Ondersteuning in uw dagelijks leven

Ondervindt u beperkingen in uw huishouden of woning? Heeft u moeite om u te verplaatsen binnen en/of buiten uw woning? Of is het door uw beperking lastig deel te nemen aan activiteiten van alledag? Neem contact op met de gemeente. Onze Wmo-consulenten helpen u graag verder.

Heeft u ondersteuning nodig?

Meldt u zich dan bij de gemeente. Dit kan op de volgende manieren:

  • Via het digitale Wmo-meldingsformulier
  • Via de receptie in het gemeentehuis. Geef aan dat u een melding voor de Wmo wilt doen
  • Bel met de gemeente: (0341) 25 99 11
  • E-mail de gemeente: wmoloket@nunspeet.nl. Geef in de e-mail aan dat u een melding voor de Wmo wilt doen en wat uw ondersteuningsvraag is
  • Stuur een brief met als onderwerp ‘melding Wmo’ naar de gemeente Nunspeet, postbus 79, 8070 AB Nunspeet
  • Via het Wmo-meldingsformulier (pdf, 1.47 MB)

Geeft u bij de melding in elk geval uw naam en contactgegevens door, zodat wij u kunnen bereiken om een afspraak met u te maken.

Binnen vijf werkdagen nadat de melding bij ons is binnengekomen, nemen we (als u een telefoonnummer hebt doorgegeven) telefonisch contact met u op om een afspraak te maken. Het gesprek vindt bij u thuis plaats. Als u dat prettiger vindt, kunt u ook naar het gemeentehuis komen. U kunt dat aangeven als u gebeld wordt om een afspraak in te plannen.

Wat u moet weten

 Bij dit gesprek mag iemand aanwezig zijn, bijvoorbeeld uw partner, familielid of een cliëntondersteuner. Voorafgaand aan dit gesprek kunt u alvast nadenken over:

  • Welk probleem u ervaart
  • Wat u zelf kunt doen
  • Of er mensen in uw omgeving zijn (vrienden, familie, buren) die u kunnen helpen
  • Of er bestaande voorzieningen zijn waar u gebruik van kunt maken

Welke hulp is mogelijk?

Ondersteuning bij het huishouden

Soms lukt het niet om zelf uw huishouden te doen. Bijvoorbeeld door ziekte of een beperking. Hulp in de huishouding kan dan een oplossing zijn. Welke hulp of begeleiding u krijgt, is afhankelijk van de beperkingen die u ervaart. De gemeente kan dan samen met u kijken wat u zelf nog kunt doen, wat uw omgeving voor u kan betekenen en of er eventueel nog andere oplossingen nodig zijn. De gemeente bespreekt samen met u wat er mogelijk is en stelt een beschikking op waarin staat welke hulp en hoeveel hulp u krijgt.

Ondersteuning bij langer zelfstandig thuis wonen

Misschien kunt u niet meer zonder hulp thuis wonen. Dit kan komen door uw gezondheid of door sociale problemen. U kunt bijvoorbeeld klusjes in huis niet meer zelf doen. Of u komt niet meer zelfstandig naar de tweede verdieping van uw huis. Het kan ook zijn dat u moeite heeft met het bijhouden van uw administratie of dat u door problemen dakloos dreigt te worden.

Vaak willen mensen in uw omgeving helpen. Denk aan uw partner of (inwonende) kinderen. Maar ook andere familieleden, vrienden en buren. Ook kunt u zich met uw hulpvraag melden bij het Wmo-loket en samen wordt er gekeken wat u zelf kunt doen en of er mensen uit uw omgeving kunnen helpen.

Rolstoel en vervoer

Is reizen lastig voor u, bijvoorbeeld omdat reizen met het openbaar vervoer niet lukt of omdat u niet meer kunt fietsen? En zijn de afstanden te ver om zonder vervoermiddel af te leggen? Onze Wmo consulent kan met u meedenken over een oplossing.

Vaak willen mensen in uw omgeving helpen. Denk aan uw partner of inwonende kinderen. Maar ook andere familieleden, vrienden, buren of vrijwilligers via welzijnsorganisaties. Ook kunt u zich met uw hulpvraag melden bij de gemeente. De gemeente gaat dan met u in gesprek en onderzoekt de mogelijkheden. De gemeente kijkt naar wat u zelf kunt doen en of mensen in uw omgeving kunnen helpen.

Meer informatie

Lees meer over ondersteuning in uw dagelijks leven op socialekaartnunspeet.nl.

Contact

Vandaag bereikbaar van 08:30 tot 16:30 uur