Bijstandsuitkering aanvragen

Heeft u geen werk en te weinig geld om van te leven? Dan kunt u een bijstandsuitkering aanvragen. Bij een uitkering horen rechten én plichten. U moet bijvoorbeeld op zoek naar werk zodat u zelf geld kunt verdienen.

Hoe vraag ik een uitkering aan?

U vraagt een uitkering aan op werk.nl, dit is een website van het UWV. U registreert zich op werk.nl als werkzoekende. Het UWV zet uw aanvraag vervolgens door naar de gemeente. Voor het aanvragen van een uitkering heeft u een DigiD nodig.

Welke voorwaarden gelden er?

U heeft recht op een uitkering als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • u bent 18 jaar of ouder;
 • u bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld;
 • u woont of verblijft in Nederland;
 • uw vermogen en inkomen zijn niet hoger dan de normen. Dit is het gezamenlijk inkomen en vermogen van u en uw partner;
 • u kunt geen andere uitkering of ander inkomen (bijvoorbeeld alimentatie) krijgen waarmee uw inkomen boven de bijstandsnorm komt;
 • u bent niet uitgesloten van het recht op een bijstandsuitkering. Dat is bijvoorbeeld zo als u in de gevangenis zit of als u studeert;
 • u kunt geen andere uitkering of ander inkomen krijgen waarmee uw inkomen boven de bijstandsnorm komt;
 • u bent niet uitgesloten van het recht op een bijstandsuitkering. Dat is bijvoorbeeld zo als u in de gevangenis zit.

Bent u getrouwd, heeft u een geregistreerd partnerschap of woont u samen? Dan dient u altijd een gezamenlijke aanvraag voor bijstand in.

Bent u jonger dan 27 jaar?

Dan is de aanvraagprocedure voor een uitkering anders. U vraagt wel gewoon een uitkering aan via werk.nl, maar u kunt uw aanvraag niet direct afronden en indienen. U krijgt bij het invullen van uw aanvraag een melding dat u voor een periode van vier weken intensief op zoek moet naar werk of opleiding. Dit is de wettelijke zoektermijn voor jongeren. Pas na deze vier weken kunt u uw aanvraag definitief indienen via werk.nl.

Bent u geboren voor 1 januari 1965?

Dan komt u misschien in aanmerking voor de uitkering voor oudere werklozen (IOAW). Bij de beoordeling van het recht op IOAW wordt uw vermogen buiten beschouwing gelaten. Wel zijn er aanvullende voorwaarden rondom inkomen.

Heeft u een WW-uitkering ontvangen? Dan moet u aan alle onderstaande voorwaarden voldoen:

 • u bent geboren voor 1 januari 1965;
 • u bent na uw 50e werkloos geworden;
 • u heeft hierdoor een WW-uitkering gekregen met een looptijd van meer dan drie maanden;
 • de volledige uitkeringsduur van bovenstaande WW-uitkering is bereikt.

Heeft u een WGA-uitkering ontvangen? U komt ook in aanmerking voor een IOAW-uitkering als u aan alle onderstaande voorwaarden voldoet:

 • u bent geboren voor 1 januari 1965;
 • u hebt na uw 50e recht gekregen op een WGA-uitkering;
 • uw WGA-uitkering is beëindigd, omdat u niet langer voor ten minste 35% arbeidsongeschikt bent.

Kijk voor meer informatie en het aanvragen van een IOAW-uitkering op werk.nl.

Krijg ik hulp bij het vinden van werk?

U kunt naast het recht op een uitkering ook recht hebben op hulp bij het vinden van een betaalde baan (re-integratie). U moet er namelijk alles aan doen om zo snel mogelijk weer uw eigen inkomen te kunnen verdienen, zodat u geen uitkering meer nodig heeft. Dit betekent dat als wij een baan voor u vinden, u deze moet aannemen. Ook als deze baan niet uw eerste keus is of past bij uw kennis of ervaring.

Wij kunnen u ook een andere re-integratievoorziening aanbieden die u moeten helpen om werk te vinden. Denk hierbij aan sollicitatietrainingen, (onbetaalde) werkervaringsplaatsen of het volgen van een zorgtraject. Als wij u een re-integratievoorziening aanbieden dan bent u verplicht om hier gebruik van te maken. U bent ook verplicht om maatschappelijk nuttige activiteiten te doen. Dit heet de tegenprestatie.

Ook als u geen uitkering van de gemeente ontvangt kunt u in sommige gevallen hulp krijgen bij het vinden van werk. Neem voor vragen bij het vinden van werk contact op met de gemeente via (0341) 25 99 11.

Ik vind het aanvragen van een uitkering moeilijk, kan ik hier hulp bij krijgen?

Ja, u kunt hier gratis (onafhankelijke) hulp bij krijgen via de cliëntondersteuners van MEE Samen. Zij kunnen u helpen met het verzamelen van de gegevens en het indienden van de aanvraag. Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met MEE Samen via (055) 526 92 00 of info@meesamen.nl. U kunt de onafhankelijk cliëntondersteuners ook rechtstreeks bereiken of zonder afspraak langskomen op één van de inloopspreekuren. De actuele contactinformatie vindt u op de pagina onafhankelijke cliëntondersteuning.

U kunt ook terecht bij het Financieel Trefpunt Nunspeet als u hulp nodig heeft bij het aanvragen van een bijstandsuitkering. U kunt op donderdagochtenden tussen 10:00 en 12:00 terecht bij het Financieel Trefpunt Nunspeet in de bibliotheek in de Veluvine.

Wat vindt u van onze website?

Groene smiley (positief)Oranje smiley (neutraal)Rode smiley (negatief)

Contact