Jeugdfonds Sport & Cultuur

Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen de mogelijkheid hebben om mee te doen aan sport en cultuur. Meedoen betekent in contact komen met andere kinderen, meer zelfvertrouwen en betere prestaties op school. Kinderen ontwikkelen zich fysiek, mentaal en sociaal. Daarom zijn wij aangesloten bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Het Jeugdfonds geeft kansen aan kinderen en jongeren uit gezinnen waar onvoldoende geld is om lid te worden van een sport- of muziekvereniging.

Bel met de gemeente: (0341) 25 99 11

Wat u moet weten

Het Jeugdfonds is bestemd voor kinderen en jongeren tussen 4 en 18 jaar. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur is een aanvullende regeling op de gemeentelijke minimaregeling. Controleer altijd in eerste instantie of u in aanmerking komt voor een vergoeding vanuit de gemeentelijke minimaregeling.

Aanvragen

Ouders kunnen zelf geen aanvraag indienen bij het Jeugdfonds, maar kunnen een intermediair benaderen als zij verwachten dat hun kinderen in aanmerking komen voor het Jeugdfonds. Voorbeelden van intermediairs die een aanvraag kunnen indienen zijn: een leerkracht van school, een gezinsvoogd of een (jeugd)hulpverlener. Zij kunnen contact opnemen met de gemeente. 

Contact