Vrijdag 14 juni 2024 is het gemeentehuis gesloten. De gemeentewerf is open.

Vluchtelingen

Op deze pagina vindt u informatie over de opvang van vluchtelingen. U leest hoe de opvang van vluchtelingen bij de gemeente Nunspeet geregeld is. 

Accordion item is ingeklapt

De gemeente Nunspeet biedt opvang aan circa 200 Oekraïners die gevlucht zijn. Er zijn verschillende gemeentelijke opvanglocaties in Nunspeet, Elspeet en Hulshorst. Ook wonen er Oekraiense vluchtelingen in particuliere opvang.  

Nunspeet biedt onderdak (NBO) heeft tot begin 2024 de huisvesting, scholing, medische hulp en vele  andere zaken met betrekking tot de opvang van Oekraïners gecoördineerd.
Het NBO kernteam heeft de coördinatie opvang Oekraïne overgedragen aan het Projectteam Vluchtelingenopvang van de gemeente Nunspeet.

Het projectteam organiseert elke maandag een  Oekraïne-spreekuur (met tolk) van 15.00-16.30 op het gemeentehuis.

Algemene informatie


Registratie en verblijf van vluchtelingen uit Oekraïne

Personen met de Oekraïense nationaliteit kunnen worden ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP).  Voorwaarde voor inschrijving is dat de gemeente de identiteit moet kunnen vaststellen aan de hand van een paspoort of ander identiteitsbewijs. Daarnaast moet de gemeente kunnen vaststellen dat het een persoon is met de Oekraïense nationaliteit.

Komt u uit het buitenland: plan een afspraak in. Voor meer info: Verhuizen vanuit het buitenland

Verhuizen

Gaat u binnen Nederland verhuizen? Geef dit door. Meer informatie op de pagina Verhuizing doorgeven

Vertrek uit Nederland 

Bij terugkeer naar Oekraïne of vertrek naar een ander land, moet u dit schriftelijk te worden doorgegeven. Meer informatie op de pagina Vertrek naar het buitenland


Werk en inkomen / Leefgeld

Vluchtelingen die onder de Richtlijn tijdelijke bescherming Oekraïne vallen, mogen betaald werk doen in Nederland zonder werkvergunning (officieel: tewerkstellingsvergunning of twv). Vluchtelingen uit Oekraïne die niet werken ontvangen leefgeld.

Voor meer informatie over werk: 

De leefgeldregeling is voor alle Oekraïense vluchtelingen. Volwassenen en kinderen krijgen elke maand leefgeld. Het leefgeld bestaat uit eetgeld, kleedgeld en een extra toelage bij opvang in een gastgezin.

Zie Rijksoverheid.nl voor de leefgeldbedragen. 

 Betaaldatum: de gemeente betaalt het leefgeld op de Nederlandse bankrekening van de vluchteling. De betaling vindt in principe plaats op de laatste werkdag van de maand, zodat de vluchteling op de eerste dag van de maand over het leefgeld kan beschikken. Het leefgeld wordt vooraf betaald en is dus bedoeld voor de rest van de maand.

Heeft u een vraag over leefgeld of wilt u leefgeld aanvragen of stopzetten? Mail: leefgeldoekraine@nunspeet.nl


Overig 

Voor een vervoersvraag naar het ziekenhuis, huisarts of  ander vervoer kan er contact worden opgenomen met het Venster. Iedere ochtend tussen 9 en 10 uur is de hulpdienst bereikbaar op nummer (0341) 25 72 42 of via het contactformulier De aanvrager betaalt de vervoerskosten direct aan de vrijwillige chauffeur van Het Venster.

Heeft u hulp nodig bij geldzaken?  Je kunt terecht bij het Financieel Trefpunt.
 
Hebt u een andere vraag? Stel uw vraag via het contactformulier

Accordion item is ingeklapt

Sinds eind 2023 zijn er 100 opvangplaatsen voor minderjarige jongens en meisjes in een COA opvang aan de Elspeterweg in Nunspeet.

 • Voor meer informatie over deze opvanglocatie en contactgegevens: 
  Website COA
   
 • Wat betekent een opvanglocatie in de buurt? Wie worden er opvangen? 
  Website COA
   
 • Waar kan ik terecht met vragen of opmerkingen?  
  Website COA
   
Accordion item is ingeklapt

Vluchtelingen die de asielprocedure helemaal hebben doorlopen en een verblijfsvergunning hebben gekregen, heten 'statushouders'. Deze mensen zijn er klaar voor om een nieuw leven in Nederland op te bouwen. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) wijst deze mensen toe en verdeelt ze over alle gemeenten. Gemeenten hebben de verplichting om woonruimte voor hen beschikbaar te stellen (taakstelling) en hen te begeleiden bij hun inburgering.

Meer informatie over inburgeren vindt u op de pagina Inburgeren.

Meer informatie over de taakstelling gemeente  staat op de website van het COA
 

Accordion item is ingeklapt
Accordion item is ingeklapt

Voor meer (algemene) informatie over vluchtelingen:

Asiel

Opvang, capaciteit & bezetting: 

Oekraïne

Wat vindt u van onze website?

Groene smiley (positief)Oranje smiley (neutraal)Rode smiley (negatief)