Op 25 mei a.s. van 10u tot 14u houdt de gemeente Nunspeet een Open Huis. Er is van alles te zien en te doen. Meer informatie.

Kijktuinen

De gemeente Nunspeet bereidt woningbouw voor op de locatie van de voormalige Kijktuinen. Het gebied wordt ontwikkeld tot een aantrekkelijk woongebied met veel betaalbare woningen en een zonnepanelenveld dat de komende 25 jaar onder anderen Sportcentrum De Wiltsangh en het gemeentehuis duurzaam van energie moet voorzien. De eerste woningen, 23 sociale huurwoningen, worden in de zomer van 2024 opgeleverd. De bouw van andere woningen is in voorbereiding.

Zeven Laag-Ampèrewoningen in project Kijktuinen

Het gaat om zes twee-onder-een-kapwoningen en een vrijstaande woning. De woningen krijgen een accu, zonnepanelen en een lage aansluiting op het net (1x10 i.p.v. 3x25 ampère). Hiermee wordt het energienet niet belast en wordt stroom op gunstige momenten opgeslagen, waardoor de woningen bijna zelfvoorzienend zijn.

De bouw van dit type woningen is vernieuwend en dit is één van de eerste projecten waar dergelijke woning worden gerealiseerd. Deze pilot is een initiatief van de gemeenteraad waarmee wordt onderzocht of dit innovatieve concept op te schalen is.

Wethouder Jaap Groothuis licht toe: “Woningen met een lagere aansluiting op het energienet kunnen mogelijk een oplossingsrichting zijn voor het grotere, urgente probleem van energienetcongestie.”

Klompenburg Bouw BV heeft een geldige inschrijving gedaan - beoordeeld door een commissie - en heeft daarmee de grond gegund gekregen. Meer informatie over dit project is te vinden op www.deamperage-nunspeet.nl. Geïnteresseerden voor een woning kunnen zich via deze website melden. Met de uitgifte van de grond voor de Laag-Ampèrewoningen zijn alle gronden in het project Kijktuinen aan een partij toegewezen. Er zijn al 23 sociale huurwoningen opgeleverd en er wordt nog gewerkt aan 22 woningen voor middenhuur, 22 sociale koopwoningen en 10 woningen die in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) worden ontwikkeld.

Stand van zaken

Inschrijving middenhuur woningen van start in december

1 december 2023
Vanaf 12 december is het mogelijk voor geïnteresseerde bewoners om zich in te schrijven voor de 22 middenhuur woningen die in de Kijktuinen zullen worden gebouwd. De woningen worden door de ontwikkelaar gepresenteerd als  Levensloopbestendige woningen en de inschrijvingen zullen verlopen via Kok & Heijkamp Makelaars.

Start pilot bouw Laag-Ampère woningen

13 september 2023
De gemeente heeft een pilot gestart voor de bouw van Laag-Ampère woningen. In februari is de biedprocedure gestart om een partij te selecteren. Klompenburg Bouw is de partij met de beste bieding gebleken. Op 6 september is de koopovereenkomst voor de grond getekend. Daarmee zijn voor alle woningbouwontwikkelingen in de Kijktuinen partijen gevonden. Gedurende 2024 zal het grootste gedeelte van deze woningen worden gebouwd.

Getekende overeenkomst voor Sociale Koopwoningen

30 mei
Sinds eind 2022 liep er een biedprocedure ten behoeve van de verkoop van grond voor 22 sociale koopwoningen. Klompenburg Bouw is de partij met de beste bieding gebleken en zal deze woningen realiseren. Op woensdag 24 mei is hiertoe de koopovereenkomst getekend voor de benodigde grond. Daarmee zijn vrijwel alle partijen die woningen ontwikkelen op de Kijktuinen bekend, met uitzondering van de Laag-Ampèrewoningen, waarvoor nog een biedprocedure loopt.

.

Draagvlak

Het gemeentebestuur vindt draagvlak voor het plan erg belangrijk. Er is in eerdere fasen van de planvorming met diverse bewonersgroepen en omwonenden gesproken. Hun inbreng is zo veel mogelijk verwerkt in zowel het stedenbouwkundig plan als het beeldkwaliteitsplan. Beide plannen zijn in het collegebesluit van 29 juni 2021 vastgesteld.

Vervolg

De sociale huurwoningen worden naar verwachting begin van de zomer opgeleverd. De ontwikkelaar van de Laag-Ampèrewoningen wordt naar verwachting deze zomer bekend. Daarmee zullen alle bouwende partijen bekend zijn en kan door hen gestart worden met het bouwen van de nog te realiseren woningen. Informatie over hoe in aanmerking gekomen kan worden voor een woning op de Kijktuinen wordt zoveel mogelijk op deze pagina gepubliceerd, maar de toewijzing is in handen van de ontwikkelende partij.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Wij beantwoorden deze graag. U kunt hiervoor contact opnemen met Matthijs Witting per mail: m.witting@nunspeet.nl of telefoon: (0341) 25 99 11.

Voor meer informatie kunt u ook kijken op de archiefpagina.

Wat vindt u van onze website?

Groene smiley (positief)Oranje smiley (neutraal)Rode smiley (negatief)