Bijstandsuitkering aanvragen

Heeft u geen werk en te weinig geld om van te leven? Dan kunt u een bijstandsuitkering aanvragen. Bij een uitkering horen rechten én plichten. U moet bijvoorbeeld op zoek naar werk zodat u zelf geld kunt verdienen.

Aanvragen

U schrijft zich in als werkzoekende via werk.nl, de website van het UWV. Daarna kunt u via werk.nl aangeven welke uitkering u wilt aanvragen. Om u in te schrijven heeft u DigiD nodig.

Voorwaarden

U kunt een uitkering aanvragen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U bent 18 jaar of ouder
  • U bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld
  • U woont of verblijft in Nederland
  • U heeft geen of onvoldoende eigen inkomen
  • Uw vermogen ligt onder de vermogensgrens
  • U kunt geen andere uitkering krijgen
  • U bent niet uitgesloten van het recht op een bijstandsuitkering. Dat is bijvoorbeeld zo als u in de gevangenis zit

Bent u jonger dan 27 jaar?

Als u jonger dan 27 jaar bent, dan meldt u zich eerst voor bijstand. Na de melding zoekt u 4 weken naar werk of een opleiding. Als dat niet gelukt is, kunt u daarna een bijstandsuitkering aanvragen.

Oudere werklozen

Bent u ouder dan 50 jaar? Dan komt u in aanmerking voor de uitkering voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers (IOAW). Lees meer over de IOAW-uitkering op werk.nl.

Weer aan het werk

U kunt naast het recht op een uitkering ook recht hebben op hulp bij het vinden van een betaalde baan (re-integratie). Vinden wij een baan voor u? Dan moet u deze aannemen. Dit werk hoeft niet altijd te passen bij uw kennis en ervaring. Ook als u geen uitkering van de gemeente ontvangt kunt u in sommige gevallen hulp krijgen bij het vinden van werk.

Contact