Raadscommissies

De gemeenteraad moet over heel veel onderwerpen besluiten nemen. Om dit zo goed mogelijk voor te bereiden, worden onderwerpen voorbesproken in de raadscommissies. Deze commissies bestaan uit raadsleden of vervangers van elke politieke partij die in de gemeenteraad is vertegenwoordigd. Deze leden hebben zich gespecialiseerd op enkele onderdelen van het beleid. Als technisch voorzitter fungeert een raadslid.

Vergaderingen en stukken

De raadscommissies vergaderen één keer per maand op het gemeentehuis. U kunt als toehoorder bij deze vergaderingen aanwezig zijn. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om in te spreken.

In de vergaderkalender ziet u wanneer de raadscommissies (en de gemeenteraad) de komende tijd vergaderen. Als u op de datum van de vergadering van uw keuze klikt, vindt u de bijbehorende agenda en verslagen.