Het gemeentehuis en de -werf zijn gesloten op maandag 29 mei a.s. (tweede pinksterdag).

Kijktuinen

De gemeente Nunspeet bereidt woningbouw voor op de locatie van de voormalige Kijktuinen. Het gebied wordt ontwikkeld tot een aantrekkelijk woongebied met veel betaalbare woningen en een zonnepanelenveld dat de komende 25 jaar onder anderen Sportcentrum De Wiltsangh en het gemeentehuis duurzaam van energie moet voorzien. De gemeente heeft een stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan vastgesteld. Het bestemmingsplan dat de transformatie van de voormalige Kijktuinen juridisch mogelijk maakt is inmiddels vastgesteld en onherroepelijk.

Biedprocedure voor de ontwikkeling van Laag-Ampèrewoningen

U heeft nu de mogelijkheid een bouwkavel in Kijktuinen te kopen, voor eigen rekening en risico 7 Laag-Ampèrewoningen (6 twee-onder-een-kapwoningen en een vrijstaande) te ontwikkelen en deze woningen aan te bieden aan natuurlijke personen. Het gaat om een perceel grond (Kavel K3) gelegen nabij de Kienschulpenweg te Nunspeet, kadastraal bekend als gemeente Nunspeet, sectie I, nummer 4795, groot circa 2.416 m2.

Voor de procedure van verkoop is gekozen voor een biedprocedure. Voor de inhoud van deze procedure verwijzen wij u naar “Leidraad inzake de Biedprocedure in de Kijktuinen (Laag Ampère woningen) in Nunspeet (pdf, 15.17 MB)”. De uiterlijke aanmelddatum als Geïnteresseerde Gegadigde is 10 maart 2023 vóór 13.00 uur. In artikel 4.3 van de Leidraad staat omschreven hoe u zich moet aanmelden.

Als u over het bovenstaande vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met de Gemeente Nunspeet via het mailadres kavels@nunspeet.nl met als onderwerp: Biedprocedure Laag-Ampèrewoningen Kijktuinen.

Stand van zaken

Publicatie Nota van Inlichtingen Sociale Koop (hoog)

4 maart
Na aanleiding van gestelde vragen door Geselecteerde Gegadigden voor de biedprocedure Sociale Koop (hoog) is vandaag de Nota van Inlichtingen gepubliceerd. Deze is onderaan deze pagina te vinden. Hierbij wordt ook de ‘verklaring beroep op derde’ gepubliceerd, waarover in de Nota wordt gesproken.

Lopende Biedprocedure

21 februari
De afgelopen periode is de gemeente bezig geweest met het voorbereiden van biedprocedures. Deze dienen om grond te verkopen aan ontwikkelaars voor de bouw van 7 Laag-Ampèrewoningen en 22 sociale koopwoningen. De biedprocedure voor sociale koopwoningen is inmiddels gestart. Het is niet meer mogelijk voor geïnteresseerde partijen om zich aan te melden. De procedure voor de Laag-Ampèrewoningen is op 21 februari gepubliceerd en partijen kunnen zich aanmelden als Geïnteresseerde Gegadigde voor het ontwikkelen van de 7 woningen.


Start bouw sociale huurwoningen

6 december
De Kijktuinen zijn inmiddels bouwrijp gemaakt en begin november zijn de bouwwerkzaamheden voor 23 sociale huurwoningen gestart. De toewijzing van deze woningen gaat via Omnia Wonen, de woningen komen terecht op de website hurennoordveluwe.nl.

Draagvlak

Het gemeentebestuur vindt draagvlak voor het plan erg belangrijk. Er is in eerdere fasen van de planvorming met diverse bewonersgroepen en omwonenden gesproken. Hun inbreng is zo veel mogelijk verwerkt in zowel het stedenbouwkundig plan als het beeldkwaliteitsplan. Beide plannen zijn in het collegebesluit van 29 juni 2021 vastgesteld.

Vervolg

Nu het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden, kan eind dit jaar worden gestart met de bouw van de sociale huurwoningen. Er wordt momenteel gewerkt aan voorbereiding van gronduitgifte van de overige bouwblokken. Als deze grond aan ontwikkelaars is uitgegeven, kan er concreet worden meegedeeld wanneer zij plannen de woningen te realiseren en wanneer daar voor kan worden ingeschreven. Voor die tijd, is het nog niet mogelijk daar een planning voor te publiceren.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Wij beantwoorden deze graag. U kunt hiervoor contact opnemen met Matthijs Witting per mail: m.witting@nunspeet.nl of telefoon: (0341) 25 99 11.

Voor meer informatie kunt u ook kijken op de archiefpagina.

Contact