Verhuizing doorgeven

​Komt u nieuw in de gemeente Nunspeet wonen? Of verhuist u naar een ander adres in de gemeente Nunspeet? Geef uw adreswijziging uiterlijk 5 dagen na uw verhuisdatum aan ons door. Als u naar een andere gemeente verhuist, dan geeft u dit door aan de gemeente waar u gaat wonen. Het melden van uw verhuizing kost niets.

Verhuist u naar het buitenland? Kijk bij verhuizing naar het buitenland.

Verhuist u vanuit het buitenland naar Nunspeet? Kijk bij verhuizing vanuit het buitenland.

Let op: wanneer u digitaal een afspraak maakt voor een verhuizing vanuit het buitenland selecteert u 'immigratie' in de afsprakenmodule.

Wat u moet weten

  • U kunt uw verhuizing maximaal vier weken voor uw verhuizing melden
  • De adreswijziging gaat in op de door u aangegeven verhuisdatum
  • Als u de verhuizing later dan vijf dagen na de verhuisdatum meldt, gaat de adreswijziging in op de dag van melden
  • Verhuist u vanuit een andere gemeente naar Nunspeet? Uw oude gemeente krijgt automatisch het nieuwe adres door
  • U kunt uw verhuizing voor uw partner doorgeven als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft (dit geldt niet voor een samenlevingscontract via een notaris)

Soms moet u bewijsstukken meesturen:

  • Een huurcontract
  • Een toestemmingsverklaring voor inschrijving op adres
  • Bij antikraak: de gebruikersovereenkomst

Inschrijving in een recreatieverblijf is niet toegestaan, tenzij u hiervoor een omgevingsvergunning hebt. Op de pagina permanente bewoning vindt u meer informatie.

Doorgeven in het Klantcontactcentrum

U kunt uw verhuizing ook doorgeven in het Klantcontactcentrum. U moet hiervoor een afspraak maken.

  • Neem een geldig identiteitsbewijs mee
  • Als u gaat inwonen bij iemand, de toestemming hoofdbewoner en een kopie legitimatie van de hoofdbewoner

U kunt ook het formulier verhuizing doorgeven (pdf, 238.09 KB) volledig ingevuld en ondertekend per post sturen naar:

Gemeente Nunspeet
Postbus 79      
8070 AB Nunspeet

Contact