Raadscommissie Maatschappij en Middelen

Wat moet u weten

De raadscommissie Maatschappij en Middelen adviseert en overlegt over met name de volgende onderwerpen: recreatie, toerisme, financiën, sport, samenleving, onderwijs, cultuur en sociale zaken en werkgelegenheid.

Samenstelling

Alle raadsfracties zijn vertegenwoordigd in de commissie.

Voorzitter: Mw. C. (Corrie) Jansen    
Griffier: P.N (Nico) Kokkes    
Leden: J. (Koos) Meijer CDA  
  K.M. (Karel) van Bronswijk CDA  
  mw. J.M. (Jennifer) Elskamp ChristenUnie  
  A. (Arie) Harteveld ChristenUnie  
  M.A. (Marc) Konings Gemeentebelang  
  M.J. (Martin) Juffer Gemeentebelang  
  mw. A. (Ans) Schaap Gemeentebelang  
  J. (Jeroen) Snaterse Liberaal Nunspeet  
  A.J. (André) Timmerman PvdA/GroenLinks  
  S.M. (Sander) Kouwenberg PvdA/GroenLinks  
  R.A. (Reinier) de Bruin SGP  
  A.T. (Arie) van de Pol SGP  
  L.A. (Lambert) van de Weerd SGP  

Vergaderingen en stukken

De raadscommissie Maatschappij en Middelen vergadert één keer per maand in het gemeentehuis. U kunt als toehoorder bij deze vergaderingen aanwezig zijn. Daarnaast heeft u de mogelijkheid in te spreken.

In de vergaderkalender ziet u wanneer de raadscommissies (en de gemeenteraad) de komende tijd vergaderen. Als u op de datum van de vergadering van uw keuze klikt, vindt u de bijbehorende agenda, verslagen en besluitenlijsten.

Contact