Bijstandsuitkering aanvragen

Heeft u geen werk en te weinig geld om van te leven? Dan kunt u een bijstandsuitkering aanvragen. Bij een uitkering horen rechten én plichten. U moet bijvoorbeeld op zoek naar werk zodat u zelf geld kunt verdienen. Daarom schrijft u zich eerst in als werkzoekende via werk.nl, de website van het UWV. Op werk.nl geeft u aan welke uitkering u wilt aanvragen.

Inschrijven op werk.nl

Inschrijven

 • Heeft u geen DigiD? Ga dan naar digid.nl. Binnen 5 werkdagen na de aanvraag ontvangt u uw DigiD per post
 • Binnen 8 weken na het aanvragen krijgt u een brief met de beslissing
 • Soms duurt het langer, bijvoorbeeld als meer onderzoek nodig is of als uw aanvraag nog niet volledig is

Let op:

 • Geef veranderingen in uw inkomen of persoonlijke situatie altijd op tijd door. Zo voorkomt u dat u per ongeluk fraudeert
 • Als u niet meewerkt aan uw re-integratie, of als u zicht misdraagt of als u fraude pleegt, dan kan uw uitkering worden verlaagd of stopgezet. Ook kan of moet de betaalde uitkering worden teruggevorderd door de gemeente. U kunt ook een boete krijgen

Voorwaarden

U kunt een uitkering aanvragen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U bent 18 jaar of ouder
 • U bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld
 • U woont of verblijft in Nederland
 • U heeft geen of onvoldoende eigen inkomen
 • U heeft geen eigen vermogen of een eigen vermogen dat lager is dan het maximale bedrag. Denk aan spaargeld of een eigen huis
 • U kunt geen andere uitkering krijgen. Bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering of een arbeidsongeschiktheidsuitkering
 • U bent niet uitgesloten van het recht op een bijstandsuitkering. Dat is bijvoorbeeld zo als u in de gevangenis zit

Let op: Als u jonger dan 27 jaar bent, dan meldt u zich eerst voor bijstand. Na de melding zoekt u 4 weken naar werk of een opleiding. Als dat niet gelukt is, kunt u daarna een bijstandsuitkering aanvragen.

Oudere werklozen

Bent u ouder dan 50 jaar? Dan komt u in aanmerking voor de uitkering voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers (IOAW). Lees meer over de IOAW-uitkering op werk.nl.

Weer aan het werk

U kunt naast het recht op een uitkering ook recht hebben op hulp bij het vinden van een betaalde baan (re-integratie). Dit recht kan ook bestaan als u geen bijstandsuitkering ontvangt. Heeft u een opleiding, bijscholing of verdere begeleiding nodig, dan kan dat voor u worden geregeld. De baan die u krijgt aangeboden moet u meestal aannemen. Dit werk hoeft niet altijd te passen bij uw kennis en ervaring. Heeft u een opleiding, bijscholing of verdere begeleiding nodig, dan kan dat voor u worden geregeld.

Contact