Op donderdag 26 mei (Hemelvaartsdag) en op vrijdag 27 mei a.s. zijn het gemeentehuis en de gemeentewerf gesloten. 

Woningbouwlocatie Weversweg fase 2

Het project Weversweg fase 2 is onderdeel van het bouwen van een kleinschalige woonwijk in Hulshorst. Het gebied ligt tussen de Klarenweg, Molenpad, Weversweg fase 1 en de Harderwijkerweg. De tweede fase sluit aan op het eerder gerealiseerde deel van het project Weversweg fase 1.

Wat u moet weten

  • Het doel van het project Weversweg fase 2 is het bouwen van circa 40 woningen met een groen en duurzaam karakter in 4 – 5 jaar.
  • De kleinschalige woonwijk is vooral bedoeld voor Hulshorsters die in Hulshorst een nieuwe woning zoeken.
  • Het is het streven om een mix aan woningtypen te realiseren met zo mogelijk extra nadruk op het goedkopere segment.
  • Hoofdontsluiting vindt plaats via de Harderwijkerweg.
  • De uitdaging is het ontwikkelen van een woonwijk die zich niet alleen goed verhoudt tot de achterzijde van de woningen aan bijvoorbeeld de Klarenweg en Molenpad, maar die ook aansluit op de in de afgelopen jaren gerealiseerde woningbouw aan de Weversweg.
  • Net zoals bij fase 1 worden de mogelijkheden voor het realiseren van woningen door middel van CPO onderzocht.
  • Uit een woningbehoefteonderzoek is gebleken dat er behoefte is aan goedkope koop, daarom moet Weversweg fase 2 eraan bijdragen dat er voldoende betaalbare woningen beschikbaar zijn in Hulshorst, waardoor voorkomen wordt dat bewoners noodgedwongen elders woonruimte moeten zoeken.
  • Door gefaseerd (over meerdere jaren) te ontwikkelen zorgen we ervoor dat we financiële risico’s beperken en zo veel mogelijk bouwen voor de dan actuele, lokale, marktvraag.

Voor het project Weversweg fase 2 is een allereerste schetsontwerp gemaakt van de toekomstige woningbouwlocatie in Hulshorst. Het gaat nadrukkelijk om een schets, een praatplaat.

Schetsontwerp

Enquête

Begin 2022 wordt een enquête uitgezet onder de inwoners van Hulshorst om de woningbehoefte zo goed en actueel mogelijk in beeld te brengen.

De uitkomsten van de enquête en de opgehaalde informatie uit persoonlijke gesprekken die worden gevoerd met direct omwonenden worden vervolgens gedeeld tijdens een informatieavond. Deze bijeenkomst wordt - wanneer de coronasituatie dit toelaat - in/rond maart 2022 georganiseerd.

Planning

Momenteel is de inschatting dat de planvorming, waaronder het verrichten van diverse onderzoeken (zoals een archeologisch veldonderzoek) en het opstellen van een stedenbouwkundig plan, in 2022 en deels ook 2023 zal plaatsvinden. Daarna kan worden gestart met de realisatie.

Contact

Heeft u vragen over het project? Via onderstaand contactformulier kunt u uw vragen en ideeën kenbaar maken en nemen wij contact met u op.

Velden met een * zijn verplicht.

Overzicht

Contact