Woningbouwlocatie Weversweg fase 2

De gemeente Nunspeet werkt aan de ontwikkeling van de toekomstige woonwijk Weversweg fase 2 in Hulshorst! Het project Weversweg fase 2 voorziet in de bouw van een kleinschalige woonwijk in Hulshorst, vooral bedoeld voor inwoners van Hulshorst. Het plangebied ligt tussen de Klarenweg, het Molenpad, Braambosch en de Harderwijkerweg. De tweede fase sluit aan op het eerder gerealiseerde deel van het project.

Het afgelopen half jaar is gewerkt aan een conceptontwerp voor de toekomstige woonwijk. De belangrijkste uitgangspunten voor het conceptontwerp zijn:

  • Een ruim opgezette woonbuurt met een groene en dorpse uitstraling;
  • Een afwisselend woningbouwprogramma passend bij de behoefte in Hulshorst.

Goed om te weten

  • Weversweg fase 2 voorziet in de bouw van circa 40 woningen, in ca. 5 jaar
  • Er wordt een mix van woningtypen voorzien, bestaande uit zowel koop- als huurwoningen.
  • Gemotoriseerd verkeer wordt ontsloten via de Harderwijkerweg.
  • Er worden diverse ontsluitingen gerealiseerd voor fiets- en voetgangers om zo optimaal verbonden te zijn met de omgeving.
  • Het project krijgt een groen en duurzaam karakter.
  • De kleinschalige woonwijk is vooral bedoeld voor Hulshorsters die in Hulshorst een nieuwe woning zoeken.
  • Door gefaseerd (over meerdere jaren) te ontwikkelen verwachten we  ervoor te kunnen zorgen dat zo veel mogelijk woningen daadwerkelijk bij Hulshorsters terechtkomen.

Conceptschetsontwerp

Meest gestelde vragen

Accordion item is ingeklapt

Het is op dit moment nog niet mogelijk om in te schrijven voor het plan. Wanneer dit mogelijk is wordt dit gecommuniceerd via de Huis aan Huis en op deze websitepagina.

Accordion item is ingeklapt

Nadat het bestemmingsplan onherroepelijk is. Mogelijk kan in het najaar van 2023 gestart worden met de verkoop van de woningen.

Accordion item is ingeklapt

De gemeente Nunspeet werkt graag mee aan CPO-projecten, ook in Weversweg fase 2. Voor meer informatie over CPO-projecten kunt u terecht op de website  samen bouwen.

Accordion item is ingeklapt

De planning is om begin 2024 te starten met de bouw van Weversweg fase 2. 

Accordion item is ingeklapt

Ja, het plan voorziet ook in de bouw van (sociale) huurwoningen.

Accordion item is ingeklapt

De prijzen zijn nog niet bekend. Het streven is een substantieel deel van de woningen in de sociale huur en betaalbare koop te realiseren.

Accordion item is ingeklapt

Er worden ongeveer 40 woningen gebouwd in het project Weversweg fase 2.

Accordion item is ingeklapt

Het projectgebied heeft momenteel grotendeels een agrarische bestemming. Om woningbouw mogelijk te maken, moet de bestemming gewijzigd worden. De planning is om in het tweede kwartaal van 2023 het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen. Zodra het ontwerpbestemmingsplan ter inzage wordt gelegd, wordt dit gecommuniceerd via de gebruikelijke kanalen (Huis aan Huis en officielebekendmakingen.nl). Zodra het ontwerpbestemmingsplan ter inzage wordt gelegd, kunt u (binnen 6 weken) een reactie op het plan geven. Dit noemen we een zienswijze indienen.

Accordion item is ingeklapt

De ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer vindt plaats via de Braambosch op de Harderwijkerweg. Er worden twee nieuwe ontsluitingen voor langzaam verkeer gerealiseerd. Eén langzame  verkeersontsluiting sluit de nieuwe woonwijk aan op de Klarenweg en één langzame  verkeersontsluiting verbindt de woonwijk met het Molenpad. Deze ontsluitingen zijn alleen  toegankelijk voor fietsers en voetgangers. Daarnaast kunnen de aansluitingen in het al gerealiseerde deel van Weversweg worden gebruikt.

Accordion item is ingeklapt

De voortgang van het project en belangrijke datums worden gedeeld via deze websitepagina. Ook wordt er één keer per drie tot zes maanden een nieuwsbrief opgesteld. Wilt u deze nieuwsbrief ontvangen? Aanmelden kan via het contactformulier onderaan deze pagina.

Accordion item is ingeklapt

U kunt telefonisch contact opnemen via het telefoonnummer (0341) 25 99 11, het contactformulier invullen onderaan deze pagina of mailen naar gemeente@nunspeet.nl onder vermelding van Weversweg. 

Enquête Woonbehoefte Hulshorst

In de maanden juni en juli van dit jaar hebben alle inwoners van Hulshorst in de leeftijd van 18 jaar en ouder de enquête Woononderzoek Hulshorst ontvangen. De respons was beperkt. Toch schetsen we een kort beeld van de resultaten. Deze uitkomsten komen in grote mate overeen met het beeld dat de gemeente Nunspeet heeft van de aanwezige woningbehoefte in Hulshorst. Het conceptschetsontwerp sluit aan bij de aanwezige, diverse, woningbehoefte. 

Uitkomst enquête (pdf, 1.02 MB) (kunt u de uitkomst van de enquête niet lezen? Geef dit dan aan via gemeente@nunspeet.nl onder vermelding van Weversweg).

Contact

Heeft u vragen over het project? Via onderstaand contactformulier kunt u uw vragen en ideeën kenbaar maken en nemen wij contact met u op.

Velden met een * zijn verplicht.

Contact