Op 25 mei a.s. van 10u tot 14u houdt de gemeente Nunspeet een Open Huis. Er is van alles te zien en te doen. Meer informatie.

Ondersteuning in uw dagelijks leven

Ondervindt u beperkingen in uw huishouden of woning? Heeft u moeite om u te verplaatsen binnen en/of buiten uw woning? Of is het door uw beperking lastig deel te nemen aan activiteiten van alledag? Dan kunt u ondersteuning krijgen door een wmo-melding te doen.

Bel de gemeente: (0341) 25 99 11

Wijziging eigen bijdrage Wet maatschappelijke ondersteuning in 2024

De eigen bijdrage (het abonnementstarief) voor hulp of ondersteuning uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) verandert per 1 januari 2024. Het abonnementstarief gaat van € 19,- naar € 20,60 per maand. Dit besluit is genomen door de minister voor Langdurige Zorg en Sport in verband met stijgende kosten voor voorzieningen en inflatie. Inwoners die gebruikmaken van ondersteuning uit de Wmo zijn over deze wijziging in november geïnformeerd door het CAK.  

Meer informatie

Wilt u meer willen weten over deze wijziging? Dan kunt u contact opnemen met het CAK of via telefoonnummer 0800 1925. Voor algemene vragen over de Wet maatschappelijke ondersteuning kunt u mailen naar gemeente@nunspeet.nl of bellen met (0341) 25 99 11.

 

Welke hulp is mogelijk?

Ondersteuning bij het huishouden

Soms lukt het niet om zelf uw huishouden te doen. Bijvoorbeeld door ziekte of een beperking. Hulp in de huishouding kan dan een oplossing zijn. Welke hulp of begeleiding u krijgt, is afhankelijk van de beperkingen die u ervaart. De gemeente kan dan samen met u kijken wat u zelf nog kunt doen, wat uw omgeving voor u kan betekenen en of er eventueel nog andere oplossingen nodig zijn. De gemeente bespreekt samen met u wat er mogelijk is en stelt een beschikking op waarin staat welke hulp en hoeveel hulp u krijgt.

Ondersteuning bij langer zelfstandig thuis wonen

Misschien kunt u niet meer zonder hulp thuis wonen. Dit kan komen door uw gezondheid of door sociale problemen. U kunt bijvoorbeeld klusjes in huis niet meer zelf doen. Of u komt niet meer zelfstandig naar de tweede verdieping van uw huis. Het kan ook zijn dat u moeite heeft met het bijhouden van uw administratie of dat u door problemen dakloos dreigt te worden.

Vaak willen mensen in uw omgeving helpen. Denk aan uw partner of (inwonende) kinderen. Maar ook andere familieleden, vrienden en buren. Ook kunt u zich met uw hulpvraag melden bij het Wmo-loket en samen wordt er gekeken wat u zelf kunt doen en of er mensen uit uw omgeving kunnen helpen.

Rolstoel en vervoer

Is reizen lastig voor u, bijvoorbeeld omdat reizen met het openbaar vervoer niet lukt of omdat u niet meer kunt fietsen? En zijn de afstanden te ver om zonder vervoermiddel af te leggen? Onze Wmo consulent kan met u meedenken over een oplossing.

Vaak willen mensen in uw omgeving helpen. Denk aan uw partner of inwonende kinderen. Maar ook andere familieleden, vrienden, buren of vrijwilligers via welzijnsorganisaties. Ook kunt u zich met uw hulpvraag melden bij de gemeente. De gemeente gaat dan met u in gesprek en onderzoekt de mogelijkheden. De gemeente kijkt naar wat u zelf kunt doen en of mensen in uw omgeving kunnen helpen.

Wmo-contact

Indien u vragen heeft over de Wmo of contact wilt opnemen dan kunt u het contactformulier invullen.

Wmo-melding

Ervaart u problemen en wilt u een melding doen om ondersteuning te ontvangen? U kunt een Wmo-melding doen op verschillende manieren:

  • u kunt een melding doen via het digitale Wmo-meldingsformulier;
  • ook kunt u het Wmo-meldingsformulier downloaden, invullen en per post naar ons versturen;
  • u kunt uw melding doorgeven bij de receptie in het gemeentehuis. Geef aan dat u een melding voor de Wmo wilt doen;
  • u kunt met de gemeente bellen: (0341) 25 99 11.

Wij nemen contact met u op over de verdere afhandeling van uw melding en maken een afspraak voor een keukentafelgesprek. Een onderzoek vindt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen zes weken plaats. Het keukentafelgesprek vindt bij u thuis plaats. Als u dat prettiger vindt, kunt u ook naar het gemeentehuis komen. U kunt dat aangeven als u gebeld wordt om een afspraak in te plannen.

Keukentafelgesprek

 Bij dit gesprek mag iemand aanwezig zijn, bijvoorbeeld uw partner, familielid of een cliëntondersteuner. Voorafgaand aan dit gesprek kunt u alvast nadenken over:

  • welk probleem u ervaart;
  • wat u zelf kunt doen;
  • of er mensen in uw omgeving zijn (vrienden, familie, buren) die u kunnen helpen;
  • of er bestaande voorzieningen zijn waar u gebruik van kunt maken.

Meer informatie

Lees meer over ondersteuning in uw dagelijks leven op socialekaartnunspeet.nl.

Meer informatie over het sociaal domein binnen de gemeente Nunspeet is te vinden in het lntegraal beleidsplan sociaal domein (te vinden op overheid.nl).

Wat vindt u van onze website?

Groene smiley (positief)Oranje smiley (neutraal)Rode smiley (negatief)