Bijdrage voor sport en cultuur

De gemeente wil dat iedereen kan sporten of aan culturele activiteiten kan meedoen. Heeft u een laag inkomen en weinig vermogen? Dan heeft u mogelijk recht op een bijdrage vanuit de gemeente voor sport en cultuur.

Wanneer komt u in aanmerking voor de bijdrage sport en cultuur?

 • U woont in de gemeente Nunspeet
 • Uw vermogen en inkomen waren de afgelopen 3 maanden niet hoger dan de norm
 • U heeft geen zicht op een hoger inkomen
 • U bent geen student
 • U woont zelfstandig

Let op: een eigen woning en een auto met een waarde van minder dan € 5.000,-- tellen wij bij deze regeling niet mee bij uw vermogen.

Ik heb geen uitkering van de gemeente. Kom ik toch in aanmerking voor de bijdrage afvalstoffenheffing?

Ja, het soort inkomen is namelijk niet van belang voor deze regeling. U komt in aanmerking als uw netto-inkomen per maand maximaal 120% van de bijstandsnorm is. Het maakt hierbij niet uit of u bijvoorbeeld een WW-, ZW-, IVA-, AOW- of bijstandsuitkering ontvangt. Ook als u een laag loon heeft of als u zelfstandig ondernemer bent kunt u in aanmerking komen voor deze regeling.

Hoe hoog is de bijdrage sport en cultuur?

De bijdrage is voor:

 • Volwassenen: € 150,-- per jaar
 • Kinderen (tot 18 jaar): € 300,-- per jaar

Hoe kan ik de bijdrage voor sport en cultuur besteden?

U kunt de bijdrage besteden aan alle activiteiten en goederen waardoor u mee kunt doen in de maatschappij. Denk hierbij aan bijvoorbeeld:

 • Lidmaatschap van sport-, muziek-, of andere vereniging;
 • Sportkleding of een muziekinstrument;
 • Abonnement op museum, de sportschool of dierentuin;
 • Bezoek aan een voorstelling;
 • Lidmaatschap bibliotheek, tijdschriften of kranten;
 • TV-, telefoon- of internetabonnement;
 • Jeugdkamp, schoolreisjes of schoolspullen;
 • Aanschaf van een computer.

Moet ik bonnetjes bij de gemeente aanleveren?

De gemeente heeft vanaf augustus 2021 een nieuwe betaalwijze van de bijdrage van sport en cultuur. Is het recht op de regeling vastgesteld? Dan betalen wij het volledige bedrag waar u recht op heeft in één keer aan u. U hoeft dus niet eerst bonnetjes in te leveren voordat wij betalen. U hoeft de kosten dus ook niet meer eerst zelf voor te schieten, voordat de bijdrage aan u wordt overgemaakt.

Zorg ervoor dat u bonnetjes en aankoopbewijzen wel goed bewaart. De gemeente voert na afloop van het kalenderjaar een steekproefcontrole uit. Wordt u geselecteerd in deze steekproef? Dan vragen wij u om bonnetjes of aankoopbewijzen aan te leveren, waaruit blijkt dat de bijdrage is besteed aan activiteiten of goederen waardoor u of uw kinderen mee kunnen doen in de maatschappij. Kunt u dit niet aantonen? Dan kunnen wij de bijdrage van u terugvorderen. Dit willen we natuurlijk voorkomen. Heeft u twijfels over het uitgeven van de bijdrage sport en cultuur? Neem dan gerust contact met ons op.

Hoe kan ik contact opnemen met de gemeente?

U kunt via het contactformulier hieronder met ons in contact komen over de minimaregelingen. Wij proberen uw vraag binnen 2 werkdagen te beantwoorden. Belt u liever met ons? Dan kunt u contact opnemen via (0341) 25 99 11.

Aanvragen

U kunt een aanvragen indienen door het aanvraagformulier bijdrageregeling minima 2022 in te vullen en ondertekend met bijlagen per post te sturen naar:

Gemeente Nunspeet
Postbus 79
8070 AB Nunspeet

Heeft u hulp nodig bij de aanvragen van de gemeentepolis? Dan kunt u op donderdagochtenden tussen 10:00 en 12:00 terecht bij het Financieel Trefpunt Nunspeet in de bibliotheek in de Veluvine.

Contact