• Op 13 mei (Hemelvaartsdag) en 14 mei zijn gemeentehuis en -werf gesloten 

Detailhandel en horeca

Als ondernemer moet u zich houden aan een aantal landelijke- en door de gemeente opgestelde regels en zal u ook een aantal zaken moeten regelen met de gemeente. Dit kan gaan over bijvoorbeeld een terrasvergunning, de Drank- en Horecawet, mag het bedrijf volgens het bestemmingsplan op een locatie gevestigd zijn, etc. Op deze pagina zijn onderwerpen voor ondernemers zoveel mogelijk bij elkaar gebracht. Als u niet vindt wat u zoekt, gebruik dan de zoekfunctie of neem contact op.

Horeca in Nunspeet

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV, artikel 2:27) kunt u lezen wat wij onder horeca verstaan.

Vergunningen en ontheffingen

Welke vergunningen en/of ontheffingen heeft u nodig voor uw horecabedrijf:

 • Omgevingsvergunning: bijvoorbeeld voor eventueel wijziging bestemming pand of verbouwing e.d.
 • Drank- en horecavergunning: deze heeft u nodig als u alcoholhoudende drank wilt gaan verstrekken/schenken
 • Bibob: als u een aanvraag doet voor een drank- en horecavergunning moet u een vragenlijst invullen om inzicht te geven in uw personeelsbeleid, uw financiële administratie, herkomst van uw vermogen en de eigendomsverhoudingen binnen uw bedrijf
 • Alcohol schenken tijdens evenement: voor een tijdelijk en incidenteel evenement of activiteit buiten uw inrichting kunt u een ontheffing aanvragen voor het verstrekken van zwakalcoholhoudende drank
 • Activiteitenbesluit Milieubeheer: het activiteitenbesluit stelt algemene (milieu) regels voor bedrijven
 • Kennisgeving Incidentele festiviteit: u kunt op grond van een Kennisgeving incidentele festiviteit 4x per jaar een hogere geluidsnorm toepassen, dit voor een evenement of activiteit in uw inrichting
 • Terrasvergunning: voor het plaatsen van een terras voor uw inrichting moet een terrasvergunning worden aangevraagd als uw inrichting zich bevindt in de zogenoemde Z-structuur in het centrum van Nunspeet
 • Aanwezigheidsvergunning: voor het plaatsen van een kansspelautomaat in uw inrichting heeft u op basis van de Wet op de Kansspelen een vergunning van de gemeente nodig (in de gemeente Nunspeet geldt dat een hoogdrempelige inrichting maximaal 2 kansspelautomaten mag plaatsen)
 • Ontheffing sluitingstijd: u kunt incidenteel uw horecabedrijf langer open houden

Detailhandel in Nunspeet

Vergunningen en ontheffingen

Welke vergunningen en/of ontheffingen heeft u nodig voor uw bedrijf:

 • Omgevingsvergunning: bijvoorbeeld voor eventueel wijziging bestemming pand of verbouwing e.d.
 • Uitstallingsbeleid: voorschriften voor gebruik openbare ruimte voor winkeluitstallingen, het plaatsen van losse reclameborden en objecten bij winkels en terrassen en van toepassing op de ondernemers in het centrum van Nunspeet
 • Reclame: u mag niet zomaar reclame plaatsen op of aan een gebouw (het mag bijvoorbeeld het verkeer niet in gevaar brengen). Wanneer u een reclamebord wil plaatsen aan een pand dan vraagt u een omgevingsvergunning aan
 • Activiteitenbesluit Milieubeheer: het activiteitenbesluit stelt algemene (milieu) regels voor bedrijven
 • Winkeltijden: regels omtrent openings- en sluitingstijden zijn geregeld in de Winkeltijdenwet en de Verordening winkeltijden Gemeente Nunspeet
 • Centrum en detailhandelsvisie (pdf, 2.39 MB): Detailhandels- en centrumvisie Nunspeet 2030
 • Programma centrum (pdf, 646.12 KB): werkplan centrum Nunspeet 2019-2024
 • Nunspeet 1,5 m uit de Kunst (pdf, 64.00 MB): plan met koers en praktische instrumenten voor ondernemers en gemeente om in de coronacrisis en de ‘1,5 meter economie’ - maar ook erna - te kunnen opereren, zodat Nunspeet een aantrekkelijk centrum blijft

Overige vergunningen en ontheffingen

 • Standplaatsvergunning: wanneer u in de gemeente goederen of etenswaren wil verkopen met een kraam of wagen, zoals een viskraam, een bloemenstalletje of een ijskraam, dan heeft u een standplaatsvergunning nodig
 • Vuurwerk verkopen: wanneer u vuurwerk wil verkopen aan particulieren, dan hebt u een vergunning nodig
 • Marktstandplaatsvergunning: wanneer u op de weekmarkt wil staan met uw kraam of wagen, dan heeft u een marktplaatsvergunning nodig
 • Ondernemers/detailhandelaar - Digitaal Opkopersregister: handelaren/opkopers zijn verplicht een inkoopregister bij te houden om onder andere koop en verkoop bij te houden
 • Zoekt u een andere vergunning of ontheffing? Kijk dan op de overzichtspagina andere vergunningen en ontheffingen

Contact

Vandaag bereikbaar van 08:30 tot 16:30 uur