Bijzondere bijstand

Heeft u bijzondere en noodzakelijke kosten die u niet kunt betalen? Dan kunt u misschien een bijdrage krijgen van de gemeente. Dit heet bijzondere bijstand.

Wat is bijzondere bijstand?

Bijzondere bijstand is bijstand voor kosten die:

  • U moet maken. U kunt niet om de kosten heen
  • U niet kon voorzien. U kon hierdoor geen rekening houden met deze kosten
  • U niet op een andere manier vergoed kunt krijgen

Bij de beoordeling van uw aanvraag voor bijzondere bijstand kijkt de gemeente altijd naar de goedkoopste passende oplossing.

Welke voorwaarden zijn er?

  • U bent 21 jaar of ouder
  • U woont zelfstandig (eventueel met een partner)
  • Heeft u een hoger vermogen of inkomen dan de norm, dan kunt u wel een aanvraag doen, maar moet u een deel van de kosten zelf betalen. Dit deel is uw eigen draagkracht
  • De kosten zijn noodzakelijk
  • De kosten kunnen niet worden vergoed vanuit een andere regeling
  • De kosten zijn niet langer dan drie maanden geleden gemaakt
  • De kosten zijn hoger dan € 50,-

Let op: dien uw aanvraag in voordat u de kosten maakt.

Hoe vraag ik bijzondere bijstand aan?

U vraagt bijzondere bijstand aan door het aanvraagformulier bijzondere bijstand (pdf, 106.28 KB) met de benodigde bijlagen volledig ingevuld en ondertekend per post sturen naar:

Gemeente Nunspeet
Postbus 79
8070 AB Nunspeet

Heeft u hulp nodig bij de aanvragen van de gemeentepolis? Dan kunt u op donderdagochtenden tussen 10:00 en 12:00 terecht bij het Financieel Trefpunt Nunspeet in de bibliotheek in de Veluvine.