Raadscommissie Ruimte en Wonen

Wat moet u weten

​De raadscommissie Ruimte en Wonen adviseert en overlegt over onder andere zaken op het gebied van volkshuisvesting, bouwzaken, ruimtelijke ontwikkeling, verkeer, milieu en natuur- en landschapsontwikkeling.

In deze vergadering worden geen besluiten genomen.

Samenstelling

Alle raadsfracties zijn vertegenwoordigd in deze commissie.

Voorzitter: H.J. (Harmjan) Polinder SGP      
Griffier: P.N. (Nico) Kokkes        
Leden: K.M. (Karel) van Bronswijk CDA      
  J. (Koos) Meijer CDA      
  E. (Evert) Leusink ChristenUnie      
  C.T. (Kees) Smit ChristenUnie      
  mw. C. (Corrie) Jansen Gemeentebelang      
  mw. A. (Ans) Pluim Gemeentebelang      
  P.V. (Pieter) van Rossen Gemeentebelang      
  J. (Jeroen) Snaterse Liberaal Nunspeet      
  A.J. (André) Timmerman PvdA/GroenLinks      
  S.M. (Sander) Kouwenberg PvdA/GroenLinks      
  M. (Marcel) van Klompenburg SGP      
  G.M. (Gerard) Mulder SGP      
  G. (Gerrit) Polinder SGP      

Vergaderingen en stukken

De raadscommissie Ruimte en Wonen vergadert één keer per maand in het gemeentehuis. U kunt als toehoorder bij deze vergaderingen aanwezig zijn. Daarnaast heeft u de mogelijkheid in te spreken.

In de vergaderkalender ziet u wanneer de raadscommissies (en de gemeenteraad) de komende tijd vergaderen. Als u op de datum van de vergadering van uw keuze klikt, vindt u de bijbehorende agenda, verslagen en besluitenlijsten.

Contact