Bijdrage voor sport en cultuur

De gemeente wil dat iedereen kan sporten of aan culturele activiteiten kan meedoen. Heeft u een laag inkomen en weinig vermogen? Dan heeft u mogelijk recht op een bijdrage vanuit de gemeente voor sport en cultuur.

Wanneer komt u in aanmerking voor de bijdrage sport en cultuur?

 • U woont in de gemeente Nunspeet
 • Uw vermogen en inkomen waren de afgelopen 3 maanden niet hoger dan de norm
 • U heeft geen zicht op een hoger inkomen
 • U bent geen student
 • U woont zelfstandig
 • Let op: een eigen woning en een auto met een waarde van minder dan € 5.000,- tellen wij bij deze regeling niet mee bij uw vermogen.

Ik heb geen uitkering van de gemeente. Kom ik toch in aanmerking voor de bijdrage afvalstoffenheffing?

Ja, het soort inkomen is namelijk niet van belang voor deze regeling. U komt in aanmerking als uw netto-inkomen per maand maximaal 120% van de bijstandsnorm is. Het maakt hierbij niet uit of u bijvoorbeeld een WW-, ZW-, IVA-, AOW- of bijstandsuitkering ontvangt. Ook als u een laag loon heeft of als u zelfstandig ondernemer bent kunt u in aanmerking komen voor deze regeling.

Hoe hoog is de bijdrage sport en cultuur?

De bijdrage is voor:

 • Volwassenen: € 150,- per jaar
 • Kinderen (tot 18 jaar): € 300,- per jaar

U kunt de bijdrage bijvoorbeeld gebruiken voor:

 • Sportieve activiteiten, zoals contributie voor een sportvereniging of zwemles
 • Sociaal culturele activiteiten, zoals muzieklessen of bezoek aan een voorstelling
 • Internet-, telefoon-, en krantenabonnementen
 • Lidmaatschap bibliotheek
 • Jeugdkamp, schoolkamp of schoolreisje
 • Aanschaf van een computer

Heeft u kosten gemaakt voor sociaal-culturele activiteiten? Lever dan de bewijsstukken bij ons in. Doe dit altijd in het jaar waarin u de kosten heeft gemaakt. Wij zullen vervolgens de bijdrage aan u overmaken. Vermeld op de betaalbewijzen altijd het BSN van de persoon voor wie de kosten zijn gemaakt. U kunt de betaalbewijzen per post inleveren of per e-mail sturen aan e.kaat@nunspeet.nl.

Let op: is het kalenderjaar waarin u de kosten heeft gemaakt afgelopen en levert u daarna nog bewijsstukken aan? Dan kunnen wij deze niet meer betalen.

Aanvragen

U kunt een aanvragen indienen door het formulier bijdrageregeling minima 2021 (pdf, 89.58 KB) in te vullen en ondertekend met bijlagen per post te sturen naar:

Gemeente Nunspeet
Postbus 79
8070 AB Nunspeet

Contact