Wat doet het college

Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente Nunspeet. Het college zorgt ervoor dat het beleid van de gemeente wordt uitgevoerd. Ook bezoeken de burgemeester en wethouders regelmatig evenementen, bedrijven en inwoners.

Collegeprogramma

Het college van B&W van Nunspeet heeft het ‘Raadsakkoord  2022-2026’ uitgewerkt in een Collegeprogramma 2022 – 2026 (pdf, 6.07 MB). In het document geeft het college weer hoe ze over verschillende onderwerpen denkt,  wat de belangrijkste doelen zijn die ze in deze bestuursperiode wil bereiken en wat voor maatregelen daarvoor nodig zijn.

Gemeentesecretaris

De gemeentesecretaris ondersteunt het college bij het uitoefenen van zijn taak. Ook geeft hij als ‘hoofd van dienst’ leiding aan de gehele ambtelijke organisatie en vormt zo de schakel tussen het bestuur en de organisatie.

Collegevergaderingen

Iedere dinsdagmorgen staat er voor het college een vergadering op het programma. Deze vergaderingen zijn - in tegenstelling tot de raadsvergaderingen - niet openbaar. Wekelijks worden de besluitenlijst van het college online geplaatst.

Wat doet het college

De gemeenteraadsleden kiezen de wethouders. In Nunspeet zijn dat er vier. Zij vormen samen met de burgemeester het college van burgemeester en wethouders: het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college vergadert elke dinsdagmorgen. Deze vergaderingen zijn niet openbaar. De burgemeester is voorzitter van het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad. In het college mag de burgemeester meestemmen, in de gemeenteraad niet. In het college is ieder van de wethouders en de burgemeester belast met de voorbereiding en uitvoering van collegebesluiten op een aantal beleidsterreinen. Elke wethouder heeft dus een eigen portefeuille. Het college blijft echter gezamenlijk (collegiaal) verantwoordelijk voor het beleid.

Register geschenken en reizen

Accordion item is ingeklapt

Artikel 4.1 van de “Gedragscode integriteit burgemeester en wethouders gemeente Nunspeet 2018” bepaalt dat de gemeentesecretaris een register aanlegt waarin vermeld staan welke geschenken met een geschatte waarde van meer dan € 50 door de leden van het college aanvaard zijn. In dit register wordt aangegeven welke bestemming de gemeente aan het geschenk heeft gegeven. Dit register is openbaar en via internet beschikbaar.

Datum ontvangstCollegelidGeschenkGeverGelegenheidGeschatte waardeBestemming
       

Accordion item is ingeklapt

Artikel 4.3 van de “Gedragscode integriteit burgemeester en wethouders gemeente Nunspeet 2018” bepaalt dat deelname van collegeleden aan excursies en evenementen voor rekening van anderen dan de gemeente, binnen één week na deelname door het betreffende collegelid openbaar wordt gemaakt. Deze informatie is via internet beschikbaar. Daarbij wordt ook openbaar gemaakt wie deze kosten voor zijn rekening heeft genomen.

Datum
excursie / evenement  
CollegelidActiviteitVoor rekening van
    
    

 

Accordion item is ingeklapt

Artikel 5.3 van de “Gedragscode integriteit burgemeester en wethouders gemeente Nunspeet 2018” bepaalt dat collegeleden verantwoording afleggen over afgelegde buitenlandse dienstreizen. Daarbij wordt in ieder geval openbaar gemaakt wat het doel, de bestemming en de duur van de buitenlandse dienstreis is geweest en wat daarvan de kosten waren voor de gemeente. De gemeentesecretaris legt hiervoor een register aan en beheert dit register. Dit register is openbaar en via internet beschikbaar. De informatie over buitenlandse reizen voor rekening van derden wordt binnen één week na terugkeer in Nederland in dit register opgenomen (art. 4.3. lid 4 van de gedragscode).

Datum buitenlandse dienstreisCollegelidDoelBestemmingDuurKosten voor gemeente
4-7 okt 2023M. van de BunteStudiereis Vereniging Sport & Gemeenten; presentatie geven over sportpark De WiltsanghSevilla3 dagen€ 1400
8-10 okt. 2018L. van der MaasBezoeken workshops, delen van kennis en ervaring op het gebied van regionale samenwerking, lobby en netwerken.Open Days Brussel2 dagenGeen; kosten waren v.r.v. de regio
2-5 okt. 2019M. van de BunteStudiereis Vereniging Sport & Gemeenten naar ‘Sporthoofdstad 2021’; presentatie geven over sportpark De WiltsanghLissabon3 dagen€ 950
7-9 okt. 2019M.W. Storteboom, L. van der Maas en B. van der WeerdBezoeken workshops, delen van kennis en ervaring op het gebied van regionale samenwerking, lobby en netwerken.Open Days Brussel2 dagen€ 1.100

 

Wat vindt u van onze website?

Groene smiley (positief)Oranje smiley (neutraal)Rode smiley (negatief)

Contact