Het gemeentehuis en de -werf zijn gesloten op maandag 29 mei a.s. (tweede pinksterdag).

Gehandicaptenparkeerplaats aanvragen

​Soms kunt u bij uw woonadres een eigen parkeerplaats krijgen. Dit hangt af van uw handicap en het aantal beschikbare parkeerplaatsen.

​Wat u moet weten

U kunt alleen een gehandicaptenparkeerplaats aanvragen als u al een gehandicaptenparkeerkaart heeft. Verder geldt voor u het onderstaande:

 • Parkeren is lastig in uw buurt. Bijvoorbeeld als beschikbare plaatsen in de buurt van uw woning vaak bezet zijn
 • U beschikt niet over een eigen parkeergelegenheid
 • Een gehandicaptenparkeerplaats kan alleen worden aangelegd op een bestaande, openbare parkeerplaats van de gemeente
 • Anderen mogen niet onevenredig worden benadeeld door uw gehandicaptenparkeerplaats
 • Er mag geen onveilige verkeerssituatie ontstaan door uw gehandicaptenparkeerplaats

Aanvragen

Naast digitaal met DigiD, kunt u het ook schriftelijk aanvragen via het aanvraagformulier gehandicaptenparkeerplaats (pdf, 67.14 KB)

Vul dit volledig in en stuur het ondertekend per post naar:

Gemeente Nunspeet
Postbus 79      
8070 AB Nunspeet

 • Voor de aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats moet het college van B en W een verkeersbesluit nemen. Dit kan 11 weken duren
 • U kunt een wijziging van kenteken ook telefonisch of per e-mail doorgeven aan de gemeente

Aanvragen in het Klantcontactcentrum

U kunt uw aanvraag ook doen in het Klantcontactcentrum in het gemeentehuis. U moet hiervoor een afspraak maken. De volgende zaken neemt u mee:

 • Uw identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs)
 • Rijbewijs
 • Kentekenbewijs
 • Gehandicaptenparkeerkaart

Kosten

Voor de aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats zijn geen leges verschuldigd of kosten verbonden.

Contact