Raadscommissie Algemeen Bestuur

Wat moet u weten

De raadscommissie Algemeen Bestuur adviseert en overlegt over met name de volgende onderwerpen: openbare orde en veiligheid, economische zaken en integrale handhaving.

Samenstelling

Alle raadsfracties zijn vertegenwoordigd in de commissie.

Voorzitter: C.T. (Kees) Smit    
Griffier: J.L. (Jan) van den Broek    
Leden: J. (Koos) Meijer CDA  
  E. (Evert) Leusink ChristenUnie  
  M. (Mark) Konings Gemeentebelang  
  J. (Jeroen) Snaterse Liberaal Nunspeet  
  A.J.(André) Timmerman PvdA/GroenLinks  
  H.J. (Harm Jan) Polinder SGP  

Vergaderingen en stukken

De Raadscommissie Algemeen Bestuur vergadert één keer per maand in het gemeentehuis. U kunt als toehoorder bij deze vergaderingen aanwezig zijn. Daarnaast heeft u de mogelijkheid in te spreken.

In de vergaderkalender ziet u wanneer de raadscommissies (en de gemeenteraad) de komende tijd vergaderen. Als u op de datum van de vergadering van uw keuze klikt, vindt u de bijbehorende agenda, verslagen en besluitenlijsten.

Contact