Wat doet het college

Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente Nunspeet. Het college zorgt ervoor dat het beleid van de gemeente wordt uitgevoerd. Ook bezoeken de burgemeester en wethouders regelmatig evenementen, bedrijven en inwoners.

Coalitieakkoord en collegeprogramma

De partijen SGP, Gemeentebelang en ChristenUnie  zijn de coalitiepartijen in het college, zij hebben een Coalitieakkoord (pdf, 4.53 MB) gesloten.

Burgemeester en wethouders van Nunspeet hebben het Collegeprogramma 2018 – 2022 (pdf, 1.74 MB) opgesteld. Dit is deze collegeperiode een belangrijk kader voor het besturen van de gemeente Nunspeet.

Gemeentesecretaris

De gemeentesecretaris ondersteunt het college bij het uitoefenen van zijn taak. Ook geeft hij als ‘hoofd van dienst’ leiding aan de gehele ambtelijke organisatie en vormt zo de schakel tussen het bestuur en de organisatie.

Collegevergaderingen

Iedere dinsdagmorgen staat er voor het college een vergadering op het programma. Deze vergaderingen zijn - in tegenstelling tot de raadsvergaderingen - niet openbaar. Wekelijks worden de besluitenlijst van het college online geplaatst.

Wat doet het college

De gemeenteraadsleden kiezen de wethouders. In Nunspeet zijn dat er vijf. Zij vormen samen met de burgemeester het college van burgemeester en wethouders: het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college vergadert elke dinsdagmorgen. Deze vergaderingen zijn niet openbaar. De burgemeester is voorzitter van het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad. In het college mag de burgemeester meestemmen, in de gemeenteraad niet. In het college is ieder van de wethouders en de burgemeester belast met de voorbereiding en uitvoering van collegebesluiten op een aantal beleidsterreinen. Elke wethouder heeft dus een eigen portefeuille. Het college blijft echter gezamenlijk (collegiaal) verantwoordelijk voor het beleid.

Contact