Vrijdag 14 juni 2024 is het gemeentehuis gesloten. De gemeentewerf is open.

Bijzondere bijstand

Heeft u bijzondere en noodzakelijke kosten die u niet kunt betalen? Dan kunt u misschien een bijdrage krijgen van de gemeente. Dit heet bijzondere bijstand.

Wat is bijzondere bijstand?

Bijzondere bijstand is bijstand voor kosten die:

  • u moet maken. U kunt niet om de kosten heen;
  • u niet kon voorzien. U kon hierdoor geen rekening houden met deze kosten;
  • u niet op een andere manier vergoed kunt krijgen.

Bij de beoordeling van uw aanvraag voor bijzondere bijstand kijkt de gemeente altijd naar de goedkoopste passende oplossing.

Welke voorwaarden zijn er?

Er zijn voorwaarden om in aanmerking te komen voor bijzondere bijstand:

  • u bent 21 jaar of ouder;
  • u woont zelfstandig (eventueel met een partner);
  • heeft u een hoger vermogen of inkomen dan de norm, dan kunt u wel een aanvraag doen, maar moet u een deel van de kosten zelf betalen. Dit deel is uw eigen draagkracht;
  • de kosten zijn noodzakelijk;
  • de kosten kunnen niet worden vergoed vanuit een andere regeling;
  • de kosten zijn niet langer dan drie maanden geleden gemaakt;
  • de kosten zijn hoger dan € 50,–.

Let op: dien uw aanvraag in voordat u de kosten maakt.

Hoe vraag ik bijzondere bijstand aan?

U vraagt bijzondere bijstand aan door het aanvraagformulier bijzondere bijstand met de benodigde bijlagen volledig ingevuld en ondertekend per post sturen naar:

Gemeente Nunspeet
Postbus 79
8070 AB Nunspeet

Heeft u hulp nodig bij de aanvragen van de gemeentepolis? Dan kunt u op donderdagochtenden tussen 10:00 en 12:00 terecht bij het Financieel Trefpunt Nunspeet in de bibliotheek in de Veluvine.

Hulpfonds Nunspeet

Komt u niet in aanmerking voor de regeling van de gemeente of is deze regeling ontoereikend? Kijk dan of Stichting Hulpfonds Nunspeet u kunt helpen.

 

Wat vindt u van onze website?

Groene smiley (positief)Oranje smiley (neutraal)Rode smiley (negatief)