Collectieve zorgverzekering (gemeentepolis)

Zorg moet voor iedereen betaalbaar zijn. Heeft u weinig inkomen, maar wilt u wel een goede zorgverzekering? Kijk dan of u gebruik kunt maken van een collectieve zorgverzekering via de gemeente Nunspeet. Dit heet de gemeentepolis. U krijgt dan korting op een aanvullende zorgverzekering.

Accordion item is ingeklapt

Voldoet u aan de voorwaarden? Dan betaalt de gemeente maandelijks een deel van de zorgpremie direct aan Zilveren Kruis Achmea. De zorgpremie die u zelf nog moet betalen wordt hierdoor lager.

Wij kunnen u alleen aanmelden voor de collectieve zorgverzekering als u al een zorgverzekering heeft bij Zilveren Kruis Achmea. Dit mag ook een ander pakket zijn dan hierboven genoemd (bijvoorbeeld alleen een basisverzekering). Komt u in aanmerking? Dan meldt de gemeente u daarna aan voor de collectieve zorgverzekering. Uw pakket wordt dan automatisch gewijzigd, dit hoeft u zelf dus niet te doen.

Bent u momenteel verzekerd bij een andere zorgverzekeraar? Zorg dan dat u zich in ieder geval voor 31 december bij de gemeente heeft gemeld. De collectieve zorgverzekering gaat dan in per 1 januari.

Twijfelt u of u voldoet aan de voorwaarden? Neem dan eerst contact met ons op via (0341) 25 99 11.

Accordion item is ingeklapt

Er zijn voorwaarden om in aanmerking te komen voor de collectieve zorgverzekering:

  • u woont in de gemeente Nunspeet;
  • uw vermogen en inkomen waren de afgelopen 3 maanden niet hoger dan de norm;
  • u bent geen student;
  • u woont zelfstandig.

Let op: een auto met een waarde van minder dan € 5.000,– en een eigen woning worden niet tot uw vermogen gerekend.

Accordion item is ingeklapt

U kunt via de gemeente Nunspeet gebruik maken van drie pakketten bij Zilveren Kruis Achmea:

  • Pakket 1 (€ 140,90* per maand (incl. € 15,– korting per maand)): Basisverzekering + aanvullende verzekering (Optimaal 1) + 1-ster tandartsverzekering (dit pakket wordt vanaf 1 januari 2023 aangeboden).
  • Pakket 2 (€ 149,45* per maand (incl. € 25,– korting per maand)): Basisverzekering + aanvullende verzekering (Optimaal 2) + 1-ster tandartsverzekering.
  • Pakket 3 (€ 156,70* per maand (incl. € 40,– korting per maand)): Basisverzekering + aanvullende verzekering (Optimaal 3) + 2-sterren tandartsverzekering.

*De genoemde premies en kortingen zijn de bedragen die gelden vanaf 1 januari 2023.

Kijk op  Gezond Verzekerd om te zien welke zorg wordt vergoed per pakket. De korting per pakket is de maandelijkse bijdrage die de gemeente maandelijks betaalt aan de zorgverzekeraar. De korting op pakket 2 en 3 zijn per 1 januari 2023 verhoogd van € 10,– naar € 25,– voor pakket 2 en van € 27,50 naar € 40,– voor pakket 3. Maakte u in 2022 al gebruik van één van deze pakketten? Dan krijgt u de verhoogde korting vanaf 1 januari 2023 automatisch. U hoeft hier niets voor te doen.

Maakt u gebruik van één van de drie gemeentepolissen, maar wilt u wisselen naar een andere gemeentepolis? Neem dan contact met ons op via onderstaand contactformulier.

Accordion item is ingeklapt

Ja, het soort inkomen is namelijk niet van belang voor deze regeling. U komt in aanmerking als uw netto- inkomen per maand maximaal 120% van de bijstandsnorm is. Het maakt hierbij niet uit of u bijvoorbeeld een WW-, ZW-, IVA-, AOW- of bijstandsuitkering ontvangt. Ook als u een laag loon heeft of als u zelfstandig ondernemer bent kunt u in aanmerking komen voor deze regeling.

Accordion item is ingeklapt

U kunt via het contactformulier met ons in contact komen over de minimaregelingen. Wij proberen uw vraag binnen 2 werkdagen te beantwoorden. Belt u liever met ons? Dan kunt u contact opnemen via (0341) 25 99 11.

Accordion item is ingeklapt

U kunt een aanvraag indienen door het aanvraagformulier bijdrageregeling minima en collectieve zorgverzekering 2023 in te vullen en ondertekend per post te sturen naar:

Gemeente Nunspeet
Postbus 79
8070 AB Nunspeet

Heeft u hulp nodig bij de aanvragen van de gemeentepolis? Dan kunt u op donderdagochtenden tussen 10:00 en 12:00 terecht bij het  Financieel Trefpunt Nunspeet in de bibliotheek in de Veluvine.

Accordion item is ingeklapt

Komt u niet in aanmerking voor de regeling van de gemeente of is deze regeling ontoereikend? Kijk dan of Stichting Hulpfonds Nunspeet u kunt helpen.

Wat vindt u van onze website?

Groene smiley (positief)Oranje smiley (neutraal)Rode smiley (negatief)