Vrijdag 14 juni 2024 is het gemeentehuis gesloten. De gemeentewerf is open.

Detailhandel en horeca

Als ondernemer moet u zich houden aan een aantal landelijke- en door de gemeente opgestelde regels en zal u ook een aantal zaken moeten regelen met de gemeente. Dit kan gaan over bijvoorbeeld een terrasvergunning, de Alcoholwet, mag het bedrijf volgens het bestemmingsplan op een locatie gevestigd zijn, etc. Op deze pagina zijn onderwerpen voor ondernemers zoveel mogelijk bij elkaar gebracht. Als u niet vindt wat u zoekt, gebruik dan de zoekfunctie of neem contact op.

Horeca in Nunspeet

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV, artikel 2:27) kunt u lezen wat wij onder horeca verstaan.

Vergunningen en ontheffingen

Welke vergunningen en/of ontheffingen heeft u nodig voor uw horecabedrijf:

 • Omgevingsvergunning: bijvoorbeeld voor eventueel wijziging bestemming pand of verbouwing e.d..
 • Alcoholvergunning: deze heeft u nodig als u alcoholhoudende drank wilt gaan verstrekken/schenken.
 • Bibob: als u een aanvraag doet voor een alcoholvergunning moet u een vragenlijst invullen om inzicht te geven in uw personeelsbeleid, uw financiĆ«le administratie, herkomst van uw vermogen en de eigendomsverhoudingen binnen uw bedrijf.
 • Alcohol schenken tijdens evenement: voor een tijdelijk en incidenteel evenement of activiteit buiten uw inrichting kunt u een ontheffing aanvragen voor het verstrekken van zwakalcoholhoudende drank.
 • Activiteitenbesluit Milieubeheer: het activiteitenbesluit stelt algemene (milieu) regels voor bedrijven.
 • Kennisgeving Incidentele festiviteit: u kunt op grond van een Kennisgeving incidentele festiviteit 4x per jaar een hogere geluidsnorm toepassen, dit voor een evenement of activiteit in uw inrichting.
 • Terrasvergunning: voor het plaatsen van een terras voor uw inrichting moet een terrasvergunning worden aangevraagd als uw inrichting zich bevindt in de zogenoemde Z-structuur in het centrum van Nunspeet.
 • Aanwezigheidsvergunning: voor het plaatsen van een kansspelautomaat in uw inrichting heeft u op basis van de Wet op de Kansspelen een vergunning van de gemeente nodig (in de gemeente Nunspeet geldt dat een hoogdrempelige inrichting maximaal 2 kansspelautomaten mag plaatsen).
 • Ontheffing sluitingstijd: u kunt incidenteel uw horecabedrijf langer open houden.

Detailhandel in Nunspeet

Vergunningen en ontheffingen

Welke vergunningen en/of ontheffingen heeft u nodig voor uw bedrijf:

 • Omgevingsvergunning: bijvoorbeeld voor eventueel wijziging bestemming pand of verbouwing e.d..
 • Uitstallingsbeleid (te vinden op overheid.nl): voorschriften voor gebruik openbare ruimte voor winkeluitstallingen, het plaatsen van losse reclameborden en objecten bij winkels en terrassen en van toepassing op de ondernemers in het centrum van Nunspeet.
 • Reclame: u mag niet zomaar reclame plaatsen op of aan een gebouw (het mag bijvoorbeeld het verkeer niet in gevaar brengen). Wanneer u een reclamebord wil plaatsen aan een pand dan vraagt u een omgevingsvergunning aan.
 • Activiteitenbesluit Milieubeheer: het activiteitenbesluit stelt algemene (milieu) regels voor bedrijven.
 • Winkeltijden: regels omtrent openings- en sluitingstijden zijn geregeld in de Winkeltijdenwet en de Verordening winkeltijden Gemeente Nunspeet.
 • Centrum en detailhandelsvisie: Detailhandels- en centrumvisie Nunspeet 2030.
 • Programma centrum: werkplan centrum Nunspeet 2019-2024.

Overige vergunningen en ontheffingen

 • Standplaatsvergunning: wanneer u in de gemeente goederen of etenswaren wil verkopen met een kraam of wagen, zoals een viskraam, een bloemenstalletje of een ijskraam, dan heeft u een standplaatsvergunning nodig.
 • Vuurwerk verkopen: wanneer u vuurwerk wil verkopen aan particulieren, dan hebt u een vergunning nodig.
 • Marktstandplaatsvergunning: wanneer u op de weekmarkt wil staan met uw kraam of wagen, dan heeft u een marktplaatsvergunning nodig.
 • Ondernemers/detailhandelaar - Digitaal Opkopersregister: handelaren/opkopers zijn verplicht een inkoopregister bij te houden om onder andere koop en verkoop bij te houden.
 • Zoekt u een andere vergunning of ontheffing? Kijk dan op de overzichtspagina andere vergunningen en ontheffingen.

Wat vindt u van onze website?

Groene smiley (positief)Oranje smiley (neutraal)Rode smiley (negatief)