staan in de uitdagingen die het leven biedt.

Soms kunnen kleine veranderingen al veel verschil maken. Zo gaan we Wmo-indicaties voor onbepaalde tijd afgeven voor mensen met een ziekte of beperking die niet over gaat. Daardoor worden deze inwoners niet langer belast met periodieke onderzoeken en hoeven ze niet steeds opnieuw hun verhaal te vertellen.

Als u het geluk hebt om bijna op vakantie te kunnen gaan, dan wens ik u een mooie tijd toe waarin u tot rust kunt komen en op kunt laden. Mocht vakantie voor u niet in het vooruitzicht liggen en u merkt dat u overbelast aan het raken bent, kom dan vooral in contact met mensen in uw omgeving, het welzijnswerk, uw geloofsgemeenschap of met ons als gemeente. We denken graag met u mee!

Deze week start de campagne Verborgen Leed. Zes gemeenten in de regio Noord-Veluwe, waaronder Nunspeet, vragen via een campagne de aankomende dagen aandacht voor ‘Verborgen leed’.

Het is belangrijk dat we met elkaar het verborgen leed herkennen, maar ook dat we er samen iets aan doen. Of we nu zorgprofessionals, mantelzorgers, familie, bekenden of zelf oudere zijn.

Kijk voor meer informatie op www.nunspeet.nl/verborgenleed

Maart 2023

Levende boeken

8 maart 2023
Ik hou van lezen. Een nieuwe wereld ontdekken zonder te hoeven reizen. Nieuwe inzichten opdoen, leren van de levenservaring van anderen. Het voordeel van mijn werk als wethouder is dat ik veel mag lezen. Veel nieuwe kennis opdoen en die kennis dan inzetten voor de samenleving geeft mij energie en voldoening.

Meer dan van lezen hou ik van het ontmoeten van mensen. Een goed gesprek voeren. De ander echt leren kennen. Ontdekken wat die ander drijft in het leven, wat hij of zij meegemaakt heeft en welke levenslessen daaruit zijn geleerd.

We spreken in onze samenleving vaak over crisissen. Daar hebben we er de afgelopen jaren heel wat van voorbij zien komen. Klimaatcrisis, coronacrisis, energiecrisis, stikstofcrisis. Ik las in een artikel dat de echte crisis van onze tijd wel eens een aandachtscrisis kan zijn. Echte aandacht voor elkaar en daar de tijd voor nemen. Eerst met aandacht je verdiepen in een onderwerp, voordat je er online je mening over ventileert.

Ik vind het woord aandachtscrisis best confronterend. Op welke manier focus ik mijn aandacht echt op die ander? Hoe vaak laat ik mijn telefoon me afleiden van die oprechte aandacht? Hoe vaak vorm ik ergens een mening over zonder dat ik tijd heb besteed aan onderzoek of een goed gesprek?

Aanstaande zaterdag zal de eerste editie van Living Library plaatsvinden in de Bibliotheek in Nunspeet. Een geweldige manier om een levend boek te lenen en te ‘lezen’. Wil jij je verdiepen in het verhaal van een ander? Wil jij weten hoe het is om autisme, borderline, een eetstoornis of een burn-out te hebben? Hoe het is om op te groeien als schipperskind? Wat iemand beweegt om veel tatoeages te nemen? Wat bekering betekent voor iemand? Wat het betekent om topsporter te zijn? Deze levende boeken en nog een heel aantal andere levende boeken zijn aanstaande zaterdag tussen 12:00 en 15:00 uur te lenen in de Bibliotheek. Lenen betekent dan dat het boek zijn of haar verhaal aan je vertelt en dat je daarover kunt praten samen. Meer dus dan een papieren boek, want met dit boek kun je een gesprek voeren.

Het doel van Living Library is mensen in contact brengen met mensen over wie vaak een vooroordeel bestaat. Door het gesprek aan te gaan en je in hun verhaal te verdiepen met aandacht, ontstaat vaak begrip en verbinding.

Kom jij een levend boek lenen? Kom dan zaterdag naar de Bibliotheek.
Wil je een levend boek zijn en jouw verhaal delen? Mail dan naar livinglibrary@bibliotheeknwveluwe.nl.

Januari 2023

Ik Pas

5 januari 2023
Dit jaar doe ik mee aan Dry January. Geen alcohol voor mij deze maand. Ik heb me ingeschreven en ben fris van start gegaan. Doe jij ook mee? Je kunt je inschrijven op www.ikpas.nl.
 
In onze gemeente gaan we de komende jaren werken met het Preventiemodel Opgroeien in een Kansrijke Omgeving. We willen onze jongeren motiveren om gezonde keuzes te maken, qua leefstijl en ook qua middelengebruik. Alcohol is zo’n middel dat op jonge leeftijd schadelijke gevolgen heeft voor de gezondheid.
 
Alcoholgebruik door jongeren onder de 18 is extra riskant. Waarom?

 1. Alcohol is schadelijk voor het lichaam en de ontwikkeling van de hersenen. Diverse organen zijn op je 18e nog in ontwikkeling. Zo ontwikkelen je hersenen zich tot hun 24e. Alcohol heeft een negatieve invloed op de ontwikkeling van de hersenen.
 2. Veel drinken op jonge leeftijd vergroot de kans op alcoholproblemen op latere leeftijd.
 3. Je bent nog niet volgroeid en hebt minder lichaamsvocht. Alcohol verdeelt zich over het bloed, lichaamsvocht en weefsels. Als je nog niet volgroeid bent, heb je minder lichaamsvocht dan een volwassen iemand en bereik je bij eenzelfde hoeveelheid alcohol een veel hoger promillage.
 4. Je lever breekt alcohol langzamer af.
 5. Relatief veel jongeren krijgen een alcoholvergiftiging, omdat ze nog niet volgroeid en nog niet gewend zijn aan alcohol.
 6. Alcoholgebruik op jonge leeftijd gaat vaak samen met geweld en agressie, ongevallen, verkeersongelukken en onveilige seks.

Ook voor volwassenen heeft (tijdelijk) stoppen met het drinken van alcohol veel voordelen. Hieronder noem ik er tien.

 1. Bewustwording: het is een gewoonte geworden. Door drankjes te laten staan, merk je pas welke rol alcohol speelt in je leven.
 2. Structureel minder alcohol: zowel op korte als op lange termijn. Deelnemers aan IkPas drinken zes maanden na hun IkPas-periode gemiddeld 30% minder alcohol.
 3. Meer energie: je gaat je fitter en energieker voelen. Je lichaam hoeft de giftige stof niet meer weg te werken.
 4. Lekker slapen, uitgerust opstaan: alcohol onderdrukt je REM-slaap waardoor je ’s nachts geestelijk minder goed herstelt.
 5. Mentaal fitter: niet drinken zorgt ervoor dat je je beter kunt concentreren, scherper bent en lekkerder in je vel zit.
 6. ‘NEE’ leren zeggen: onder het mom van je deelname aan deze periode kun je ongestoord alle alcohol afslaan.
 7. Goed voorbeeld doet goed volgen: je hebt meer invloed op het (latere) alcoholgebruik van je kind, dan je misschien denkt. Je kind leert namelijk vooral door te doen wat jij doet. Ziet drinken, doet drinken.
 8. Doorbreken van gewoontegedrag: een alcoholpauze van 30 tot 40 dagen helpt je om je gewoontegedrag te doorbreken én om een begin te maken met het creëren van nieuwe gewoontes.
 9. Hallo maatje minder: een mooie bijkomstigheid van stoppen met het drinken van alcohol, is dat je ervan af kunt vallen. 32% van de IkPas-ers geeft aan tijdens de challenge gewicht kwijt te zijn geraakt.
 10. Je bespaart geld: die paar speciaalbiertjes of dat flesje wijn bij de wekelijkse boodschappen, tikken behoorlijk aan. Stel dat je iedere week twee flessen wijn à 5 euro de fles, koopt. In dat geval geef je zo’n €520,- per jaar uit aan alcohol. En dan tellen we de terrasjes, avondjes uit eten of op stap niet eens mee. Niet drinken levert je zo een mooie vakantie op!

Ook meedoen? Of meer weten? Kijk op www.ikpas.nl.

December 2022

Engelen

21 december 2022
In de Stentor zag ik de oproep om jouw eigen kerstengel aan te dragen. Iemand die het verdient om in het zonnetje gezet te worden vanwege zijn of haar bijdrage aan jouw leven of aan de samenleving.

Dat zette me aan het denken over alle vrijwilligers en mantelzorgers die we hebben in de gemeente Nunspeet. We zijn een rijke samenleving waarin veel mensen omkijken naar en zorgen voor elkaar. Waar zouden we zijn zonder deze mensen? Waar zouden we zijn zonder jou als je een boodschap doet voor oma of de buurvrouw? Als je iemand die alleen is uitnodigt om kerst te komen vieren? Als je kantinedienst draait bij de sportvereniging? Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde voor onze samenleving!

Onlangs mocht ik bedankjes uitreiken aan vrijwilligers in WOC De binnenhof. Wat mooi om te zien wat deze plek in Nunspeet betekent voor mensen die anderen willen ontmoeten.

In deze tijd zien we veel afbeeldingen van engelen vanwege hun belangrijk betekenis in het kerstverhaal. Een engel bracht de goede boodschap over de geboorte van Jezus. Engelen zongen in het veld. Engelen zijn in de Bijbel dienstbaar aan mensen. Die dienstbaarheid zien we ook terug bij onze vrijwilligers. Dienstbaar aan de ander. En dan mag het wat kosten. Vrijwilligerswerk kost tijd. Tijd die ook besteed kan worden aan het verdienen van geld. Kostbare tijd.

Zonder vrijwilligers blijft er weinig over van de samenleving zoals wij die kennen. Vandaar ook mijn grote verbazing over het sturen van de overheid op fulltime werken. Waar blijven dan de mantelzorgers en vrijwilligers met genoeg tijd? We zouden als overheid minder moeten sturen vanuit economische motieven, maar veel breder kijken naar wat goed is voor de samenleving. En daarin ruimte en tijd maken voor mensen om naar elkaar om te zien.

En jij? Voor wie ben jij van betekenis? Wat mag het jou kosten om dienstbaar te zijn? En hoe zit dat bij mij? Ik vind het mooie vragen om te overdenken in deze tijd van kerst. Een feest van licht. En daarbij dan de uitdaging om zelf een licht te zijn voor de mensen om je heen. Fijne kerstdagen!

November 2022

Kansrijke samenleving  

21 november 2022
Wat leven we in Nunspeet in een kansrijke samenleving. Kansrijk betekent voor mij dat we op elkaar gericht zijn, dat we bereid zijn om elkaar te helpen, dat iedereen kan meedoen, dat er ruimte is om je te ontwikkelen en ondersteuning te krijgen als dat nodig is. Ik schrijf deze blog op 18 november. Als ik alleen al kijk naar de hoogtepunten van deze maand tot nu toe, dan stemt me dat hoopvol. 

Op 3 november sprak ik met Stichting Jeugd Noord-Veluwe over de richting die we op willen met onze jeugdhulp. Meer inzetten op een kansrijke leefomgeving en acceptatie van afwijkend gedrag. Meer gericht op herstel, minder op behandeling. We willen dat jeugdhulp snel beschikbaar is voor kinderen en jongeren die dat nodig hebben. Op 4 november heb ik koffie gedronken in de Oranjehof en geluisterd naar de verhalen over het belang van zo’n ontmoetingscentrum. De coronatijd heeft er flink ingehakt, maar ik vind het bijzonder om de veerkracht te zien van de bezoekers en de toewijding van de vrijwilligers. Ik was die dag ook bij Stichting Dorpshuis Elspeet in het Kulturhus. Ook daar maakte de passie van de vrijwilligers om een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving in Elspeet veel indruk op me. Ze willen een ontmoetingsplek zijn voor alle Elspeters. Op 7 november sprak ik met vrijwilligers van Humanitas over hun belangrijke werk. Zij ondersteunen mensen vrijwillig om op eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen. Ze zijn erop gericht het zelfvertrouwen van hun deelnemers te verstevigen. Ze lopen een stukje mee op het levenspad. 

Op 10 november was ik op werkbezoek bij Voedselhulp Nunspeet. Zestig vrijwilligers werken daar om ervoor te zorgen dat inwoners die het financieel zwaar hebben toch hun nodige boodschappen kunnen doen. Wat vooral indruk op me maakte is de manier waarop ze omgaan met hun bezoekers. Helemaal gericht op de eigenwaarde en kracht van de ander. Diezelfde dag werd de mantelzorglunch georganiseerd door Steunpunt Mantelzorg. Wat een indrukwekkende verhalen van mantelzorgers. Over hun liefde voor een gezinslid, over de balans tussen zorgen voor de ander en zorgen voor jezelf. Zonder mantelzorgers en vrijwilligers zou onze samenleving niet kunnen functioneren. Aan het eind van die dag mocht ik de samenwerkingsovereenkomst voor de maatschappelijke Stage ondertekenen. Dat betekent dat wij er als gemeente aan bijdragen dat onze jongeren Maatschappelijke Stage kunnen lopen. Zo komen ze al jong in aanraking met vrijwilligerswerk. Zij zijn onze vrijwilligers van de toekomst. Mooi om te horen dat de leerlingen die aanwezig waren erg genieten van het vrijwilligerswerk en soms zelfs meteen al blijven werken bij de organisatie. 11 november was ik in Arnhem bij de Gelderland Geletterd dag. Daarvan heb ik vooral meegenomen hoe belangrijk het is dat we communiceren op een laagdrempelige en begrijpelijke manier. Daar hebben we als overheid nog wel wat stappen in te zetten. Op 17 november was ik op bezoek bij bewoners van De Clockenslach. Ik hoorde daar de schrijnende verhalen over de niet werkende lift. Soms is het lastig dat we als overheid niet in alle situaties voor oplossingen kunnen zorgen, maar zoeken we wel naar manieren om recht te doen aan onze inwoners. 

Vandaag had ik een overleg met de kerken. Wat verzetten zij veel werk in onze samenleving. Mooi om te horen op welke manieren zij hun leden ondersteunen en om samen te werken aan een krachtige en kansrijke samenleving. 
Ondertussen is er de afgelopen weken heel hard gewerkt door vrijwilligers van de Kringloopwinkel, Stichting Verborgen Armoede, Voedselhulp Nunspeet en het Diaconaal Platform om een hulpfonds op te richten voor inwoners die het financieel zwaar hebben door de toegenomen energiekosten en de inflatie. Wat een tijd en energie is hier in gestoken. Als gemeente zijn we dankbaar en willen we dit initiatief van harte financieel ondersteunen. 
Ik hoop dat bovenstaande opsomming u ook hoopvol stemt. Veel mensen zetten zich in voor hun medemens. Dat maakt een samenleving kansrijk!

Oktober 2022

Tot bloei komen

25 oktober 2022
De afgelopen weken heb ik veel werkbezoeken af mogen leggen en ben ik onder de indruk gemaakt van de mensen die zich inzetten voor onze samenleving, voor onze inwoners. Wat een passie en onbaatzuchtigheid heb ik gezien. Wat een drive om dienstbaar te zijn in onze samenleving.

Ook ben ik onder de indruk geraakt van de betrokkenheid en enorme inzet van mijn collega’s in dit gemeentehuis. De bevlogenheid om te werken volgens de bedoeling en te zoeken naar de mogelijkheden om maatwerk te leveren in combinatie met de kaders van de wet zorgen soms voor dilemma’s waar we samen voor staan.

Vorige week stonden de algemene beschouwingen van het collegeprogramma en de bijbehorende programmabegroting op de agenda van de gemeenteraad. Dankzij het raadsakkoord is het een enorm sociaal programma geworden en u zult begrijpen dat mijn hart als wethouder Sociaal domein en Onderwijs daarvan harder gaat kloppen.

Ik heb een plant meegenomen naar de raadsvergadering. Het was een plant in niet zo’n beste staat. Als ik u zou vragen wat deze plant nodig heeft om weer tot bloei te komen, zou u waarschijnlijk zeggen: nieuwe grond, een grotere pot, een andere plek in huis, goed bemesten en de dode blaadjes verwijderen.

Opvallend is dus dat de meeste factoren om invloed te hebben op de bloei van de plant in de omgeving liggen. Het positief beïnvloeden van de omgeving heeft als gevolg dat de plant kan doen waar hij goed in is: groeien en tot bloei komen.

Mensen die mij goed kennen, weten dat ik veel lees. Eén van de verhalen die ik de afgelopen tijd tegenkwam staat in Lucas 13 in een boek dat mij lief is, de Bijbel. Het gaat over een vijgenboom in een wijngaard. Degene die die boom had geplant irriteert zich. Hij ziet dat de boom al drie jaar geen vruchten voortbrengt. Wat heb je dan aan een vijgenboom. Hij stelt voor de boom om te hakken. De wijngaardenier heeft een ander voorstel. Hij zegt: Laat die boom maar met rust, spit de grond eromheen om en geeft hem mest. Kom dan volgend jaar terug en kijk wat er met de boom is gebeurd.

Een prachtig beeld van de tijd die wij onszelf en anderen mogen geven om tot bloei te komen. Dat betekent dus niet de persoon afwijzen, die andere keuzes maakt dan jij zou doen, die misschien minder bijdraagt dan jij zou willen, maar omstandigheden creëren waarin de bloei terug kan komen. Dat is een andere manier van kijken naar preventie. Niet wijzen met het vingertje en de ander vertellen wat hij wel of niet moet doen, maar de omstandigheden optimaliseren om andere keuzes te maken en tot bloei te komen.

En dat is precies de beweging die we in het sociaal domein in Nunspeet gaan maken. We willen de sociale basis, die al krachtig en kansrijk is, versterken. De maatschappij zo inrichten, dat mensen elkaar weten te vinden en de plekken weten te vinden waar ze tot bloei kunnen komen.

Voorafgaand aan de algemene beschouwingen is het Preventiemodel Opgroeien in een Kansrijke Omgeving vastgesteld. Dit preventiemodel is een voertuig richting een kansrijkere samenleving. Het mooie is ook nog dat Preventiemodel Opgroeien in een Kansrijke Omgeving in Nunspeet af te korten is tot POKON. Dat maakt de cirkel rond. We gaan de omgeving de juiste voeding geven zodat de inwoner tot bloei kan komen.

Dat vraagt iets van ons als overheid. Dat vraagt vertrouwen in de kracht van de samenleving. Dat vraagt lef om te investeren in ideeën van inwoners voor hun dorp, voor hun wijk, voor hun buurt. Dat vraagt een enorme waardering van onderlinge relaties. Dat vraagt samenwerking tussen de maatschappelijke partners. Dat vraagt van ons dat we in begrijpelijke taal communiceren, zo inclusief mogelijk. Dat vraagt van ons dat we drempels voor meedoen, ontwikkelen en ondersteuning krijgen wegnemen. Dat vraagt om een gezonde leefomgeving. Om een inclusieve samenleving.

Dat vraagt ook iets van onze inwoners. Dat vraagt om vertrouwen. Ook in ons als overheid. Dat vraagt om vertrouwen in elkaar. Om kwetsbaar durven zijn, aan durven geven wat minder goed gaat. Helpen en geholpen worden.

Dat vraagt ook keuzes met betrekking tot onderwijshuisvesting. Dat vraagt om schoolgebouwen die ten dienste staan van de ontwikkeling van onze kinderen.

We zien momenteel grote uitdagingen met betrekking tot bestaanszekerheid. En dat houdt ons enorm bezig.

Hoe investeren we als overheid zo in de samenleving dat financiën geen belemmering zijn om mee te doen en tot bloei te komen? Hoe investeren we ons geld zo dat het echt terecht komt bij diegenen die het nodig hebben? Hoe zorgen we dat diegenen ons weten te vinden. Dat schaamte geen rol meer speelt? Daarvoor hebben we vorige week een werksessie gehad met veel maatschappelijke partijen. Het is hoopgevend om te zien hoeveel betrokkenheid er is bij inwoners die het financieel zwaar hebben. Als gemeente willen we de ontstane initiatieven stimuleren en ondersteunen waar nodig.

Beschouwen is ook wat verder vooruit kijken. Wat voor samenleving willen we zijn? Wat mij betreft blijf ik in de beeldspraak van de plant. Dan zie ik een tuin voor me met heel diverse planten, bomen en bloemen. Allemaal anders. Soms bloeit de één uitbundig en soms slaat de ander een jaartje over. En dat het dan goed is. Dat we samen de omstandigheden creëren waarin de ander en wijzelf tot bloei kunnen komen. We staan in dezelfde grond. En in onze gemeente is dat heel vruchtbare grond.

September 2022

Armoede

20 september 2022
Afgelopen week lazen we verontrustende berichten. Over een jongen uit Rotter-dam die na het weekend duizelig op school kwam omdat hij al drie dagen niet te eten had gekregen thuis vanwege financiële problemen. Over een vrouw in Zwolle die haar gas heeft laten afsluiten, omdat ze de rekening niet kan betalen. We horen  verhalen van inwoners uit onze gemeente die in de problemen komen door de hoge energierekening. Ook ondernemers hebben het zwaar. Hoe kun je perspectief houden als je vijf keer meer moet betalen voor de energie dan je begroot hebt? Wat kunnen we als overheid hierin doen? We hebben de afgelopen tijd aan een ruim 700 huishoudens de energietoeslag uitgekeerd. Dat is eenmalig en gaat hopelijk een beetje helpen. Toch zijn we ook realistisch. Daarmee gaan we het niet redden. We kijken hoopvol naar Den Haag en Brussel, maar realiseren ons ook dat daar geen complete oplossing vandaan zal komen.

Armoede heeft grote gevolgen. Opgroeien in armoede is schadelijk voor vrijwel alle levensgebieden van kinderen en jongeren. Dingen die voor andere kinderen normaal zijn, hebben of kunnen zij vaak niet. Zo hebben ze niet vanzelfsprekend toegang tot sportactiviteiten of nieuwe kleren. Door (financiële) stress of  een gebrek aan stabiliteit binnen het gezin komen de kinderen vaker minder goed mee op school dan leeftijdsgenootjes. Dit kan ook later ten koste gaan van de kansen in het voortgezet en hoger onderwijs en op de arbeidsmarkt.

In Nunspeet kennen we veel regelingen voor mensen die moeilijk kunnen rondkomen om ervoor te zorgen dat ze toch mee kunnen blijven doen in de samenleving. Zo kennen we de bijdrage sport en cultuur, de bijdrage gemeentelijke belastingen, de collectieve zorgverzekering (gemeentepolis), de individuele inkomenstoeslag en het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Voedselhulp Nunspeet voorziet in de nodige boodschappen en hygiënemiddelen, Stichting Verborgen Armoede ondersteunt mensen door leuke verrassingen en activiteiten te organiseren. De sociaal raadslieden van Stimenz kunnen met je samen kijken naar op welke financiële voorzieningen je recht hebt.

Recent las ik dat we naast alle bekende crisissen misschien wel een grotere crisis hebben in Nederland. Een aandachtscrisis. Hebben we nog oprechte aandacht voor elkaar? Weten we hoe het gaat met onze buren? Met de mensen een straat verderop?  

We zijn volop aan het investeren in de sociale basis. Nunspeet heeft een krachtige, kansrijke samenleving, waarin iedereen mee kan doen ongeacht leeftijd, afkomst of ondersteuningsvraag. Veel van onze inwoners zijn aangesloten bij een vereniging of een kerkelijk verband. De onderlinge betrokkenheid is groot. Ook het welzijnswerk met al haar vrijwilligers is sterk aanwezig in onze samenleving. Zij zitten daarmee in de haarvaten van onze samenleving. Het is zo belangrijk dat we naar elkaar omkijken, onze kwetsbaarheid bespreek-baar maken en elkaar helpen in deze voor velen moeilijke tijd. Heb jij mensen om je heen bij wie je terecht kunt als je het financieel niet meer redt of als je op andere gebieden hulp nodig hebt? Als dat zo is, durf je je dan kwetsbaar op te stellen en hulp te vragen? Als dat niet zo is, mogen we als gemeente dan samen met je zoeken naar mogelijkheden en oplossingen? Daar zijn we ook voor.
Met vragen en zorgen over financiën kun je terecht bij het financieel trefpunt op donderdagochtenden tussen 10.00 en 12.00 uur in de Bibliotheek in Nunspeet. Heb je op een andere manier hulp nodig, dan kun je voor maatschappelijk werk of voor advies over voorzieningen terecht bij Stimenz, 088-7846210 of bellen met ons klantcontactcentrum, 0341-259911.

Schroom niet! We staan voor je klaar.

Augustus 2022

Vakanspiratie

24 augustus 2022
De vakantie ligt achter ons. Voor mij een tijd van loslaten, loskomen, ontspannen en inspiratie opdoen. Inspiratie. Dat woord komt van het Latijnse woord ‘inspirare’ dat inblazen of inademen betekent. Voor mij is vakantie een adempauze, waarin ik ervaar dat nieuwe ideeën en visie ingeblazen worden door boeken die ik lees, door mensen die ik spreek, door de rust om na te denken en door de Geest van God. 

Wat een luxe dat ik zo’n adempauze mag nemen en wat heerlijk om al die inspiratie in te mogen zetten bij mijn werk voor onze inwoners, en in het bijzonder de kwetsbaren.

Tegelijkertijd realiseer ik me dat niet iedereen zo’n adempauze kan nemen. Er zijn inwoners die te maken hebben met ziekte van henzelf of een geliefde. Zij worden verzorgd of verzorgen iemand. Daarin is het vaak heel moeilijk om een echte adempauze te vinden. Er zijn inwoners die een geliefde verloren zijn en worstelen om het leven alleen te leven. Er zijn inwoners die veel moeite hebben om financieel rond te komen in deze tijden van enorme prijsstijgingen. Als je bestaanszekerheid in het geding komt, ervaar je veel stress en is er geen ruimte voor een adempauze. 

Ik hoop dat jij een adempauze hebt kunnen nemen in de afgelopen weken. Als dat niet zo is, weet dan dat we je niet vergeten. We zijn druk bezig met in kaart brengen hoeveel mantelzorgers er zijn in Nunspeet en hoe we die kunnen ontlasten. We zoeken naar maatwerk voor inwoners die het moeilijk hebben. We werken aan lokale plannen voor bestaanszekerheid. Daarin zoeken we naar toekomstbestendige mogelijkheden om inwoners weer hoop en perspectief te bieden.

Daarbij spreek ik de hoop uit dat meer mensen het komende jaar een adempauze kunnen nemen, op adem kunnen komen en geïnspireerd raken. Van mijn kant ga ik me daarvoor inspannen. Doe je mee door om te zien naar je naaste en een helpende hand te bieden als dat nodig is?

Mei 2024

Dementievriendelijk

Grote kans dat u iemand in uw omgeving kent of gekend heeft met dementie. Dementie is een ingewikkelde en ingrijpende hersenziekte. Zowel voor de persoon die dementie heeft als voor de mensen om die persoon heen.

Onlangs was ik op werkbezoek bij De Bunterhoek. Daar werken ze met een opendeurenbeleid, waardoor mensen met dementie de ruimte krijgen om in en uit te kunnen lopen. Als iemand te ver uit de buurt raakt, gaat een medewerker naar die persoon toe. Die medewerker probeert deze persoon te motiveren om een eindje samen te wandelen en zo via een omweggetje weer in de vertrouwde omgeving terug te komen.
Ik las over het opendeurenbeleid in verpleeghuizen het volgende: “Als je alle risico’s voor mensen met dementie uitsluit, neem je ook een levensgroot risico. Namelijk dat hun levensvreugde veel kleiner wordt.”

Naar schatting wonen er in de gemeente Nunspeet zo’n 550 mensen met dementie. Dit aantal neemt de komende jaren toe. Mensen wonen langer met ondersteuning thuis, dus zullen we meer mensen met dementie tegen gaan komen op straat.

In november 2023 ontvingen wij als gemeente het certificaat ‘dementievriendelijke gemeente’ van Alzheimer Nederland. Een mooie mijlpaal. Dit certificaat betekent niet dat al het werk gedaan is en we achterover kunnen leunen. Het is van groot belang dat we blijvend aandacht hebben voor de-mentie.

Alzheimer Nederland heeft daarom de ‘dementiescan’ ontwikkeld; zij nemen een toets af die be-staat uit 43 vragen. De vragen gaan over beleid, samenwerking, bewustwording, deskundigheids-bevordering, mantelzorgers, activiteiten en wonen. De uitkomst maakt inzichtelijk hoe dementie-vriendelijk een gemeente is én wat deze nog kan doen om dementievriendelijker te worden.

Begin dit jaar is de scan afgenomen bij onze gemeente. Daaruit blijkt dat wij op bijna alle onderde-len hoger scoren dan het landelijke gemiddelde. 
We hebben al veel geregeld voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Professionals we-ten elkaar te vinden en er wordt veel geïnvesteerd in trainingsaanbod. Het Brein- en Alzheimerpunt organiseert maandelijks bijeenkomsten voor inwoners met dementie, hun naasten, hulpverleners en belangstellenden. Er zijn gratis trainingen voor inwoners en vrijwilligers over omgaan met men-sen met dementie.

Uit de scan blijkt dat we nog stappen te zetten hebben als het gaat om dementievriendelijk wonen. Hier zullen we de komende tijd meer aandacht aan besteden.

We kunnen als gemeente ons best doen de samenleving zo goed mogelijk in te richten voor men-sen met dementie, maar dementievriendelijkheid gaat over ons allemaal als inwoners. Wat doen we als we iemand tegenkomen met dementie die wel wat hulp kan gebruiken?

Daarvoor kennen we de GOED-methode:
Geruststellen – op kalme toon praten; niet tegenspreken
Oogcontact maken – check of je begrepen wordt; stel één vraag per keer
Even meedenken – vraag of je mag helpen; bedenk samen een oplossing; zeg wat je gaat doen
Dankjewel – sluit positief af; en dankjewel dat jij hebt geholpen!

Wij blijven ons als gemeente inzetten voor onze inwoners met dementie.
Mag ik u vragen uw steentje bij te dragen door GOED te doen?

 

Juli 2022

Passende samenleving

18 juli 2022
Vandaag is mijn 33e dag als wethouder. Een derde van de eerste honderd dagen.

Een mooi moment om de balans op te maken.

Als raadslid was ik gewend heel kritisch te volgen welke besluiten er door het college genomen werden. Aangezien ik me vooral bezig hield met het Sociaal Domein, was mijn standaardvraag vaak of er maatwerk mogelijk is voor inwoners die niet binnen de lijnen van de regels vallen. En daar zat ook mijn twijfel in de aanloop naar het wethouderschap. Kan ik een bestuurder zijn en daarmee ‘hoeder van de wet’? Voor mij staat als een paal boven water dat de wet ten dienste staat van de mens. Dat het gaat om de geest van de wet en niet om de letter van diezelfde wet. Dat we als samenleving, in al onze diversiteit, een verantwoordelijkheid hebben voor mensen die het moeilijk vinden om aan te haken. Daarover heb ik al mooie gesprekken mogen voeren met medewerkers en inwoners.

Naast mijn wethouderschap heb ik de laatste weken ook mijn werk als ondersteuningscoördinator op Groevenbeek afgerond. Een functie waarin ik samen met een leerling en zijn ouders of begeleiders op zoek mocht gaan naar een manier om het onderwijs te laten aansluiten bij de ondersteuningsbehoefte. Vaak resulteerde dat in trajecten waarin de leerling vaardigheden aanleerde en waarin docenten aanpassingen deden in hun lessen voor de leerling.

Passend onderwijs vraagt iets van de school, maar ook van de leerling die het betreft en het gezin om die leerling heen. Ik zie de laatste weken wat parallellen tussen mijn functie op school en mijn functie binnen de gemeente Nunspeet. Zo mocht ik een leerling naar haar eindexamen begeleiden, met de afspraak dat we niet zouden handhaven op spijbelgedrag. We hebben haar beloond voor het feit dat ze, in de moeilijke situatie waarin ze leefde, de moed kon vinden om met regelmaat naar school te komen. Daarin heb ik me er nooit zorgen over gemaakt of dit een precedentwerking zou hebben op andere leerlingen. Vorige week is ze geslaagd! Dat maatwerk zou ik ook willen leveren vanuit mijn nieuwe rol. Creatief zoeken naar manieren waarop zoveel mogelijk inwoners mee kunnen doen.

Ik zie uit naar een samenleving die passend is voor zoveel mogelijk inwoners. Dat vraagt aanpassingen in de samenleving, maar ook stappen van de persoon in kwestie en zijn omgeving. Samen zijn we de samenleving in al zijn prachtige diversiteit.

De vakantie staat voor de deur. Een tijd van tot rust komen, ontdekken en je verwonderen. Ik wens je toe dat je de diversiteit in mensen en in de natuur op nieuwe manieren mag gaan zien en waarderen.

Wat vindt u van onze website?

Groene smiley (positief)Oranje smiley (neutraal)Rode smiley (negatief)

Contact